Help Print this page 

Document L:2006:364:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 364, 20. joulukuuta 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Text
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 364

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
20. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1879/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1880/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, Portugalin lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen kieltämisestä NAFO 3LMNO -alueella

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1881/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1882/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tiettyjen elintarvikkeiden nitraattipitoisuuksien virallista tarkastusta varten ( 1 )

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1883/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien ja dioksiinin kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien virallista tarkastusta varten ( 1 )

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1884/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, asetusten (EY) N:o 2402/96, (EY) N:o 2449/96 ja (EY) N:o 2390/98 muuttamisesta bataattien ja maniokin tuontitariffikiintiöiden hallinnoinnin osalta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1885/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, Thaimaasta peräisin olevia maniokkijuuria koskevan yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta vuonna 2007

57

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1886/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpaltaan kalastuksen kieltämisestä NAFO 3LMNO -alueella

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1887/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen aloittamisesta uudelleen ICES-alueilla III a, III b, c, d (EY:n vedet)

66

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1888/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tietyn Thaimaasta peräisin olevan jyvinä tuotavan valmistetun tai säilötyn sokerimaissin tuonnissa

68

 

 

 

*

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top