EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:200:TOC

Úradný vestník Európskej únie, L 200, 22. júl 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5147

Úradný vestník

Európskej únie

L 200

European flag  

Slovenské vydanie

Právne predpisy

Zväzok 49
22. júla 2006


Obsah

 

I   Akty, ktorých uverejnenie je povinné

Strana

 

*

Nariadenie Rady (ES) č. 1124/2006 z 11. júla 2006 o uzavretí dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu stanovujúceho na obdobie od 1. júna 2005 do 31. mája 2006 rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a vládou Demokratickej republiky Svätého Tomáša a Princovho ostrova o rybolove pri pobreží Svätého Tomáša a Princovho ostrova

1

 

*

Nariadenie Komisie (ES) č. 1125/2006 z 21. júla 2006 týkajúce sa zatriedenia určitých druhov tovaru do kombinovanej nomenklatúry

3

 

 

II   Akty, ktorých uverejnenie nie je povinné

 

 

Rada

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. júla 2006, ktorým sa vymenúva český náhradník Výboru regiónov

5

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. júla 2006, ktorým sa vymenúva španielsky člen Výboru regiónov

6

 

*

Rozhodnutie Rady z 11. júla 2006 o podpísaní v mene Spoločenstva a predbežnom vykonávaní dohody vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa Dohody medzi vládou Guinejsko-Bissauskej republiky a Európskym hospodárskym spoločenstvom o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau, na obdobie od 16. júna 2006 do 15. júna 2007

7

Dohoda vo forme výmeny listov o predĺžení platnosti protokolu, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančná kompenzácia podľa Dohody medzi vládou Guinejsko-Bissauskej republiky a Európskym hospodárskym spoločenstvom o rybolove v blízkosti pobrežia Guiney-Bissau, na obdobie od 16. júna 2006 do 15. júna 2007

9

 

*

Rozhodnutie Rady zo 17. júla 2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 1999/468/ES, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu

11

 

 

Komisia

 

*

Rozhodnutie Komisie z 9. novembra 2005 o štátnej pomoci poskytnutej Spolkovou republikou Nemecko v prospech zavedenia digitálnej terestriálnej televízie (DVB-T) v Berlíne-Brandenbursku [oznámené pod číslom K(2005) 3903]  (1)

14

 

*

Rozhodnutie Komisie z 20. júla 2006 o súlade niektorých noriem s požiadavkou všeobecnej bezpečnosti stanovenou v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES a o uverejnení odkazov na tieto normy v úradnom vestníku [oznámené pod číslom K(2006) 3277]  (1)

35

 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

Akty, ktoré sú vytlačené obyčajným písmom, sa týkajú každodennej organizácie poľnohospodárskych záležitostí a sú spravidla platné len obmedzenú dobu.

Názvy všetkých ostatných aktov sú vytlačené tučným písmom a je pred nimi hviezdička.

Top