EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:214:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 214, 8. júla 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 214

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 57
8. júla 2014


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

I   Uznesenia, odporúčania a stanoviská

 

STANOVISKÁ

 

Európsky hospodársky a sociálny výbor

 

496. plenárne zasadnutie EHSV z 26. a 27. februára 2014

2014/C 214/01

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Na ceste k vyváženejšiemu územnému rozvoju v EÚ“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

1

2014/C 214/02

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Integrovaná výroba v Európskej únii“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

8

2014/C 214/03

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Obchodné vzťahy medzi EÚ a Marokom“ (stanovisko z vlastnej iniciatívy)

13


 

III   Prípravné akty

 

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR

 

496. plenárne zasadnutie EHSV z 26. a 27. februára 2014

2014/C 214/04

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Smernica Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o jednotné daňové priznanie k DPH“COM(2013) 721 final – 2013/0343 (CNS)

20

2014/C 214/05

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach“COM(2013) 554 final – 2013/0268 (COD)

25

2014/C 214/06

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Otváranie systémov vzdelávania: nové technológie a otvorené vzdelávacie zdroje ako prostriedky inovačného vyučovania a vzdelávania pre všetkých“COM(2013) 654 final

31

2014/C 214/07

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh odporúčania Rady o rámci kvality pre stáže“COM(2013) 857 final

36

2014/C 214/08

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov s cieľom znížiť spotrebu ľahkých plastových tašiek“COM(2013) 761 final – 2019/0371 (COD)

40

2014/C 214/09

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 525/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie Kjótskeho protokolu k Rámcovému dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy“COM(2013) 769 final – 2013/0377 (COD)

44

2014/C 214/10

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Oznámenie Komisie – Ročný prieskum rastu na rok 2014“COM(2013) 800 final

46

2014/C 214/11

Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému „Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti“COM(2013) 932 final – 2010/0095 (COD)

55


SK

 

Top