Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2014:214:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 214, 8. juli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 214

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

57. årgang
8. juli 2014


Informationsnummer

Indhold

Side

 

I   Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser

 

UDTALELSER

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

EØSU's 496. plenarforsamling den 26. og 27. februar 2014

2014/C 214/01

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Mod en mere afbalanceret territorial udvikling i EU« (initiativudtalelse)

1

2014/C 214/02

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om integreret produktion i Den Europæiske Union (initiativudtalelse)

8

2014/C 214/03

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om handelsforbindelserne mellem EU og Marokko (initiativudtalelse)

13


 

III   Forberedende retsakter

 

DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

 

EØSU's 496. plenarforsamling den 26. og 27. februar 2014

2014/C 214/04

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EU om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse COM(2013) 721 final — 2013/0343 (CNS)

20

2014/C 214/05

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1215/2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område COM(2013) 554 final — 2013/0268 (COD)

25

2014/C 214/06

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Åbning af uddannelsessektoren: Innovativ undervisning og læring for alle ved hjælp af nye teknologier og åbne uddannelsesressourcer COM(2013) 654 final

31

2014/C 214/07

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Rådets henstilling om en kvalitetsramme for praktikophold COM(2013) 857 final

36

2014/C 214/08

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald med henblik på at mindske forbruget af letvægtsplastbæreposer COM(2013) 761 final — 2013/0371 (COD)

40

2014/C 214/09

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013 for så vidt angår den tekniske gennemførelse af Kyotoprotokollen til De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer COM(2013) 769 final — 2013/0377 (COD)

44

2014/C 214/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om meddelelse fra Kommissionen — Årlig vækstundersøgelse 2014 COM(2013) 800 final

46

2014/C 214/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om en informationsprocedure med hensyn til tekniske forskrifter samt forskrifter for informationssamfundets tjenester COM(2013) 932 final — 2010/0095 (COD)

55


DA

 

Top