EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0972

Vec T-972/23: Žaloba podaná 8. októbra 2023 – ZZ/Parlament

Ú. v. EÚ C, C/2024/354, 15.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/354/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/354/oj

European flag

Úradný vestník
Európskej únie

SK

Séria C


C/2024/354

15.1.2024

Žaloba podaná 8. októbra 2023 – ZZ/Parlament

(Vec T-972/23)

(C/2024/354)

Jazyk konania: španielčina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: J. Martínez Gimeno, X. Codina García-Andrade, F. Díaz-Grande Rojo a S. Fernández Tourné, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Návrhy

Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:

zrušil v dôsledku nezákonnosti článku 76 ods. 1a rozhodnutia predsedníctva Európskeho parlamentu z 19. mája a 9. júla 2008, ktorým sa uplatňujú vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu, v znení rozhodnutia predsedníctva Európskeho parlamentu z 12. júna 2023  (1), rozhodnutie o stanovení dôchodkových nárokov a z rovnakého dôvodu takisto zrušil všetky nasledujúce rozhodnutia vydané po rozhodnutí o stanovení dôchodkových nárokov,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť vydať nové rozhodnutia o stanovení dôchodkových nárokov z doplnkového dobrovoľného systému dôchodkového poistenia žalobcu s uvedením sumy, ktorá by vyplývala zo znenia článku 76 pôvodného rozhodnutia o vykonávacích pravidlách k štatútu, ktoré predchádzalo zneniu tohto rozhodnutia z roku 2023, a to tak vo vzťahu k uvedenému rozhodnutiu o stanovení dôchodkových nárokov, ako aj vo vzťahu ku všetkým nasledujúcim rozhodnutiam o stanovení dôchodkových nárokov vydaným po dátume,

uložil Európskemu parlamentu povinnosť na základe týchto nových rozhodnutí o stanovení dôchodkových nárokov ponechať sumy už vyplatené žalobcovi na základe nárokov z doplnkového dobrovoľného systému dôchodkového poistenia a vyplatiť rozdiel medzi sumou vyplývajúcu z rozhodnutia o stanovení dôchodkových nárokov (a nasledujúcich rozhodnutí vydaných až do vyhlásenia rozsudku) a sumou, ktorá by vyplývala zo znenia článku 76 pôvodného rozhodnutia o vykonávacích pravidlách k štatútu, ktoré predchádzalo zneniu tohto rozhodnutia z roku 2023, a to spolu s príslušnými zákonnými úrokmi od dátumu, kedy mal byť tento rozdiel vyplatený až do úplného zaplatenia, a

uložil Európskemu parlamentu povinnosť nahradiť trovy konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Dôvody a hlavné tvrdenia v tejto veci sú podobné dôvodom a hlavným tvrdeniam uvedeným vo veci T-620/23, Barón Crespo/Parlament.


(1)  Rozhodnutie Predsedníctva Európskeho parlamentu z 12. júna 2023, ktorým sa menia vykonávacie pravidlá k štatútu poslancov Európskeho parlamentu (2023/C 227/05) (Ú. v. EÚ C 227, 2023, s. 5).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/354/oj

ISSN 1977-1037 (electronic edition)


Top