EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018SC0255

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI Materiale plastice de unică folosință și echipamente de pescuit care însoţeşte documentul Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

SWD/2018/255 final - 2018/0172 (COD)

Bruxelles, 28.5.2018

SWD(2018) 255 final

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI

REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI

Materiale plastice de unică folosință și echipamente de pescuit

care însoţeşte documentul

Propunere de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului

{COM(2018) 340 final}
{SEC(2018) 253 final}
{SWD(2018) 254 final}
{SWD(2018) 256 final}
{SWD(2018) 257 final}


Problema

Cantitatea de deșeuri marine din plastic este în creștere, amenințând ecosistemele, biodiversitatea, sănătatea umană, precum și turismul, pescuitul și transportul maritim. Problema este transfrontalieră.

Materialele plastice constituie 85 % din deșeurile de pe plajele europene. Jumătate reprezintă „articole din plastic de unică folosință” utilizate doar o singură dată, pentru scurt timp, înainte de a fi aruncate. Echipamentele de pescuit abandonate, pierdute sau aruncate în alt mod (ALDFG) reprezintă încă 27 %.

Politicile europene privind apa, mediul marin, deșeurile, produsele și pescuitul nu abordează încă în mod adecvat deșeurile marine, numeroase măsuri rămânând la discreția statelor membre, ceea ce duce la fragmentarea pieței interne.

De ce ar trebui să acționeze UE și care este obiectivul?

Acțiunile comune și proporționale la nivelul UE pot reduce deșeurile marine, asigurând în același timp o piață unică și o certitudine juridică pentru întreprinderi.

Obiectivul general este de a reduce efectele nocive asupra mediului provocate de anumite produse din plastic, promovând în același timp tranziția spre o economie circulară, cu alternative inovatoare și multifuncționale.

Opțiuni de politică

Analiza a vizat echipamentele de pescuit și primele 10 cele mai întâlnite articole din plastic de unică folosință (aproximativ 86 % din articolele din plastic de unică folosință): mucurile de țigară; sticlele pentru băuturi și capacele de sticle; bețișoarele de vată; pachetele de chipsuri; șervețelele umede; șervețelele igienice; tacâmurile; paiele; bețișoarele pentru amestecat băuturi; paharele pentru băut; recipientele pentru alimente și echipamentele de pescuit.

Au fost analizate o serie de opțiuni având ca reper un scenariu de referință care include revizuirea în curs a Regulamentului privind controlul pescuitului și Directiva privind instalațiile portuare de preluare, precum și Strategia privind materialele plastice și legislația revizuită privind deșeurile.

Opțiunea preferată

Această opțiune va reduce semnificativ cantitatea de deșeuri marine. În ceea ce privește articolele din plastic de unică folosință, numărul acestora s-ar reduce aproximativ la jumătate. Opțiunea include:

-Răspunderea extinsă a producătorilor pentru costul prevenirii și curățării deșeurilor provenite din filtrele de țigară, sticlele pentru băuturi, pachetele de chipsuri, șervețelele umede, șervețelele sanitare, paharele pentru băut, recipientele pentru alimente, baloane și asigurarea unei gestionări adecvate a deșeurilor provenite din echipamentele de pescuit deteriorate, scoase din uz și recuperate;

-Stimulente pentru pescari, pentru a returna în port echipamentele de pescuit deteriorate, scoase din uz și recuperate;

-Măsuri de proiectare a produselor, prin care capacele să fie atașate la sticlele pentru băuturi;

-Obiective de reducere a versiunilor din plastic de unică folosință ale paharelor pentru băut, ale șervețelelor umede și ale recipientelor pentru alimente;

-Interzicerea versiunilor din plastic de unică folosință ale bețișoarelor de vată, ale bețelor din plastic pentru baloane, ale tacâmurilor, ale paielor și ale bețișoarelor pentru amestecat băuturi.

În 2030, pentru articolele din plastic de unică folosință, această opțiune ar economisi echivalentul a 2,6 milioane tone de CO2. Astfel, s-ar evita daune asupra mediului (echivalentul a 11 miliarde de euro). Ar exista costuri de asigurare a conformității pentru întreprinderi (aproximativ 2 miliarde de euro) și de gestionare a deșeurilor (510 milioane de euro). Consumatorii ar economisi bani (aproximativ 6,5 miliarde de euro), dar s-ar confrunta cu anumite inconveniente.

O măsură suplimentară, un sistem de returnare a garanției sau un sistem echivalent, ar reduce semnificativ mai mult deșeurile marine, la un cost suplimentar acceptabil (aproximativ 1,4 miliarde de euro).

Opțiunea preferată pentru echipamentele de pescuit și acvacultură este introducerea răspunderii extinse pentru producătorii de materiale plastice încorporate în echipamentele de pescuit și acvacultură și a stimulentelor financiare pentru a încuraja returnarea echipamentelor la țărm. Aceasta ar presupune costuri pentru industrie de aproximativ 0,16 % din venituri. Opțiunea preferată va completa măsurile care vizează echipamentele de pescuit și va garanta faptul că materialele plastice din echipamentele de pescuit vor intra în fluxul de deșeuri și de reciclare, implicând producătorii de materiale plastice pentru echipamente de pescuit și crescând ratele de reciclare pentru materialele din care sunt făcute echipamentele de pescuit.

Top