EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Un sistem pentru recunoașterea calificărilor profesionale

Un sistem pentru recunoașterea calificărilor profesionale

Această directivă instituie un sistem pentru recunoașterea calificărilor profesionale în Uniunea Europeană (UE), care acoperă, în anumite condiții, și celelalte țări din Spațiul Economic European (SEE) și Elveția. Obiectivul directivei este de a face piețele muncii mai flexibile, de a continua liberalizarea serviciilor, de a încuraja recunoașterea automată a calificărilor și de a simplifica procedurile administrative.

ACT

Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale

SINTEZĂ

Această directivă instituie un sistem pentru recunoașterea calificărilor profesionale în Uniunea Europeană (UE), care acoperă, în anumite condiții, și celelalte țări din Spațiul Economic European (SEE) și Elveția. Obiectivul directivei este de a face piețele muncii mai flexibile, de a continua liberalizarea serviciilor, de a încuraja recunoașterea automată a calificărilor și de a simplifica procedurile administrative.

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva prevede norme privind recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale între țările UE, țările din afara UE care fac parte din SEE și Elveția.
 • Actul legislativ a introdus o evaluare reciprocă a reglementărilor naționale privind profesiile și un exercițiu de transparență (adică examinarea restricțiilor privind profesiile și analizarea necesității acestora).
 • Directiva se aplică oricărui resortisant al unei țări din UE, al țărilor din afara UE care fac parte din SEE și al Elveției care dorește să exercite o profesie reglementată, fie cu titlu independent, fie cu titlu salariat, într-o altă țară decât cea în care și-a obținut calificările profesionale.
 • Comisia Europeană a publicat o hartă interactivă a profesiilor reglementate din Europa. Există profesii în cazul cărora accesul și dreptul de a le practica sunt condiționate de deținerea anumitor calificări. Printre acestea se numără și profesii pentru care utilizarea unei titulaturi specifice este protejată, cum ar fi, de exemplu, cea de „chartered engineer” (inginer expert) din Regatul Unit (1).
 • Directiva nu se aplică aspectelor tratate de directive specifice, cum ar fi Directiva 2006/43/CE privind auditorii financiari. Un alt exemplu se referă la avocați. Deși calificările acestora sunt cuprinse în Directiva 2005/36/CE, avocații beneficiază și de două directive specifice (77/249/CEE și 98/5/CE), care introduc modalități suplimentare prin care aceștia pot oferi servicii transfrontaliere, fie temporar, fie stabilindu-se permanent în alte țări ale UE.

ASPECTE-CHEIE

Mobilitatea temporară

În principiu, profesioniștii care doresc să își ofere temporar serviciile într-o altă țară a UE pot face acest lucru în baza stabilirii lor (adică a dreptului de practică) în țara de origine. Țara de destinație le poate solicita o declarație prealabilă, dar aceștia nu sunt obligați să treacă prin procedurile de recunoaștere. Această prevedere nu se aplică în cazul profesiilor care au implicații în materie de sănătate sau de siguranță publică, pentru care țările UE pot solicita recunoașterea prealabilă a calificărilor.

Stabilirea permanentă

Directiva prevede trei sisteme de recunoaștere a calificărilor:

 • 1.

  Recunoașterea automată pentru profesiile ale căror condiții minime de formare sunt armonizate la nivel european: medici, asistenți medicali generaliști, medici stomatologi, medici veterinari, moașe, farmaciști și arhitecți.

 • 2.

  Recunoaștere automată a anumitor ocupații: profesioniștii care desfășoară activități artizanale, comerciale și industriale pot solicita recunoașterea automată a calificărilor pe baza experienței lor profesionale.

 • 3.

  Sistemul general pentru profesiile sus-menționate care nu întrunesc condițiile pentru regimul de recunoaștere automată are la bază principiul recunoașterii reciproce a calificărilor. Același principiu se aplică și în cazul celorlalte profesii reglementate, accesul la acestea fiind acordat oricărei persoane care poate demonstra că este pe deplin calificată în țara de origine. Cu toate acestea, dacă autoritățile din țara-gazdă constată diferențe semnificative între formarea parcursă în țara de origine și cea impusă pentru aceeași activitate în țara-gazdă, acestea pot solicita persoanei respective să urmeze un stagiu de adaptare sau să susțină o probă de aptitudini, în principiu, la alegerea respectivei persoane.

Cardul profesional european (CPE)

Această directivă a fost modificată prin Directiva 2013/55/UE (aplicabilă în țările UE începând cu 18 ianuarie 2016), care prevede crearea unui card profesional european. Acesta le va permite cetățenilor interesați să obțină mai simplu și mai rapid recunoașterea calificărilor proprii printr-o procedură electronică standardizată. Cardul va avea la bază utilizarea Sistemului de informare al pieței interne (IMI) și va fi emis sub forma unui certificat electronic. CPE va fi introdus în primul val pentru asistenți medicali generaliști, fizioterapeuți, farmaciști, ghizi montani și agenți imobiliari.

De asemenea, directiva din 2013 va pune la dispoziția tuturor cetățenilor care doresc recunoașterea calificărilor profesionale un ghișeu unic.

CÂND A INTRAT ÎN VIGOARE DIRECTIVA ȘI CARE ESTE TERMENUL DE TRANSPUNERE?

Directiva 2005/36/CE a intrat în vigoare în 20 octombrie 2005 și a trebuit transpusă până în data de 20 octombrie 2007. Ultimele modificări introduse de Directiva 2013/55/UE au intrat în vigoare în data de 17 ianuarie 2014, termenul de transpunere fiind 18 ianuarie 2016.

CONTEXT

Având în vedere că populația de vârstă activă este în scădere în numeroase țări ale UE, cererea de persoane înalt calificate va crește probabil, estimându-se că va depăși 16 milioane de locuri de muncă până în 2020. În acest scop este necesară recunoașterea rapidă, simplă și fiabilă a calificărilor acestora în întreaga UE.

Pentru informații suplimentare, consultați pagina referitoare la recunoașterea automată pe site-ul Comisiei Europene.

Ca urmare a epidemiei de COVID-19 și a introducerii măsurilor necesare pentru a face față impactului crizei, Comisia Europeană a adoptat: Comunicare a Comisiei Orientări privind Asistența de urgență acordată de UE în cadrul Cooperării transfrontaliere în materie de asistență medicală acordată în contextul crizei determinate de COVID-19

REFERINȚE

Act

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2005/36/CE

20.10.2005

20.10.2007

JO L 255, 30.9.2005, pp. 22-142

Act(e) de modificare

Intrarea în vigoare

Termen de transpunere în legislația statelor membre

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Directiva 2006/100/CE

1.1.2007

1.1.2007

JO L 363, 20.12.2006, pp. 141-237

Regulamentul (CE) nr. 1430/2007

26.12.2007

-

JO L 320, 6.12.2007, pp. 3-11

Regulamentul (CE) nr. 755/2008

21.8.2008

-

JO L 205, 1.8.2008, pp. 10-12

Regulamentul (CE) nr. 279/2009

27.4.2009

-

JO L 93, 7.4.2009, pp. 11-12

Regulamentul (UE) nr. 213/2011

24.3.2011

-

JO L 59, 4.3.2011, pp. 4-7

Regulamentul (UE) nr. 623/2012

1.8.2012

-

JO L 180, 12.7.2012, pp. 9-11

Directiva 2013/25/UE

1.7.2013

1.7.2013

JO L 158, 10.6.2013, pp. 368-375

Directiva 2013/55/UE

17.1.2014

18.1.2016

JO L 354, 28.12.2013, pp. 132-170

Modificările și corecturile succesive aduse Directivei 2005/36/CE au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

ACTE CONEXE

Directiva77/249/CEE a Consiliului din 22 martie 1977 de facilitare a exercitării efective a libertății de a presta servicii de către avocați (JO L 78, 26.3.1977, pp. 17-18)

Directiva 98/5/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1998 de facilitare a exercitării cu caracter permanent a profesiei de avocat într-un stat membru, altul decât cel în care s-a obținut calificarea (JO L 77, 14.3.1998, pp. 36-43)

Decizia 2007/172/CE a Comisiei din 19 martie 2007 de instituire a grupului de coordonatori pentru recunoașterea calificărilor profesionale (JO L 79, 20.3.2007, pp. 38-39)

Data ultimei actualizări: 08.05.2020(1) Regatul Unit se retrage din Uniunea Europeană și, începând cu 1 februarie 2020, are statut de țară terță (țară din afara UE).

Top