EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_07_012_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
07.Politica în domeniul transporturilor
Volumul 12

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

07.   Politica în domeniul transporturilor

Volumul 012

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2003

L 167

13

 

 

32003R1192

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1192/2003 al Comisiei din 3 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile din transportul feroviar (Text cu relevanță pentru SEE)

3

2003

L 167

23

 

 

32003L0042

 

 

 

Directiva 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iunie 2003 privind raportarea evenimentelor în aviația civilă

7

2003

L 169

44

 

 

32003R1217

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1217/2003 al Comisiei din 4 iulie 2003 de stabilire a specificațiilor comune pentru programele naționale de control al calității în domeniul siguranței aviației civile (Text cu relevanță pentru SEE)

21

2003

L 183

45

 

 

32003D0525

 

 

 

Decizia Comisiei din 18 iulie 2003 de amânare a datei de punere în aplicare a Directivei 1999/36/CE a Consiliului pentru anumite echipamente sub presiune transportabile [notificată cu numărul C(2003) 2591] (Text cu relevanță pentru SEE)

26

2003

L 190

6

 

 

32003L0075

 

 

 

Directiva 2003/75/CE a Comisiei din 29 iulie 2003 de modificare a anexei I la Directiva 98/18/CE a Consiliului privind normele și standardele de siguranță pentru navele de pasageri (Text cu relevanță pentru SEE)

27

2003

L 194

9

 

 

32003R1358

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1358/2003 al Comisiei din 31 iulie 2003 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 437/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind rapoartele statistice referitoare la transportul aerian de pasageri, mărfuri și poștă și de modificare a anexelor I și II la acesta (Text cu relevanță pentru SEE)

31

2003

L 211

24

 

 

32003L0077

 

 

 

Directiva 2003/77/CE a Comisiei din 11 august 2003 de modificare a Directivelor 97/24/CE și 2002/24/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului privind omologarea vehiculelor cu motor cu două sau trei roți (Text cu relevanță pentru SEE)

56

2003

L 213

3

 

 

32003R1486

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1486/2003 al Comisiei din 22 august 2003 de stabilire a procedurilor de efectuare a inspecțiilor Comisiei în domeniul siguranței aviației civile (Text cu relevanță pentru SEE)

81

2003

L 221

1

 

 

32003R1554

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1554/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 95/93 privind normele comune de alocare a sloturilor pe aeroporturile comunitare

85

2003

L 226

4

 

 

32003L0059

 

 

 

Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 iulie 2003 privind calificarea inițială și formarea periodică a conducătorilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului și a Directivei 91/439/CEE a Consiliului și de abrogare a Directivei 76/914/CEE a Consiliului

86

2003

L 243

5

 

 

32003R1701

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1701/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de adaptare a articolului 6 din Regulamentul (CE) nr. 1592/2002 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a unei agenții europene pentru siguranța aeriană (Text cu relevanță pentru SEE)

100

2003

L 243

6

 

 

32003R1702

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1702/2003 al Comisiei din 24 septembrie 2003 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor, precum și certificarea întreprinderilor de proiectare și producție (Text cu relevanță SEE)

101

2003

L 245

7

 

 

32003R1643

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1643/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 privind normele comune în domeniul aviației civile și înființarea unei agenții europene pentru siguranța aeriană

175

2003

L 245

10

 

 

32003R1644

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1644/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1406/2002 de înființare a unei Agenții Europene pentru Siguranță Maritimă

178

2003

L 249

1

 

 

32003R1726

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1726/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 iulie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 417/2002 privind accelerarea introducerii cerințelor referitoare la coca dublă sau a unor standarde de proiectare echivalente pentru petrolierele cu cocă simplă

181

2004

L 003

3

 

 

32004R0013

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 13/2004 al Comisiei din 8 decembrie 2003 de stabilire a conținutului listei căilor navigabile cu caracter maritim prevăzută la articolul 3 litera (d) din Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

185

2004

L 010

29

 

 

32003L0127

 

 

 

Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (Text cu relevanță pentru SEE)

189

2004

L 016

54

 

 

32004D0071

 

 

 

Decizia Comisiei din 4 septembrie 2003 privind cerințele esențiale pentru echipamentele de radiocomunicații maritime destinate utilizării pe navele care nu intră sub incidența Convenției SOLAS și participării la Sistemul global de salvare și siguranță pe mare (GMDSS) [notificată cu nr. C(2003) 2912] (Text cu relevanță pentru SEE)

214

2004

L 044

19

 

 

32004L0011

 

 

 

Directiva 2004/11/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 de modificare a Directivei 92/24/CEE a Consiliului privind dispozitivele de limitare a vitezei sau sistemele similare de limitare a vitezei instalate la bordul anumitor categorii de autovehicule

216

2004

L 046

1

 

 

32004R0261

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (Text cu relevanță pentru SEE)

218

2004

L 068

1

 

 

32004R0411

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 411/2004 al Consiliului din 26 februarie 2004 de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3975/87 și de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3976/87 și (CE) nr. 1/2003 în legătură cu transportul aerian dintre Comunitate și țările terțe (Text cu relevanță pentru SEE)

225

2004

L 068

10

 

 

32004R0415

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 415/2004 al Comisiei din 5 martie 2004 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Comitet pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) și de modificare a regulamentelor privind siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (Text cu relevanță pentru SEE)

227

2004

L 071

3

 

 

32004R0432

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 432/2004 al Comisiei din 5 martie 2004 de adaptare pentru a opta oară la progresul tehnic a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatura de înregistrare în transportul rutier (Text cu relevanță pentru SEE)

229

2004

L 096

1

 

 

32004R0549

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulament-cadru) (Text cu relevanță pentru SEE)

231

2004

L 096

10

 

 

32004R0550

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 550/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind prestarea de servicii de navigație aeriană în cerul unic European (regulament privind prestarea de servicii) (Text cu relevanță pentru SEE)

239

2004

L 096

20

 

 

32004R0551

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 551/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind organizarea și utilizarea spațiului aerian în cerul unic European (regulament privind spațiul aerian) (Text cu relevanță pentru SEE)

249

2004

L 096

26

 

 

32004R0552

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 552/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 privind interoperabilitatea rețelei europene de gestionare a traficului aerian (regulament privind interoperabilitatea) (Text cu relevanță pentru SEE)

254

Top