Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002L0082

Directiva 2002/82/CE a Comisiei din 15 octombrie 2002 de modificare a Directivei 96/77/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitoriiText cu relevanță pentru SEE.

OJ L 292, 28.10.2002, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 030 P. 569 - 596
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 030 P. 569 - 596
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 030 P. 569 - 596
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 030 P. 569 - 596
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 030 P. 569 - 596
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 030 P. 569 - 596
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 030 P. 569 - 596
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 030 P. 569 - 596
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 030 P. 569 - 596
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 038 P. 190 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 038 P. 190 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 08/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/82/oj

13/Volumul 38

RO

Jurnalul Ofícial al Uniunii Europene

190


32002L0082


L 292/1

JURNALUL OFÍCIAL AL UNIUNII EUROPENE


DIRECTIVA 2002/82/CE A COMISIEI

din 15 octombrie 2002

de modificare a Directivei 96/77/CE de stabilire a unor criterii specifice de puritate pentru aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 89/107/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre privind aditivii alimentari autorizați pentru utilizare în produsele alimentare destinate consumului uman (1), astfel cum a fost modificată prin Directiva 94/34/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), în special articolul 3 alineatul (3) litera (a),

după consultarea Comitetului științific pentru alimentație umană,

întrucât:

(1)

Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 1995 privind aditivii alimentari alții decât coloranții și îndulcitorii (3), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/5/CE (4), enumără substanțele, altele decât coloranții și îndulcitorii, care pot fi folosite ca aditivi în produsele alimentare.

(2)

Directiva 96/77/CE a Comisiei (5), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 2001/30/CE (6) stabilește criteriile de puritate pentru aditivii alimentari alții decât coloranții și îndulcitorii, menționați de Directiva 95/2/CE.

(3)

Este necesar să se adapteze la progresul tehnic criteriile de puritate existente stabilite de Directiva 96/77/CE și să se stabilească noi criterii de puritate pentru aditivii alimentari pentru care acestea lipseau.

(4)

Este necesar să se țină seama de specificațiile și tehnicile de analiză pentru aditivi stabilite de Codex Alimentarius, astfel cum au fost elaborate de Comitetul mixt de experți pentru aditivi alimentari (CMEAA) al FAO/OMS (Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură/Organizația Mondială a Sănătății).

(5)

În consecință, Directiva 96/77/CE ar trebui modificată în mod corespunzător.

(6)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătatea animalelor,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa la Directiva 96/77/CE se modifică după cum se stabilește în anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

Statele membre pun în aplicare înainte de 31 august 2003 actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 octombrie 2002.

Pentru Comisie

David BYRNE

Membru al Comisiei


(1)  JO L 40, 11.2.1989, p. 27.

(2)  JO L 237, 10.9.1994, p. 1.

(3)  JO L 61, 18.3.1995, p. 1.

(4)  JO L 55, 24.2.2001, p. 59.

(5)  JO L 339, 30.12.1996, p. 1.

(6)  JO L 146, 31.5.2001, p. 1.


ANEXĂ

Anexa la Directiva 96/77/CE se modifică după cum urmează:

1.

Textul privind aditivii E 338 Acid fosforic, E 339 (i) Fosfat monosodic, E 339 (ii) Fosfat disodic, E 339 (iii) Fosfat trisodic, E 340 (i) Fosfat monopotasic, E 340 (ii) Fosfat dipotasic, E 340 (iii) Fosfat tripotasic, E 341 (i) Fosfat de monocalcic, E 341 (ii) Fosfat dicalcic, E 341 (iii) Fosfat tricalcic, E 450 (i) Difosfat disodic, E 450 (ii) Difosfat trisodic, E 450 (iii) Difosfat tetrasodic, E 450 (v) Difosfat tetrapotasic, E 450 (vi) Difosfat dicalcic, E 450 (vii) Difosfat dihidrogen de calciu, E 451 (i) Trifosfat pentasodic și E 451 (ii) Trifosfat pentapotasic, E 452 (i) Polifosfat de sodiu, E 452 (ii) Polifosfat de potasiu și E 452 (iv) Polifosfat de calciu se înlocuiește cu următorul text:

„E 338 ACID FOSFORIC

Sinonime

Acid ortofosforic

Acid monofosforic

Definiție

Denumirea chimică

Acid fosforic

EINECS

231-633-2

Formula chimică

H3PO4

Masă moleculară

98,00

Compoziție

Acidul fosforic este disponibil în comerț sub formă de soluție apoasă cu concentrații variabile. Conținut de minimum 67,0 % și maximum 85,7 %.

Descriere

Lichid vâscos, clar, incolor

Identificare

A.

Teste pozitive pentru acid și pentru fosfat

 

Puritate

Acizi volatili

Maximum 10 mg/kg (sub formă de acid acetic)

Cloruri

Maximum 200 mg/kg (exprimate sub formă de clor)

Nitrați

Maximum 5 mg/kg (exprimați sub formă de NaNO3)

Sulfați

Maximum 1 500 mg/kg (exprimați sub formă de CaSO4)

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

Prezenta specificație se referă la o soluție apoasă 75 %.

 

E 339 (i) FOSFAT MONOSODIC

Sinonime

Monofosfat monosodic

Acid monofosfat monosodic

Ortofosfat monosodic

Fosfat de sodiu monobazic

Monofosfat dihidrogen de sodiu

Definiție

Denumirea chimică

Monofosfat dihidrogen de sodiu

EINECS

231-449-2

Formula chimică

Anhidru: NaH2PO4

Monohidrat: NaH2PO4 · H2O

Dihidrat: NaH2PO4 · 2H2O

Masă moleculară

Anhidru: 119,98

Monohidrat: 138,00

Dihidrat: 156,01

Compoziție

După uscare la 60 °C timp de o oră și apoi la 105 °C timp de patru ore, conține minimum 97 % NaH2PO4

Conținut de P2O5

Între 58 % și 60 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere albă, inodoră, cristale sau granule, ușor delicvescente

Identificare

A.

Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol sau eter

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 4,1 și 5,0

Puritate

Pierdere la uscare

Sarea anhidră pierde maximum 2,0 %, monohidratul maximum 15,0 % iar dihidratul maximum 25 % când este uscat mai întâi la 60 °C timp de o oră și apoi la 105 °C timp de patru ore

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 339 (ii) FOSFAT DISODIC

Sinonime

Monofosfat disodic

Fosfat secundar de sodiu

Ortofosfat disodic

Fosfat acid disodic

Definiție

Denumirea chimică

Monofosfat acid disodic

Ortofosfat acid disodic

EINECS

231-448-7

Formula chimică

Anhidru: Na2HPO4

Hidrat: Na2HPO4 · nH2O (n = 2, 7 sau 12)

Masă moleculară

141,98 (anhidru)

Compoziție

După uscare la 40 °C timp de trei ore și apoi la 105 °C timp de cinci ore, conține minimum 98 % Na2HPO4

Conținut de P2O5

Între 49 % și 51 % pe bază anhidră

Descriere

Fosfatul hidrogen disodic anhidru este o pulbere albă, higroscopică, inodoră. Formele hidratate disponibile includ dihidratul: un solid inodor, cristalin, alb; heptahidratul: cristale eflorescente, inodore, albe sau pulbere granulară; și dodecahidratul: pulbere inodoră, eflorescentă, albă sau cristale

Identificare

A.

Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 8,4 și 9,6

Puritate

Pierdere la uscare

Când este uscat la 40 °C timp de trei ore și apoi la 105 °C timp de cinci ore, pierderile de greutate sunt după cum urmează: anhidru maximum 5,0 %, dihidratul maximum 22,0 %, heptahidratul maximum 50,0 %, dodecahidratul maximum 61,0 %

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidrică

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 339 (iii) FOSFAT TRISODIC

Sinonime

Fosfat de sodiu

Fosfat de sodiu tribazic

Ortofosfat trisodic

Definiție

Fosfatul trisodic este obținut dn soluții apoase și cristalizează în formă anhidră și cu ½, 1, 6, 8 sau 12 H2O. Dodecahidratul cristalizează întotdeauna din soluții apoase cu un exces de hidroxid de sodiu. El conține ¼ molecule de NaOH.

Denumirea chimică

Monofosfat trisodic

Fosfat trisodic

Ortofosfat trisodic

EINECS

231-509-8

Formula chimică

Anhidru: Na3PO4

Hidrat: Na3PO4 · nH2O (n = 1/2, 1, 6, 8 sau 12)

Masă moleculară

163,94 (anhidru)

Compoziție

Fosfatul de sodiu anhidru și forma hidratată, cu excepția dodecahidratului, conțin minimum 97,0 % Na3PO4, calculat pe bază uscată. Fosfatul de sodiu dodecahidrat conține minimum 92,0 % Na3PO4 calculat pe baza calcinării

Conținut de P2O5

Între 40,5 % și 43,5 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale inodore, albe, granule sau pulbere cristalină

Identificare

A.

Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 11,5 și 12,5

Puritate

Pierdere la calcinare

Când este uscat la 120 °C timp de trei ore iar apoi este calcinat la aproximativ 800 °C timp de 30 de minute, pierderile de greutate sunt după cum urmează: anhidru maximum 2,0 %, monohidratul maximum 11,0 %, dodecahidratul între 45,0 % și 58,0 %

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 340 (i) FOSFAT MONOPOTASIC

Sinonime

Fosfat de potasiu monobazic

Monofosfat monopotasic

Ortofosfat potasic

Definiție

Denumirea chimică

Fosfat dihidrogen potasic

Ortofosfat dihidrogen monopotasic

Monofosfat dihidrogen monopotasic

EINECS

231-913-4

Formula chimică

KH2PO4

Masă moleculară

136,09

Compoziție

Conținut minim 98,0 % după uscare la 105 °C timp de patru ore

Conținut de P2O5

Între 51,0 % și 53,0 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale inodore, incolore sau pulbere cristalină sau granulară albă, higroscopică

Identificare

A.

Teste pozitive pentru potasiu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 4,2 și 4,8

Puritate

Pierdere la uscare

Maximum 2,0 % determinată prin uscare la 105 °C timp de patru ore

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 340 (ii) FOSFAT DIPOTASIC

Sinonime

Monofosfat dipotasic

Fosfat de potasiu secundar

Fosfat acid dipotasic

Ortofosfat dipotasic

Fosfat de potasiu dibazic

Definiție

Denumirea chimică

Monofosfat acid dipotasic

Fosfat acid dipotasic

Ortofosfat acid dipotasic

EINECS

231-834-5

Formula chimică

K2HPO4

Masă moleculară

174,18

Compoziție

Conținut minim 98,0 % după uscare la 105 °C timp de patru ore

Conținut de P2O5

Între 40,3 % și 41,5 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere granulară albă sau incoloră, cristale sau mase; substanță delicvescentă.

Identificare

A.

Teste pozitive pentru potasiu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 8,7 și 9,4

Puritate

Pierdere la uscare

Maximum 2,0 % determinată prin uscare la 105 °C timp de patru ore

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 340 (iii) FOSFAT TRIPOTASIC

Sinonime

Fosfat de potasiu

Fosfat de potasiu tribazic

Ortofosfat tripotasic

Definiție

Denumirea chimică

Monofosfat tripotasic

Fosfat tripotasic

Ortofosfat tripotasic

EINECS

231-907-1

Formula chimică

Anhidru: K3PO4

Hidratat: K3PO4 · nH2O (n = 1 sau 3)

Masă moleculară

212,27 (anhidru)

Compoziție

Conținut minim 97,0 % calculat pe bază de calcinare

Conținut de P2O5

Între 30,5 % și 33,0 % pe bază de calcinare

Descriere

Cristale sau granule higroscopice, inodore, incolore sau albe. Formele hidratate disponibile includ monohidratul și trihidratul

Identificare

A.

Teste pozitive pentru potasiu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 11,5 și 12,3

Puritate

Pierdere la calcinare

Anhidru: maximum 3,0 %; hidratat: maximum 23,0 %. Determinată prin uscare la 105 °C timp de patru ore iar apoi calcinare la aproximativ 800 °C ± 25 °C timp de 30 minute

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,2 % pe bază anhidră

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată ca fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 341 (i) FOSFAT DE MONOCALCIU

Sinonime

Fosfat de calciu monobazic

Ortofosfat monocalcic

Definiție

Denumirea chimică

Fosfat dihidrogen de calciu

EINECS

231-837-1

Formula chimică

Anhidru: Ca(H2PO4)2

Monohidrat: Ca(H2PO4)2 · H2O

Masă moleculară

234,05 (anhidru)

252,08 (monohidrat)

Compoziție

Conținut minim 95,0 % pe bază uscată

Conținut de P2O5

Între 55,5 % și 61,1 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere granulară sau cristale sau granule delicvescente, albe.

Identificare

A.

Teste pozitive pentru calciu și pentru fosfat

 

B.

Conținut de CaO

Între 23,0 % și 27,5 % (anhidru)

Între 19,0 % și 24,8 % (monohidrat)

Puritate

Pierdere la uscare

Maximum 14 % determinată prin uscare la 105 °C timp de patru ore (anhidru)

Maximum 17,5 % determinată prin uscare la 60 °C timp de o oră, apoi la 105 °C timp de patru ore (monohidrat)

Pierdere la calcinare

Maximum 17,5 % după calcinare la 800 °C ± 25 °C timp de 30 minute (anhidru)

Maximum 25,0 % determinată prin uscare la 105 °C timp de o oră, iar apoi calcinare la aproximativ 800 °C ± 25 °C timp de 30 minute (monohidrat)

Fluorură

Maximum 30 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 341 (ii) FOSFAT DICALCIC

Sinonime

Fosfat de calciu dibazic

Ortofosfat dicalcic

Definiție

Denumirea chimică

Fosfat monohidrogen de calciu

Ortofosfat acid calcic

Fosfat de calciu secundar

EINECS

231-826-1

Formula chimică

Anhidru: CaHPO4

Dihidrat: CaHPO4 · 2H2O

Masă moleculară

136,06 (anhidru)

172,09 (dihidrat)

Compoziție

Fosfatul dicalcic, după uscare la 200 °C timp de trei ore, conține minimum 98 % și maximum echivalentul a 102 % CaHPO4

Conținut de P2O5

Între 50,0 % și 52,5 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale albe sau granule, pulbere granulară sau pulbere

Identificare

A.

Teste pozitive pentru calciu și pentru fosfat

 

B.

Teste de solubilitate

Puțin solubil în apă. Insolubil în etanol.

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 8,5 % (anhidru) sau 26,5 % (dihidrat) după calcinare la 800 °C ± 25 °C timp de 30 minute

Fluorură

Maximum 50 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 341 (iii) FOSFAT TRICALCIC

Sinonime

Fosfat de calciu, tribazic

Ortofosfat de calciu

Monofosfat hidroxi pentacalcic

Hidroxiapatit de calciu

Definiție

Fosfatul tricalcic constă dintr-un amestec variabil de fosfați de calciu obținuți prin neutralizarea acidului fosforic cu hidroxid de calciu și având compoziția aproximativă 10 CaO · 3P2O5 · H2O

Denumirea chimică

Monofosfat hidroxi pentacalcic

Monofosfat tricalcic

EINECS

235-330-6 (Monofosfat hidroxi pentacalcic)

231-840-8 ( Ortofosfat de calciu)

Formula chimică

Ca5(PO4)3 · OH sau Ca3(PO4)2

Masă moleculară

502 sau 310

Compoziție

Conținut minim 90 % calculat pe bază de calcinare

Conținut de P2O5

Între 38,5 % și 48,0 % pe bază anhidră

Descriere

Pulbere inodoră, albă, stabilă în aer.

Identificare

A.

Teste pozitive pentru calciu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Practic insolubil în apă; insolubil în etanol, solubil în acid azotic și acid clorhidric diluat

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 8 % după calcinare la 800 °C ± 25 °C, până la greutate constantă

Fluorură

Maximum 50 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 450 (i) FOSFAT DISODIC

Sinonime

Difosfat dihidrogen disodic

Pirofosfat dihidrogen disodic

Pirofosfat acid de sodiu

Pirofosfat disodic

Definiție

Denumirea chimică

Difosfat dihidrogen disodic

EINECS

231-835-0

Formula chimică

Na2H2P2O7

Masă moleculară

221,94

Compoziție

Conținut minim 95 % de fosfat disodic

Conținut de P2O5

Minimum 63,0 % și maximum 64,5 %

Descriere

Pulbere albă sau granule

Identificare

A.

Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil în apă

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 3,7 și 5,0

Puritate

Pierdere la uscare

Maximum 0,5 % (105 °C, patru ore)

Substanță insolubilă în apă

Maximum 1 %

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 450 (ii) FOSFAT TRISODIC

Sinonime

Pirofosfat trisodic acid

Difosfat monohidrogen trisodic

Definiție

EINECS

238-735-6

Formula chimică

Monohidrat: Na3HP2O7 · H2O

Anhidru: Na3HP2O7

Masă moleculară

Monohidrat: 261,95

Anhidru: 243,93

Compoziție

Conținut minim 95 % pe bază anhidră

Conținut de P2O5

Minimum 57 % și maximum 59 %

Descriere

Pulbere albă sau granule, se găsește sub formă anhidră sau de monohidrat

Identificare

A.

Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 

B.

Solubil în apă

 

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 6,7 și 7,5

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 4,5 % pe compus anhidru

Maximum 11,5 % pe bază monohidrică

Pierdere la uscare

Maximum 0,5 % (105 °C, patru ore)

Substanță insolubilă în apă

Maximum 0,2 %

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 450 (iii) FOSFAT TETRASODIC

Sinonime

Pirofosfat tetrasodic

Pirofosfat de sodiu

Definiție

Denumirea chimică

Difosfat tetrasodic

EINECS

238-767-1

Formula chimică

Anhidru: Na4P2O7

Decahidrat: Na4P2O7 · 10 H2O

Masă moleculară

Anhidru: 265,94

Decahidrat: 446,09

Compoziție

Conținut minim 95 % de Na4P2O7 pe bază de calcinare

Conținut de P2O5

Minimum 52,5 % și maximum 54,0 %

Descriere

Cristale albe sau incolore, sau o pulbere cristalină sau granulară albă. Decahidratul creează ușoare eflorescențe în aer uscat.

Identificare

A.

Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 9,8 și 10,8

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 0,5 % pentru sare anhidră, minimum 38 % și maximum 42 % pentru decahidrat, în ambele cazuri determinată după uscare la 105 °C timp de patru ore, urmată de calcinare la 550 °C timp de 30 minute

Substanță insolubilă în apă

Maximum 0,2 %

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 450 (v) FOSFAT TETRAPOTASIC

Sinonime

Pirofosfat de potasiu

Pirofosfat tetrapotasic

Definiție

Denumirea chimică

Difosfat tetrapotasic

EINECS

230-785-7

Formula chimică

K4P2O7

Masă moleculară

330,34 Anhidru

Compoziție

Conținut minim 95 % pe bază de calcinare

Conținut de P2O5

Minimum 42,0 % și maximum 43,7 % pe bază anhidră

Descriere

Cristale incolore sau pulbere albă, foarte higroscopică.

Identificare

A.

Teste pozitive pentru potasiu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Solubil în apă. Insolubil în etanol

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 10,0 și 10,8

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 2 % după uscare la 105 °C timp de patru ore, urmată de calcinare la 550 °C timp de 30 minute

Substanță insolubilă în apă

Maximum 0,2 %

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 450 (vi) FOSFAT DICALCIC

Sinonime

Pirofosfat de calciu

Definiție

Denumirea chimică

Difosfat dicalcic

Pirofosfat dicalcic

EINECS

232-221-5

Formula chimică

Ca2P2O7

Masă moleculară

254,12

Verificarea conținutului

Conținut minim 96 %

Conținut de P2O5

Minimum 55 % și maximum 56 %

Descriere

Pulbere inodoră, albă, fină

Identificare

A.

Teste pozitive pentru calciu și pentru fosfat

 

B.

Solubilitate

Insolubil în apă. Solubil în acid azotic și acid clorhidric diluat

C.

pH-ul unei suspensii 10 % în apă

Între 5,5 și 7,0

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 1,5 % la 800 °C ± 25 °C timp de 30 minute

Fluorură

Maximum 50 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 450 (vii) DIFOSFAT DIHIDROGEN DE CALCIU

Sinonime

Pirofosfat de calciu acid

Pirofosfat dihidrogen monocalcic

Definiție

Denumirea chimică

Difosfat dihidrogen de calciu

EINECS

238-933-2

Formula chimică

CaH2P2O7

Masă moleculară

215,97

Compoziție

Conținut minim 90 % pe bază anhidră

Conținut de P2O5

Minimum 61 % și maximum 64 %

Descriere

Cristale albe sau pulbere albă

Identificare

A.

Teste pozitive pentru calciu și pentru fosfat

 

Puritate

Substanță insolubilă în acid

Maximum 0,4 %

Fluorură

Maximum 30 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 451 (i) TRIFOSFAT PENTASODIC

Sinonime

Tripolifosfat pentasodic

Tripolifosfat de sodiu

Definiție

Denumirea chimică

Trifosfat pentasodic

EINECS

231-838-7

Formula chimică

Na5O10P3 · nH2O (n = 0 sau 6)

Masă moleculară

367,86

Compoziție

Conținut minim 85,0 % (anhidru) sau 65,0 % (hexahidrat)

Conținut de P2O5

Minimum 56 % și maximum 59 % (anhidru) sau minimum 43 % și maximum 45 % (hexahidrat)

Descriere

Granule sau pulbere albă, puțin higroscopică

Identificare

A.

Solubilitate

Solubil liber în apă. Insolubil în etanol

B.

Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 9,1 și 10,2

Puritate

Pierdere la uscare

Anhidru: Maximum 0,7 % (105 °C, o oră)

Hexahidrat: Maximum 23,5 % (60 °C, o oră, urmată de uscare la 105 °C, timp de patru ore)

Substanțe insolubile în apă

Maximum 0,1 %

Polifosfați superiori

Maximum 1 %

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 451 (ii) TRIFOSFAT PENTAPOTASIC

Sinonime

Tripolifosfat pentapotasic

Trifosfat de potasiu

Tripolifosfat de potasiu

Definiție

Denumirea chimică

Trifosfat pentapotasiu

Tripolifosfat pentapotasiu

EINECS

237-574-9

Formula chimică

K5O10P3

Masă moleculară

448,42

Compoziție

Conținut minim 85,0 % pe bază anhidră

Conținut de P2O5

Minimum 46,5 % și maximum 48 %

Descriere

Granule sau pulbere albă, foarte higroscopică

Identificare

A.

Solubilitate

Foarte solubil în apă

B.

Teste pozitive pentru potasiu și pentru fosfat

 

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 9,2 și 10,5

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 0,4 % (după uscare la 105 °C, timp de patru ore, urmată de calcinare la 550 °C, timp de 30 minute)

Substanță insolubilă în apă

Maximum 2 %

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 452 (i) POLIFOSFAT DE SODIU

1.   

POLIFOSFAT SOLUBIL

Sinonime

Hexametafosfat de sodiu

Tetrapolifosfat de sodiu

Sare Graham

Polifosfați de sodiu, sticloși

Polimetafosfat de sodiu

Metafosfat de sodiu

Definiție

Polifosfații de sodiu solubili sunt obținuți prin fuziunea și răcirea ulterioară a ortofosfaților de sodiu. Acești compuși sunt o clasă care constă din câțiva polifosfați amorfi, solubili în apă, compuși din lanțuri lineare de unități de metafosfat, (NaPO3)x unde x ≥ 2, terminate cu grupări Na2PO4. Aceste substanțe sunt de obicei identificate prin raportul lor Na2O/P2O5 sau conținutul lor de P2O5. Raportul Na2O/P2O5 variază de la aproximativ 1,3 pentru tetrapolifosfatul de sodiu, unde x = aproximativ 4; la aproximativ 1,1 pentru sarea Graham, denumită de obicei hexametafosfat de sodiu, unde x = 13 până la 18; și până la 1,0 pentru polifosfații de sodiu cu masă moleculară mai mare, în cazul cărora x = 20 până la 100 sau mai mult. pH-ul soluțiilor lor variază între 3,0 și 9,0

Denumirea chimică

Polifosfat de sodiu

EINECS

272-808-3

Formula chimică

Amestecuri eterogene de săruri de sodiu ale acizilor polifosforici condensați lineari având formula generală H(n + 2)PnO(3n + 1) unde «n» este de minimum 2

Masă moleculară

(102)n

Analiza chimică a conținuutului de P2O5

Minimum 60 % și maximum 71 % pe bază de calcinare

Descriere

Granule, plachete sau pudră incolore, albe sau transparente

Identificare

A

Solubilitate

Foarte solubil în apă

B.

Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 

C.

pH-ul unei soluții 1 %

Între 3,0 și 9,0

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 1 %

Substanță insolubilă în apă

Maximum 0,1 %

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

2.   

POLIFOSFAT INSOLUBIL

Sinonime

Metafosfat de sodiu insolubil

Sare Maddrell

Fosfat de sodiu insolubil, IMP

Definiție

Metafosfatul de sodiu insolubil este un polifosfat de sodiu cu masă moleculară mare compus din două lanțuri lungi de metafosfat (NaPO3)x care se deplasează în spirală în direcții diferite în jurul unei axe comune. Raportul Na2O/P2O5 este de aproximativ 1,0. pH-ul unei suspensii în apă 1:3 este de aproximativ 6,5

Denumirea chimică

Polifosfat de sodiu

EINECS

272-808-3

Formula chimică

Amestecuri eterogene de săruri de sodiu ale acizilor polifosforici condensați lineari având formula H(n + 2)PnO(3n + 1) unde «n» este de minimum 2

Masă moleculară

(102)n

Conținut de P2O5

Minimum 68,7 % și maximum 70,0 %

Descriere

Pulbere cristalină albă

Identificare

A.

Solubilitate

Insolubil în apă, solubil în acizi minerali și în soluții de cloruri de potasiu și amoniu (dar nu și de sodiu)

B.

Teste pozitive pentru sodiu și pentru fosfat

 

C.

pH-ul unei suspensii 1:3 în apă

Aproximativ 6,5

Puritate

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 452 (ii) POLIFOSFAT DE POTASIU

Sinonime

Metafosfat de potasiu

Polimetafosfat de potasiu

Sare Kurrol

Definiție

Denumirea chimică

Polifosfat de potasiu

EINECS

232-212-6

Formula chimică

(KPO3)n

Amestecuri eterogene de săruri de potasiu ale acizilor polifosforici condensați lineari având formula generală H(n + 2)PnO(3n + 1) unde «n» este de minimum 2

Masă moleculară

(118)n

Conținut de P2O5

Minimum 53,5 % și maximum 61,5 % pe bază de calcinare

Descriere

Pulbere albă fină sau cristale sau plachete sticloase incolore

Identificare

A.

Solubilitate

1 g se dizolvă în 100 ml de soluție de acetat de sodiu 1:25

B.

Teste pozitive pentru potasiu și pentru fosfat

 

C.

pH-ul unei suspensii 1 %

Maximum 7,8

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 2 % (105 °C, patru ore urmată de calcinare la 550 °C, 30 minute)

Fosfat ciclic

Maximum 8 % pe conținut P2O5

Fluorură

Maximum 10 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg

E 452 (iv) POLIFOSFAT DE CALCIU

Sinonime

Metafosfat de calciu

Polimetafosfat de calciu

Definiție

Denumirea chimică

Polifosfat de calciu

EINECS

236-769-6

Formula chimică

(CaP2O6)n

Amestecuri eterogene de săruri de calciu ale acizilor polifosforici condensați având formula generală H(n + 2)PnO(n + 1) unde «n» este de minimum 2

Masă moleculară

(198)n

Conținut de P2O5

Minimum 71 % și maximum 73 % pe bază de calcinare

Descriere

Cristale incolore, inodore sau pulbere albă

Identificare

A.

Solubilitate

De obicei puțin solubil în apă. Solubil în mediu acid

B.

Teste pozitive pentru calciu și pentru fosfat

 

C.

Conținut de CaO

Între 27 și 29,5 %

Puritate

Pierdere la calcinare

Maximum 2 % (105 °C, patru ore urmată de calcinare la 550 °C, 30 minute)

Fosfat ciclic

Maximum 8 % pe conținut P2O5

Fluorură

Maximum 30 mg/kg (exprimată sub formă de fluor)

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Cadmiu

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 4 mg/kg

Mercur

Maximum 1 mg/kg”

2.

Se adaugă următorul text privind E 650 Acetat de zinc, E 943a Butan, E 943b Izobutan, E 944 Propan, E 949 Hidrogen, E 1201 Polivinilpirolidona și E 1202 Polivinilpolipirolidona:

„E 650 ACETAT DE ZINC

Sinonime

Acid acetic, sare de zinc, dihidrat

Definiție

Denumirea chimică

Acetat de zinc dihidrat

Formula chimică

C4H6O4 Zn · 2H2O

Masă moleculară

219,51

Compoziție

Conținut minim 98 % și maxim 102 % de C4H6O4 Zn · 2H2O

Descriere

Cristale incolore sau pulbere fină, aproape albă

Identificare

A.

Teste pozitive pentru acetat și pentru zinc

 

B.

pH-ul unei soluții 5 %

Între 6,0 și 8,0

Puritate

Substanță insolubilă

Maximum 0,005 %

Cloruri

Maximum 50 mg/kg

Sulfați

Maximum 100 mg/kg

Alcalii și pământuri alcaline

Maximum 0,2 %

Impurități organice volatile

Trece testul

Fier

Maximum 50 mg/kg

Arsenic

Maximum 3 mg/kg

Plumb

Maximum 20 mg/kg

Cadmiu

Maximum 5 mg/kg

E 943a BUTAN

Sinonime

n-Butan

Definiție

Denumirea chimică

Butan

Formula chimică

CH3CH2CH2CH3

Masă moleculară

58,12

Compoziție

Conținut minim 96 %

Descriere

Gaz incolor sau lichid cu miros caracteristic, moderat

Identificare

A.

Presiunea vaporilor

108,935 kPa la 20 °C

Puritate

Metan

Maximum 0,15 % v/v

Etan

Maximum 0,5 % v/v

Propan

Maximum 1,5 % v/v

Izobutan

Maximum 3,0 % v/v

1,3-butadienă

Maximum 0,1 % v/v

Umiditate

Maximum 0,005 %

E 943b IZOBUTAN

Sinonime

2-metil propan

Definiție

Denumirea chimică

2-metil propan

Formula chimică

(CH3)2CH CH3

Masă moleculară

58,12

Compoziție

Conținut minim 94 %

Descriere

Gaz incolor sau lichid cu miros caracteristic, moderat

Identificare

A.

Presiunea vaporilor

205,465 kPa la 20 °C

Puritate

Metan

Maximum 0,15 % v/v

Etan

Maximum 0,5 % v/v

Propan

Maximum 2 % v/v

n-Butan

Maximum 4,0 % v/v

1,3-butadienă

Maximum 0,1 % v/v

Umiditate

Maximum 0,005 %

E 944 PROPAN

Definiție

Denumirea chimică

Propan

Formula chimică

CH3CH2CH3

Masă moleculară

44,09

Compoziție

Conținut minim 95 %

Descriere

Gaz incolor sau lichid cu miros caracteristic, moderat

Identificare

A.

Presiunea vaporilor

732,910 kPa la 20 °C

Puritate

Metan

Maximum 0,15 % v/v

Etan

Maximum 1,5 % v/v

Izobutan

Maximum 2,0 % v/v

n-Butan

Maximum 1,0 % v/v

1,3-butadienă

Maximum 0,1 % v/v

Umiditate

Maximum 0,005 %

E 949 HIDROGEN

Definiție

Denumirea chimică

Hidrogen

EINECS

215-605-7

Formula chimică

H2

Masă moleculară

2

Compoziție

Conținut minim 99,9 %

Descriere

Gaz incolor, inodor, foarte inflamabil

Puritate

Apă

Maximum 0,005 % v/v

Oxigen

Maximum 0,001 % v/v

Azot

Maximum 0,75 % v/v

E 1201 POLIVINILPIROLIDONĂ

Sinonime

Povidonă

PVP

Polivinilpirolidonă solubilă

Definiție

Denumirea chimică

Polivinilpirolidonă, poli-[1-(2-oxo-1-pirolidinil)-etilenă]

Formula chimică

(C6H9NO)n

Masă moleculară

Minimum 25 000

Compoziție

Conținut minim 11,5 % și maxim 12,8 % de azot (N) pe bază anhidră

Descriere

Pulbere albă sau aproape albă

Identificare

A.

Solubilitate

Solubilă în apă și în etanol. Insolubilă în eter

B.

pH-ul unei soluții 5 %

Între 3,0 și 7,0

Puritate

Apă

Maximum 5 % (Karl Fisher)

Cenușă total

Maximum 0,1 %

Aldehidă

Maximum 500 mg/kg (sub formă de acetaldehidă)

N-vinilpirolidonă liberă

Maximum 10 mg/kg

Hidrazină

Maximum 1 mg/kg

Plumb

Maximum 5 mg/kg

E 1202 POLIVINILPOLIPIROLIDONĂ

Sinonime

Crospovidonă

Polividonă cu structură reticulată

Polivinilpirolidonă insolubilă

Definiție

Polivinilpolipirolidona este o poli-[1-(2-oxo-1-pirolidinil)-etilenă], cu structură reticulată în mod aleatoriu. Este produsă prin polimerizarea N-vinil-2-pirolidonei, fie în prezența unui catalizator caustic, fie în prezența N,N′-divinil-imidazolidonei. Datorită insolubilității sale în toți solvenții obișnuiți, intervalul masei moleculare nu poate fi determinat analitic

Denumirea chimică

Polivinilpirolidonă, poli-[1-(2-oxo-1-pirolidinil)-etilenă]

Formula chimică

(C6H9NO)n

Compoziție

Conținut minim 11 % și maxim 12,8 % de azot (N) pe bază anhidră

Descriere

Pulbere higroscopică albă cu un miros slab, care nu este neplăcut

Identificare

A.

Solubilitate

Insolubilă în apă, etanol și eter

B.

pH-ul unei suspensii 1 % în apă

Între 5,0 și 8,0

Puritate

Apă

Maximum 6 % (Karl Fischer)

Cenușă sulfatată

Maximum 0,4 %

Substanță solubilă în apă

Maximum 1 %

N-vinilpirolidonă liberă

Maximum 10 mg/kg

N,N′-divinil-imidazolidonă-liberă

Maximum 2 mg/kg

Plumb

Maximum 5 mg/kg”


Top