EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2023:328:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 328, 18 września 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 328

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 66
18 września 2023


Spis treści

Strona

 

II   Komunikaty

 

KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2023/C 328/01

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11106 – STELLANTIS / MICHELIN / FORVIA / SYMBIO) ( 1 )

1

2023/C 328/02

Komunikat Komisji – Wytyczne Komisji dotycz?ce stosowania art. 4 ust. 1 i 2 dyrektywy (UE) 2022/2555 (NIS 2)

2


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Rada

2023/C 328/03

Ogłoszenie skierowane do osób i podmiotów, do których mają zastosowanie środki przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB, wykonywanej decyzją wykonawczą Rady (WPZiB) 2023/1780, i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2023/1779, dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

11

2023/C 328/04

Ogłoszenie skierowane do osób, których dane dotyczą, do których to osób mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB i w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 dotyczących środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, podmiotom i organom w związku z sytuacją w Iranie

13

 

Komisja Europejska

2023/C 328/05

Streszczenie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie zezwoleń na wprowadzanie do obrotu lub na stosowanie substancji wymienionych w załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Opublikowane na podstawie art. 64 ust. 9 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 )  ( 1 )

15

2023/C 328/06

Kursy walutowe euro – 15 września 2023 r.

16


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2023/C 328/07

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.11239 – EDF / CREDIT MUTUEL / ILE-DE-FRANCE BUILDING) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej ( 1 )

17


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG.

PL

 

Top