EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:114:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 114, 26 kwiecień 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0766

doi:10.3000/19770766.L_2012.114.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

L 114

European flag  

Wydanie polskie

Legislacja

Tom 55
26 kwietnia 2012


Spis treści

 

II   Akty o charakterze nieustawodawczym

Strona

 

 

ROZPORZĄDZENIA

 

*

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 359/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia substancji czynnej metam, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (1)

1

 

*

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (1)

8

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 361/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

14

 

 

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 362/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. ustanawiające współczynnik przydziału mający zastosowanie do pozwoleń na wywóz określonych przetworów mlecznych do Republiki Dominikańskiej w ramach kontyngentu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1187/2009

16

 

 

DECYZJE

 

 

2012/214/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów zastępcy członka z Niemiec

17

 

 

2012/215/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Luksemburga

18

 

 

2012/216/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka oraz zastępcy członka z Finlandii

19

 

 

2012/217/UE

 

*

Decyzja Rady z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów siedmiu członków i jedenastu zastępców członków z Francji

20

 

 

2012/218/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 kwietnia 2012 r. wyłączająca produkcję i sprzedaż hurtową energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł konwencjonalnych w Niemczech z zakresu stosowania dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2426)  (1)

21

 

 

2012/219/UE

 

*

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 24 kwietnia 2012 r. uznająca Serbię za państwo wolne od Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman i Kotthoff) Davis et al. (notyfikowana jako dokument nr C(2012) 2524)

28

 

 

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

 

 

2012/220/UE

 

*

Decyzja nr 1/2012 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnej procedury tranzytowej z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zaproszenia Chorwacji do przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

29

 

 

2012/221/UE

 

*

Decyzja nr 1/2012 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Obrocie Towarowym (SAD) z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zaproszenia Chorwacji do przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD)

31

 

 

2012/222/UE

 

*

Decyzja nr 2/2012 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. wspólnej procedury tranzytowej z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zaproszenia Turcji do przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej

33

 

 

2012/223/UE

 

*

Decyzja nr 2/2012 Komisji Mieszanej UE-EFTA ds. Uproszczenia Formalności w Obrocie Towarowym (SAD) z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie zaproszenia Turcji do przystąpienia do Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym (SAD)

35

 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

Akty, których tytuły wydrukowano zwykłą czcionką, odnoszą się do bieżącego zarządzania sprawami rolnictwa i generalnie zachowują ważność przez określony czas.

Tytuły wszystkich innych aktów poprzedza gwiazdka, a drukuje się je czcionką pogrubioną.

Top