EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2012:037:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 37, 10 luty 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1002

doi:10.3000/19771002.C_2012.037.pol

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 37

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 55
10 lutego 2012


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

I   Rezolucje, zalecenia i opinie

 

OPINIE

 

Europejski Inspektor Ochrony Danych

2012/C 037/01

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa

1

2012/C 037/02

Opinia Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

6


 

III   Akty przygotowawcze

 

Komisja Europejska

2012/C 037/03

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

14

2012/C 037/04

Wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

16


 

IV   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja Europejska

2012/C 037/05

Kursy walutowe euro

20

2012/C 037/06

Ostatnia publikacja dokumentów COM innych niż wnioski legislacyjne i wnioski legislacyjne przyjęte przez KomisjęDz.U. C 335 z 16.11.2011

21

2012/C 037/07

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

22

2012/C 037/08

Dokumenty COM, inne niż wnioski legislacyjne przyjęte przez Komisję

23

 

Trybunał Obrachunkowy

2012/C 037/09

Sprawozdanie specjalne nr 16/2011 pt. „Pomoc finansowa Unii Europejskiej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych w Bułgarii, na Litwie i Słowacji: osiągnięcia i przyszłe wyzwania”

26


 

V   Ogłoszenia

 

POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNE

 

Komisja Europejska

2012/C 037/10

Zaproszenie do składania wniosków – EACEA/11/12 – INTRA-ACP – mobilność akademicka w ramach AKP – Państwa Afryki (Mwalimu Nyerere) oraz Karaibów i Pacyfiku

27

 

POSTĘPOWANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja Europejska

2012/C 037/11

Pomoc państwa – Włochy – Pomoc państwa SA.33726 (11/C) (ex SA.33726 (11/NN)) – Odroczenie płatności opłat wyrównawczych w sektorze mleka we Włoszech – Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. 108 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

30


PL

 

Top