EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:206:TOC

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 206, 05 wrzesień 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5228

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 206

European flag  

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Tom 50
5 września 2007


Powiadomienie nr

Spis treśći

Strona

 

II   Informacje

 

INFORMACJE INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Komisja

2007/C 206/01

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE — Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu (1)

1


 

IV   Zawiadomienia

 

ZAWIADOMIENIA INSTYTUCJI I ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

 

Parlament Europejski

2007/C 206/02

Konferencja Komisji ds. Wspólnotowych i Europejskich Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) — Wkład wniesiony przez XXXVII COSAC — Berlin, 13-15 maja 2007 r.

7

 

Komisja

2007/C 206/03

Kursy walutowe euro

10

 

ZAWIADOMIENIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

2007/C 206/04

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rolnymi i zmieniającego rozoprządzenie (WE) nr 70/2001

11


 

V   Ogłoszenia

 

PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

 

Komisja

2007/C 206/05

FI-Mikkeli: Wykonywanie regularnych przewozów lotniczych — Zaproszenie do składania ofert

13

2007/C 206/06

FI-Helsinki: Wykonywanie regularnych przewozów lotniczych — Zaproszenie do składania ofert

15

2007/C 206/07

F-Cherbourg: Obsługa regularnych połączeń lotniczych — Obsługa regularnych połączeń lotniczych między Cherbourg (Maupertus) a Paryżem (Orly) — Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Francję zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Rady nr 2408/92/EWG w celu przekazania obowiązku użyteczności publicznej

17

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ WSPÓLNEJ POLITYKI HANDLOWEJ

 

Komisja

2007/C 206/08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania antydumpingowego dotyczącego przywozu glutaminianu sodu pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej

20

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ POLITYKI KONKURENCJI

 

Komisja

2007/C 206/09

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4855 — BC Funds/BvDEP) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

25

2007/C 206/10

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4859 — Talanx/PB Versicherungen/BHW) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

26

2007/C 206/11

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4862 — Transdev/Connexxion Holding) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

27

2007/C 206/12

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa COMP/M.4905 — WL Ross/C&A Automotive Interior Businesses II) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (1)

28

 

INNE AKTY

 

Komisja

2007/C 206/13

Publikacja wniosku zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych

29


 


 

(1)   Tekst mający znaczenie dla EOG

PL

 

Top