EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obywatelstwo Unii

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Artykuł 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 9 Traktatu o Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE ARTYKUŁÓW?

Obywatelstwo Unii jest prawem ustanowionym w art. 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i w art. 9 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE). Każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkowskiego UE jest automatycznie obywatelem Unii. To prawo jest zatem zapisane w traktatach Unii Europejskiej (UE) i stanowi kluczowy czynnik kształtujący tożsamość europejską. Obywatelstwo Unii nie zastępuje obywatelstwa krajowego. Z obywatelstwa Unii, które uzupełnia obywatelstwo krajowe, wynikają określone prawa. Te prawa są doprecyzowane w traktatach oraz w Karcie praw podstawowych.

  • W art. 20 TFUE ustanawia się obywatelstwo Unii, które przysługuje wszystkim osobom mającym obywatelstwo państwa członkowskiego. Artykuł ten określa także najważniejsze prawa i obowiązki obywateli Unii.
  • W art. 9 TUE przypomniano, że wszystkie osoby mające obywatelstwo państwa członkowskiego są obywatelami Unii. To postanowienie nakłada na UE obowiązek przestrzegania zasady równości swoich obywateli, którzy są traktowani z jednakową uwagą przez jej instytucje, organy i jednostki organizacyjne.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Traktat lizboński wprowadził dodatkową formę uczestnictwa publicznego, mianowicie inicjatywę obywatelską. Milion obywateli pochodzących z co najmniej siedmiu państw członkowskich może zwrócić się do Komisji o przedłożenie wniosku w dowolnej dziedzinie, w której Komisji przysługuje uprawnienie do opracowania aktu prawnego.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część druga – Niedyskryminacja i obywatelstwo Unii – Artykuł 20 (dawny artykuł 17 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 56–57)

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł II – Postanowienia o zasadach demokratycznych – Artykuł 9 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 20)

Ostatnia aktualizacja: 30.06.2021

Top