EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Obywatelstwo UE

Obywatelstwo UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Artykuł 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Artykuł 9 Traktatu o Unii Europejskiej

CZYM JEST OBYWATELSTWO UE?

Każdy, kto jest obywatelem państwa UE, jest automatycznie obywatelem UE. Zasada ta jest zapisana w traktatach unijnych i jest kluczowym czynnikiem tworzącym tożsamość europejską. Obywatelstwo UE nie zastępuje obywatelstwa krajowego. Jest jego uzupełnieniem i przyznaje ludziom określone prawa.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Traktat lizboński wprowadził dodatkową formę uczestnictwa publicznego: inicjatywę obywatelską. Umożliwia ona 1 milionowi obywateli ze „znacznej liczby” krajów UE zwracanie się do Komisji o przedstawienie wniosków ustawodawczych w dowolnym obszarze objętym zakresem obowiązków UE.

KONTEKST

Obywatelstwo UE jest zdefiniowane w artykule 20 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i artykule 9 Traktatu o Unii Europejskiej.

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część druga – Niedyskryminacja i obywatelstwo unii – Artykuł 20 (dawny artykuł 17 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 56-57)

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł II – Postanowienia o zasadach demokratycznych – Artykuł 9 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 20)

Ostatnia aktualizacja: 14.01.2016

Top