EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32024R0745

Verordening (EU) 2024/745 van de Raad van 23 februari 2024 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

ST/5716/2024/INIT

OJ L, 2024/745, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/745/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/745/oj

European flag

Publicatieblad
van de Europese Unie

NL

L-serie


2024/745

23.2.2024

VERORDENING (EU) 2024/745 VAN DE RAAD

van 23 februari 2024

tot wijziging van Verordening (EU) nr. 833/2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 215,

Gezien Besluit (GBVB) 2024/746 van de Raad van 23 februari 2024 tot wijziging van Besluit Besluit 2014/512/GBVB betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (1),

Gezien het gezamenlijke voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid en de Europese Commissie,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Op 31 juli 2014 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 833/2014 (2) betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren, vastgesteld.

(2)

Verordening (EU) nr. 833/2014 geeft uitvoering aan bepaalde bij Besluit 2014/512/GBVB van de Raad (3) vastgestelde maatregelen.

(3)

Op 23 februari 2024 heeft de Raad Besluit (GBVB) 2024/746 tot wijziging van Besluit 2014/512/GBVB vastgesteld.

(4)

Bij Besluit (GBVB) 2024/746 worden 27 nieuwe entiteiten toegevoegd aan de lijst van rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage IV bij Besluit 2014/512/GBVB, namelijk de lijst van personen, entiteiten en lichamen die rechtstreeks steun verlenen aan het militaire en industriële complex van Rusland bij zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne, en waaraan strengere uitvoerbeperkingen worden opgelegd met betrekking tot goederen en technologie voor tweeërlei gebruik en goederen en technologie die zouden kunnen bijdragen tot de technologische versterking van de Russische defensie- en veiligheidssector. Gezien de belangrijke faciliterende rol van elektronische componenten voor gebruik door het Russische militaire en industriële complex ter ondersteuning van zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne, zijn in Besluit (GBVB) 2024/746 in die lijst bepaalde entiteiten opgenomen in andere derde landen dan Rusland die het Russische militaire en industriële complex in zijn aanvalsoorlog tegen Oekraïne indirect ondersteunen door de handel in dergelijke componenten, evenals bepaalde Russische entiteiten die betrokken zijn bij de ontwikkeling, productie en levering van elektronische componenten voor het militaire en industriële complex van Rusland.

(5)

Bij Besluit (GBVB) 2024/746 wordt de lijst van goederen waarvoor beperkingen gelden en die zouden kunnen bijdragen tot de militaire en technologische versterking van Rusland of de ontwikkeling van zijn defensie- en veiligheidssector, uitgebreid met componenten voor de ontwikkeling en productie van onbemande luchtvaartuigen.

(6)

Bij Besluit (GBVB) 2024/746 worden verdere beperkingen ingesteld op de uitvoer van goederen die in het bijzonder bijdragen tot de versterking van de industriële capaciteit van Rusland.

(7)

Bij Besluit (GBVB) 2024/746 wordt de lijst van partnerlanden uitgebreid die een reeks beperkende maatregelen voor de invoer van ijzer en staal en een reeks invoercontrolemaatregelen toepassen die in wezen gelijkwaardig zijn aan die van Verordening (EU) nr. 833/2014.

(8)

Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en dus is regelgeving op het niveau van de Unie noodzakelijk, met name om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast.

(9)

Verordening (EU) nr. 833/2014 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

In artikel 3 duodecies wordt het volgende lid ingevoegd:

“3 bis quater.   Met betrekking tot de onder GN-codes 8504 10, 8504 21, 8504 22, 8504 23, 8504 31, 8504 40, 8504 50 en 8504 90 vallende goederen zijn de verbodsbepalingen van de leden 1 en 2 niet van toepassing op de uitvoering tot 25 mei 2024 van contracten die zijn gesloten vóór 24 februari 2024, of van aanvullende contracten die nodig zijn voor de uitvoering van dergelijke contracten.”

.

2)

Bijlage IV wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij deze verordening.

3)

Bijlage VII, deel B, wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage II bij deze verordening.

4)

Bijlage XXIII wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage III bij deze verordening.

5)

Bijlage XXXVI wordt gewijzigd overeenkomstig bijlage IV bij deze verordening.

Artikel 2

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 23 februari 2024.

Voor de Raad

De voorzitter

H. LAHBIB


(1)   PB L, 2024/746, 23.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/746/oj.

(2)  Verordening (EU) nr. 833/2014 van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van de acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 1).

(3)  Besluit 2014/512/GBVB van de Raad van 31 juli 2014 betreffende beperkende maatregelen naar aanleiding van acties van Rusland die de situatie in Oekraïne destabiliseren (PB L 229 van 31.7.2014, blz. 13).


BIJLAGE I

Bijlage IV bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE IV

Deze bijlage bevat een lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die militaire eindgebruikers zijn, onderdeel uitmaken van Ruslands militaire en industriële complex of commerciële of andersoortige banden hebben met of op andere wijze steun verlenen aan Ruslands defensie- of veiligheidssector. Deze natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen dragen bij tot de militaire en technologische verbetering van Rusland of tot de ontwikkeling van Ruslands defensie- en veiligheidssector. De lijst omvat tevens natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen in andere derde landen dan Rusland. Hun opname in deze bijlage houdt niet in dat het rechtsgebied waarin zij werkzaam zijn verantwoordelijk wordt gehouden voor hun handelingen.

Lijst van de in artikel 2, lid 7, artikel 2 bis, lid 7, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde natuurlijke personen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen

1.

JSC Sirius (Rusland)

2.

OJSC Stankoinstrument (Rusland)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Rusland)

4.

JSC Kalashnikov (Rusland)

5.

JSC Tula Arms Plant (Rusland)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Rusland)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Rusland)

8.

OAO Almaz Antey (Rusland)

9.

OAO NPO Bazalt (Rusland)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Rusland)

11.

Technologisch Instituut voor wetenschappelijk onderzoek Aleksandrov NITI (Rusland)

12.

Argut OOO (Rusland)

13.

Communicatiecentrum van het Ministerie van Defensie (Rusland)

14.

Federaal Onderzoekscentrum Boreskov Instituut voor katalyse (Rusland)

15.

Door de federale staat gefinancierde onderneming van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

16.

Door de federale staat gefinancierde onderneming Special Flight Unit Rossiya van het kabinet van de president van de Russische Federatie (Rusland)

17.

Onder de federale staat vallende gecentraliseerde onderneming Dukhov Automatics onderzoeksinstelling (VNIIA) (Rusland)

18.

Buitenlandse inlichtingendienst (SVR) (Rusland)

19.

Forensisch centrum van de regio Nizhniy Novgorod Hoofddirectoraat van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Rusland)

20.

Internationaal centrum voor kwantumoptica en kwantumtechnologie (het Russisch Quantum Center) (Rusland)

21.

Irkut Corporation (Rusland)

22.

Public Joint Stock Company “Irkut Research and Production Corporation” (Rusland)

23.

Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Computing Machinery” (Rusland)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Rusland)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Rusland)

26.

JSC Shipyard Zaliv (scheepsbouwwerf Zaliv) (Autonome Republiek Krim, illegaal geannexeerd door Rusland)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Rusland)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Rusland)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Rusland)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organisation (KNAAPO) (Rusland)

31.

Ministerie van Defensie (Rusland)

32.

Moskou Institute of Physics and Technology (Instituut voor natuurkunde en technologie in Moskou) (Rusland)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Rusland)

34.

NPO Splav JSC (Rusland)

35.

OPK Oboronprom (Rusland)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Rusland)

37.

PJSC Irkut Corporation (Rusland)

38.

PJSC Kazan Helicopters (Rusland)

39.

Polyus Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Rusland)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Rusland)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Rusland)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Rusland)

43.

Rapart Services LLC (Rusland)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Rusland)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Rusland)

46.

Rostekh – Azimut (Rusland)

47.

Russische Aircraft Corporation MIG (Rusland)

48.

Russische helikopters JSC (Rusland)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Rusland)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Rusland)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Rusland)

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (Rusland)

53.

Tupolev JSC (Rusland)

54.

UEC-Saturn (Rusland)

55.

United Aircraft Corporation (Rusland)

56.

JSC AeroKompozit (Rusland)

57.

United Engine Corporation (Rusland)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Rusland)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Rusland)

60.

United Shipbuilding Corporation (Rusland)

61.

JSC PO Sevmash (Rusland)

62.

Scheepswerf Krasnoye Sormovo (Rusland)

63.

Scheepswerf Severnaya (Rusland)

64.

Scheepswerf Yantar (Rusland)

65.

UralVagonZavod (Rusland)

66.

Baikal Electronics (Rusland)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Rusland)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Rusland)

69.

Crocus Nano Electronics (Rusland)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Rusland)

71.

Elara (Rusland)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Rusland)

73.

ELPROM (Rusland)

74.

Engineering Center Ltd. (Rusland)

75.

Forss Technology Ltd. (Rusland)

76.

Integral SPB (Rusland)

77.

JSC Element (Rusland)

78.

JSC Pella-Mash (Rusland)

79.

JSC Shipyard Vympel (Rusland)

80.

Kranark LLC (Rusland)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Rusland)

82.

LLC Center (Rusland)

83.

MCST Lebedev (Rusland)

84.

Miass Machine-Building Factory (Rusland)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Rusland)

86.

MPI VOLNA (Rusland)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Rusland)

88.

Scheepswerf Nerpa (Rusland)

89.

NM-Tekh (Rusland)

90.

Scheepswerf Novorossiysk JSC (Rusland)

91.

NPO Electronic Systems (Rusland)

92.

NPP Istok (Rusland)

93.

NTC Metrotek (Rusland)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Rusland)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Rusland)

96.

OJSC TSRY (Rusland)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Rusland)

98.

OOO Planar (Rusland)

99.

OOO Sertal (Rusland)

100.

Photon Pro LLC (Rusland)

101.

PJSC Zvezda (Rusland)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Rusland)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Rusland)

104.

AO Kronshtadt (Rusland)

105.

Avant Space LLC (Rusland)

106.

Production Association Strela (Rusland)

107.

Radioavtomatika (Rusland)

108.

Research Center Module (Rusland)

109.

Robin Trade Limited (Rusland)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Rusland)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Rusland)

112.

Russian Space Systems (Rusland)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Rusland)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Rusland)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Rusland)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Rusland)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Rusland)

118.

Sergey IONOV (Rusland)

119.

Serniya Engineering (Rusland)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Rusland)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Rusland)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Rusland)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Rusland)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Rusland)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Rusland)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Rusland)

127.

UAB Pella-Fjord (Rusland)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard” (Rusland)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard” (Rusland)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau” (Rusland)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory” (Rusland)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Rusland)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka” (Rusland)

134.

United Shipbuilding Corporation ‘Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar’ (Rusland)

135.

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Rusland)

136.

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard” (Rusland)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Rusland)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Rusland)

139.

Vega Pilot Plant (Rusland)

140.

Vertikal LLC (Rusland)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Rusland)

142.

VTK Ltd (Rusland)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Rusland)

144.

ZAO Elmiks-VS (Rusland)

145.

ZAO Sparta (Rusland)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Rusland)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Rusland)

148.

Alagir Resistor Factory (Rusland)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Rusland)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Rusland)

151.

Almaz JSC (Rusland)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Rusland)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Rusland)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Rusland)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Rusland)

156.

Electrosignal JSC (Rusland)

157.

Energiya JSC (Rusland)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Rusland)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Rusland)

160.

Evgeny Krayushin (Rusland)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Rusland)

162.

Ineko LLC (Rusland)

163.

Informakustika JSC (Rusland)

164.

Institute of High Energy Physics (Rusland)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Rusland)

166.

Inteltech PJSC (Rusland)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Rusland)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Rusland)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Rusland)

170.

Lutch Design Office JSC (Rusland)

171.

Meteor Plant JSC (Rusland)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Rusland)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Rusland)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Rusland)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Rusland)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Rusland)

177.

Optron, JSC (Rusland)

178.

Pella Shipyard OJSC (Rusland)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Rusland)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Rusland)

181.

Radiozavod JSC (Rusland)

182.

Razryad JSC (Rusland)

183.

Research Production Association Mars (Rusland)

184.

Ryazan Radio-Plant (Rusland)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Rusland)

186.

Scientific Production Enterprise “Radiosviaz” (Rusland)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Rusland)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Rusland)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Rusland)

190.

Scientific-Production Enterprise “Kant” (Rusland)

191.

Scientific-Production Enterprise “Svyazé” (Rusland)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Rusland)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Rusland)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Rusland)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Rusland)

196.

Scientific-Research Institute “Argon” (Rusland)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Rusland)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Rusland)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Rusland)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Rusland)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Salute” (Rusland)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “State Machine Building Design Bureau “Vympel” By Name I.I.Toropov” (Rusland)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “URALELEMENT” (Rusland)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Plant Dagdiesel” (Rusland)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company “Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Rusland)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Rusland)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Rusland)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Rusland)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Rusland)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Rusland)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Rusland)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company “Research Center for Automated Design” (Rusland)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Rusland)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Rusland)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Rusland)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant “Molot” (Rusland)

217.

Tactical Missile Company, PJSC “MBDB”“ISKRA” (Rusland)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Rusland)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Rusland)

220.

Tactical Missile Corporation, “Central Design Bureau of Automation” (Rusland)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Rusland)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP “Region” (Rusland)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB “Soyuz” (Rusland)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Rusland)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern “MPO – Gidropribor” (Rusland)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company “KRASNY GIDROPRESS” (Rusland)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Rusland)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Rusland)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Rusland)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Rusland)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Rusland)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Rusland)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Rusland)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau “Detal” (Rusland)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Rusland)

236.

Tambov Plant (TZ) “October” (Rusland)

237.

United Shipbuilding Corporation “Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Rusland)

238.

United Shipbuilding Corporation “5th Shipyard” (Rusland)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Rusland)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Rusland)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Rusland)

242.

Rosatomflot (Rusland)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Rusland)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Rusland)

245.

AO Aviaagregat (Rusland)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Rusland)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Rusland)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Rusland)

250.

Federal State Unitary Enterprise “State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Rusland)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Rusland)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Rusland)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Rusland)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Rusland)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Rusland)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Rusland)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Rusland)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Rusland)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Rusland)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise genoemd naar V.V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Rusland)

261.

JSC NII Steel (Rusland)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Rusland)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Rusland)

264.

Joint Stock Company STAR (Rusland)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Rusland)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Rusland)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Rusland)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Rusland)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Rusland)

270.

Moscow Aviation Institute (Rusland)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Rusland)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Rusland)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Rusland)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Rusland)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Rusland)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Rusland)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Rusland)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Rusland)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Rusland)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Rusland)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Rusland)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Rusland)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Rusland)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Rusland)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Rusland)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Rusland)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Rusland)

288.

Software Research Institute (Rusland)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (de illegaal door Rusland geannexeerde Sebastopol)

290.

Tula Arms Plant (Rusland)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Rusland)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Rusland)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Rusland)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Rusland)

295.

Institute of Physics genoemd naar P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Rusland)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Rusland)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Rusland)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Rusland)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Rusland)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering “Rubin”, JSC (Rusland)

301.

“Aeropribor-Voskhod”, JSC (Rusland)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Rusland)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Rusland)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Rusland)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Rusland)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Rusland)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Rusland)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Rusland)

309.

Joint Stock Company Eleron (Rusland)

310.

AO Rubin (Rusland)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Rusland)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Rusland)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Rusland)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Rusland)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Rusland)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Rusland)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Rusland)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Rusland)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Rusland)

320.

Joint Stok Company Microtechnology (Rusland)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Rusland)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Rusland)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Rusland)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Rusland)

325.

Joint Stock Company Rychag (Rusland)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Rusland)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics genoemd naar V.I. Shimko (Rusland)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Rusland)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Rusland)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Rusland)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Rusland)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Rusland)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Rusland)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Rusland)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Rusland)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Rusland)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Rusland)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Rusland)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Rusland)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Rusland)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Rusland)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Rusland)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau genoemd naar A.S. Yakovlev (Rusland)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Rusland)

346.

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor” (Rusland)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Rusland)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Rusland)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Rusland)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Rusland)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Rusland)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Rusland)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Rusland)

354.

NPP Start (Rusland)

355.

OAO Radiofizika (Rusland)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Rusland)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Rusland)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Rusland)

359.

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Rusland)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Rusland)

361.

Shvabe JSC (Rusland)

362.

Special Technological Center LLC (Rusland)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Rusland)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Rusland)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Rusland)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Rusland)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Rusland)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Rusland)

369.

Voentelecom JSC (Rusland)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Rusland)

371.

Ak Bars Holding (Rusland)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Rusland)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Rusland)

374.

Borisfen, JSC (Rusland)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Rusland)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Rusland)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Rusland)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Rusland)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Rusland)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Rusland)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Rusland)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Rusland)

383.

Zavod Elecon, JSC (Rusland)

384.

VMP “Avitec”, JSC (Rusland)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Rusland)

386.

Tulatochmash, JSC (Rusland)

387.

PJSC “I.S. Brook” INEUM (Rusland)

388.

SPE “Krasnoznamenets”, JSC (Rusland)

389.

SPA Pribor genoemd naar S.S. Golembiovsky, SC (Rusland)

390.

SPA “Impuls”, JSC (Rusland)

391.

RusBITech (Rusland)

392.

ROTOR 43 (Rusland)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Rusland)

394.

RATEP, JSC (Rusland)

395.

PLAZ (Rusland)

396.

OKB “Technika” (Rusland)

397.

Ocean Chips (Rusland)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Rusland)

399.

Angstrem JSC (Rusland)

400.

NPCAP (Rusland)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Rusland)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Rusland)

403.

Novator DB (Rusland)

404.

NIMI genoemd naar V.V. BAHIREV, JSC (Rusland)

405.

NII Stali JSC (Rusland)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Rusland)

407.

Neva Electronica JSC (Rusland)

408.

ENICS (Rusland)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Rusland)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Rusland)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Rusland)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Rusland)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Rusland)

414.

Videoglaz Project (Rusland)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Rusland)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Rusland)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Rusland)

418.

PJSC “Scientific and Production Association “Almaz” genoemd naar Academician A.A. Raspletin” (Rusland)

419.

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Rusland)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Rusland)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Rusland)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Rusland)

423.

JSC “Urals Optical-Mechanical Plant genoemd naar Mr E.S Yalamov” (Rusland)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Rusland)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Rusland)

426.

Vest Ost Limited Liability (Rusland)

427.

Trade-Component LLC (Rusland)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Rusland)

429.

JSC ICC Milandr (Rusland)

430.

SMT iLogic LLC (Rusland)

431.

Device Consulting (Rusland)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Rusland)

433.

Technodinamika, JSC (Rusland)

434.

OOO “UNITEK” (Rusland)

435.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Rusland)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Rusland)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441.

Paravar Pars Company (Iran)

442.

Qods Aviation Industries (Iran)

443.

Shahed Aviation Industries (Iran)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Rusland)

445.

AO Papilon (Rusland)

446.

IT-Papillon OOO (Rusland)

447.

OOO Adis (Rusland)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Rusland)

449.

Advanced Research Foundation (Rusland)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Rusland)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Rusland)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Rusland)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Rusland)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Rusland)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Rusland)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Rusland)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Rusland)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Rusland)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel genoemd naar Akademika P.D. Grushina (Rusland)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Rusland)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Rusland)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya genoemd naar A.G. Romashin (Rusland)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Rusland)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Rusland)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Rusland)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Rusland)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Rusland)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Rusland)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Rusland)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Rusland)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Rusland)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Rusland)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Rusland)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Rusland)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Rusland)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Rusland)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Rusland)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Rusland)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Rusland)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Rusland)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Rusland)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Rusland)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Rusland)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Rusland)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Rusland)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Rusland)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Rusland)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Rusland)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Rusland)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Rusland)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Rusland)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Rusland)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Rusland)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Rusland)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Rusland)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Rusland)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Rusland)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Rusland)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Rusland)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Rusland)

503.

Skolkovo Foundation (Rusland)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Rusland)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Rusland)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Rusland)

507.

VMK Limited Liability Company (Rusland)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Rusland)

509.

Radiopriborsnab LLC (Rusland)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Rusland)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, China)

512.

Tordan Industry Limited (Hongkong, China)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, China)

514.

JSC NICEVT (Rusland)

515.

A-CONTRAKT (Rusland)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Rusland)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Rusland)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Rusland)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Rusland)

520.

LLC Rezonit (Rusland)

521.

ZAO Promelektronika (Rusland)

522.

TD Promelektronika LLC (Rusland)

523.

Tako LLC (Armenië)

524.

Art Logistics LLC (Rusland)

525.

GFK Logistics LLC (Rusland)

526.

Novastream Limited (Rusland)

527.

SKS Elektron Broker (Rusland)

528.

Trust Logistics (Rusland)

529.

Trust Logistics LLC (Rusland)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Oezbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Oezbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (Syrië)

533.

I Jet Global DMCC (Verenigde Arabische Emiraten)

534.

Success Aviation Services FZC (Verenigde Arabische Emiraten)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Rusland)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Rusland)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Rusland)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Rusland)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Rusland)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Rusland)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Rusland)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Rusland)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant genoemd naar P.I. Plandin (Rusland)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Rusland)

546.

Joint Stock Company Dux (Rusland)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Rusland)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Rusland)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Rusland)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Rusland)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Rusland)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Rusland)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Rusland)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Rusland)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Rusland)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Rusland)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Rusland)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Rusland)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Rusland)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Rusland)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Rusland)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Rusland)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building genoemd naar Academician N.A. Pilyugin (Rusland)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Rusland)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Rusland)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes genoemd naar M.A. Kartsev (Rusland)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Rusland)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Rusland)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Rusland)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Rusland)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Rusland)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Rusland)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Rusland)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Rusland)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Rusland)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Rusland)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Rusland)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Rusland)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Rusland)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Rusland)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Rusland)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Rusland)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Rusland)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Rusland)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Rusland)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Rusland)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Rusland)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Rusland)

590.

LLC Yadro (Rusland)

591.

Perm Powder Plant (Rusland)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Rusland)

593.

Proton JSC (Rusland)

594.

Grant Instrument (Rusland)

595.

Streloy (Rusland)

596.

LLC Research and Production Enterprise Itelma (Rusland)

597.

TTK Kammarket LLC (Rusland)

598.

JSC Kompel (Rusland)

599.

LLC MBR-AVIA (Rusland)

600.

LLC NeoTech (Rusland)

601.

JSC Sozvezdie Concern (Rusland)

602.

Serov Machine-Building Plant JSC (Rusland)

603.

Aeroscan LLC (Rusland)

604.

STC Orion LLC (Rusland)

605.

Technical Center Windeq LLC (Rusland)

606.

OrelMetallPolimer LLC (Rusland)

607.

OMP LLC (Rusland)

608.

Spetstehnotreyd LLC (Rusland)

609.

BIC-inform (Rusland)

610.

Spel LLC (Rusland)

611.

Alfakomponent LLC (Rusland)

612.

ID Solution LLC (Rusland)

613.

Inelso LLC (Rusland)

614.

Elitan Trade LLC (Rusland)

615.

Hartis Dv LLV (Rusland)

616.

SFT LLC (Rusland)

617.

Kami Group LLC (Rusland)

618.

AGT Systems LLC (Rusland)

619.

Entep LLC (Rusland)

620.

Mvizion LLC (Oezbekistan)

621.

Design Bureau of Navigation Systems (NAVIS) (Rusland)

622.

Deflog Technologies PTE LTD (Singapore)

623.

JSC VNIIR Progress (Rusland)

624.

Si2 Microsystems Pvt Ltd (India)

625.

Spark TT (Rusland)

626.

Euro Asia Cargo (Private) Ltd. (Sri Lanka)

627.

Ultran Electronic Components LLC (Rusland)

628.

RG Solutions Limited (Hongkong, China)

629.

JSC SEZ Alabuga (Rusland)

630.

LLC Alabuga Development (Rusland)

631.

AO Geomir (Rusland)

632.

OOO Albatross (Rusland)

633.

AO SET-1 (Rusland)

634.

OOO Alabuga Volokno (Rusland)

635.

SuperCam (Rusland)

636.

AviatestAero (Rusland)

637.

Conex Doo Beograd-Stari Grad (Servië)

638.

Guangzhou Ausay Technology Co Limited (China)

639.

Shenzhen Biguang Trading Co. Ltd (China)

640.

Yilufa Electronics Ltd. (China)

641.

TOO Elem Group (Kazachstan)

642.

Thai IT Hardware Co., Ltd (Thailand)

643.

Yildiz Çip Teknoloji Elektronik Elektrik Bilgisayar Malzemeleri Ticaret Sanayi Limited Sirketi (Turkije)

644.

LLC Fregat (Rusland)

645.

IC Specpostavka (Rusland)

646.

Nordlase LLC (Rusland)

647.

Leningrad Laser Systems (Rusland)

648.

LLS Mark (Rusland)

649.

OOO Staut (Rusland);

”.

BIJLAGE II

Bijlage VII, deel B, bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE VII

In artikel 2 bis, lid 1, en artikel 2 ter, lid 1, bedoelde lijst van goederen en technologie

Deel B

1.   Halfgeleiderelementen

GN-Code

Beschrijving

8541 10

Dioden, andere dan fotodioden en luminescentiedioden (led)

8541 21

Transistors, andere dan fototransistors met een dissipatievermogen van minder dan 1 W

8541 29

Andere transistors, andere dan fototransistors

8541 30

Thyristors, diacs en triacs (m.u.v. lichtgevoelige halfgeleiderelementen)

8541 49

Lichtgevoelige halfgeleiderelementen (met uitzondering van fotovoltaïsche generatoren en cellen)

8541 51

Andere halfgeleiderelementen: Op halfgeleiders gebaseerde meetwaarde-omvormers

8541 59

Halfgeleiderelementen

8541 60

Gemonteerde piëzo-elektrische kristallen

8541 90

Halfgeleiderelementen: Delen

2.   Elektronische geïntegreerde schakelingen, productie- en testapparatuur

GN-Code

Beschrijving

3818 00

Chemische elementen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden, in de vorm van schijven, plaatjes of dergelijke vormen; chemische verbindingen, gedoopt met het oog op hun gebruik voor elektronische doeleinden

8486 10

machines en apparaten voor de vervaardiging van staven of schijven (wafers) van halfgeleidermateriaal

8486 20

machines en apparaten voor de vervaardiging van elementen of schakelingen van halfgeleidermateriaal of van elektronische geïntegreerde schakelingen

8486 40

machines en apparaten bedoeld bij aantekening 11, onder C), op dit hoofdstuk

8534 00

Gedrukte schakelingen

8537 10

Borden, panelen, kasten en dergelijke, voorzien van twee of meer toestellen bedoeld bij post 8535 of 8536 , voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom, ook indien voorzien van instrumenten of toestellen bedoeld bij hoofdstuk 90, alsmede toestellen voor numerieke besturing, andere dan de schakelapparaten bedoeld bij post 8517 - voor een spanning van niet meer dan 1 000 V

8542 31

Processors en controllers, ook indien gecombineerd met geheugens, omzetters, logische schakelingen, versterkers, klokschakelingen, synchronisatieschakelingen of andere schakelingen:

8542 32

Geheugens

8542 33

Versterkers

8542 39

Andere elektronische geïntegreerde schakelingen

8542 90

Elektronische geïntegreerde schakelingen: Delen

8543 20

Signaalgeneratoren

9027 50

Andere instrumenten, apparaten en toestellen, die gebruikmaken van optische stralen (UV, zichtbare, IR)

9030 20

Oscilloscopen en oscillografen

9030 32

Multimeters (universeelmeters) met registreerinrichting

9030 39

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of verifiëren van spanning, stroomsterkte, weerstand of vermogen, met registreerinrichting

9030 82

Instrumenten, apparaten en toestellen voor het meten of het verifiëren van halfgeleiderschijven of van halfgeleiderschakelingen

3.   Fototoestellen, sensoren en optische onderdelen

GN-Code

Beschrijving

8525 89

Andere televisiecamera's, digitale fototoestellen en videocamera-opnametoestellen

8529 90

Andere delen waarvan kan worden onderkend dat zij uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor de toestellen bedoeld bij de posten 8524 tot en met 8528

9006 30

Fototoestellen speciaal ontworpen voor onderwaterfotografie, voor luchtfotografie, voor medisch onderzoek van inwendige organen of voor gerechtelijke en criminologische laboratoria

9013 10

Vizierkijkers voor wapens; periscopen; kijkers voor machines, apparaten, toestellen of instrumenten bedoeld bij dit hoofdstuk of bij afdeling XVI

9013 80

Andere optische instrumenten, apparaten en toestellen

9025 19

Andere thermometers en pyrometers, niet gecombineerd met andere instrumenten

9032 10

Thermostaten

4.   Ander elektrische/magnetische onderdelen

GN-Code

Beschrijving

8501 32

Gelijkstroommotoren en -generatoren met een vermogen van meer dan 750 W doch niet meer dan 75 kW (m.u.v. fotovoltaïsche generatoren)

8504 31

transformatoren met een vermogen van niet meer dan 1 kVA (m.u.v. transformatoren met vloeistofisolatie)

8504 40

Statische omvormers

8505 11

Permanente magneten en artikelen bestemd om na magnetisering als permanente magneten te worden gebruikt; van metaal

8529 10

Antennes en antennereflectoren van alle soorten; delen waarvan kan worden onderkend dat zij bestemd zijn om samen met deze artikelen te worden gebruikt

8532 21

Andere vaste tantaalcondensatoren

8532 22

Elektrolytische aluminiumcondensatoren, vast, elektrisch (excl. vermogenscondensatoren)

8532 24

Gelaagde keramische di-elektrische condensatoren

8533 21

Vaste elektrische weerstanden voor een vermogen ≤ 20 W (excl. verwarmingsweerstanden, vaste geagglomereerde koolweerstanden en vaste koolfilmweerstanden)

8533 40

Regelbare en instelbare elektrische weerstanden (incl. reostaten en potentiometers) (excl. draadgewonden weerstanden en verwarmingsweerstanden)

8536 41

Relais voor een spanning van niet meer dan 60 V

8536 49

Relais, voor een spanning van meer dan 60 V, doch niet meer dan 1 000  V

8536 50

Andere schakelaars

8536 69

Stekkers en contactdozen

8536 90

Andere toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom (bijvoorbeeld schakelaars, relais, zekeringen, golfafvlakkers, contactdozen en contactstoppen (stekkers), lamp- en buishouders en andere verbindingsstukken, aansluitdozen en -kasten), voor een spanning van niet meer dan 1 000 V; verbindingsstukken voor optische vezels, optischevezelbundels of optischevezelkabels

8548 00

Elektrische delen van machines, van apparaten of van toestellen, genoemd noch begrepen onder andere posten van hoofdstuk 85

5.   Werktuigmachines, uitrusting met betrekking tot additieve productie, en aanverwante artikelen

GN-Code

Beschrijving

8205 59 80

Handgereedschap, glassnijders daaronder begrepen, m.u.v. huishoudelijk gereedschap, gereedschap voor metselaars, vormers, stukadoors en schilders

8456 11

Gereedschapswerktuigen voor het bewerken van ongeacht welke stof waarbij materiaal wordt weggenomen, werkend met behulp van laserstralen

8457 10

Bewerkingscentra voor de bewerking van metalen

8458 11

Horizontale draaibanken, incl. draaicentra, voor het verspanend bewerken van metaal, met numerieke besturing

8466 10

Gereedschaphouders voor handgereedschap van alle soorten, en voor werktuigmachines; zelfopenende draadsnijkoppen

8485 20

Machines voor additieve productie door het afzetten van kunststof of rubber

8485 30

Machines voor additieve productie door het afzetten van gips, cement, keramische materialen of glas

8485 90

Onderdelen van machines voor additieve productie

6.   Energetische materialen en precursoren

GN-Code

Beschrijving

2829 90

Perchloraten; bromaten en perbromaten; jodaten en perjodaten

4706 10

Pulp van vezels verkregen uit teruggewonnen papier of karton (resten en afval) of van vezels van andere cellulosehoudende vezelstoffen: pulp van katoenlinters

7.   Elektrische apparaten, modules en assemblages

GN-Code

Beschrijving

8471 50

Verwerkingseenheden, andere dan die bedoeld bij onderverdeling 8471 41 of 8471 49 , ook indien in dezelfde behuizing een of twee van de volgende soorten eenheden bevattend: geheugeneenheden, invoereenheden en uitvoereenheden

8471 70 98

Andere geheugeneenheden

8471 80

Eenheden voor automatische gegevensverwerkende machines (m.u.v. verwerkingseenheden, invoereenheden, uitvoereenheden en geheugeneenheden)

8517 62

Toestellen voor het ontvangen, omzetten en zenden of regenereren van spraak, van beelden of van andere gegevens, schakelapparaten en toestellen voor het routen daaronder begrepen

8517 69

Andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens, daaronder begrepen toestellen voor de overdracht in een kabelnetwerk of in een draadloos netwerk

8517 79

Delen van telefoontoestellen, toestellen voor cellulaire netwerken of voor andere draadloze netwerken en andere toestellen voor het zenden of ontvangen van spraak, van beelden of van andere gegevens (excl. antennes en antennereflectoren van alle soorten en hun onderdelen

8526 91

Toestellen voor radionavigatie

9014 20

Instrumenten, apparaten en toestellen voor de lucht- of ruimtevaart (andere dan kompassen)

9014 80

Andere instrumenten, apparaten en toestellen voor de navigatie

8.   Chemicaliën, metalen, legeringen, composieten en andere geavanceerde materialen

GN-Code

Beschrijving

8112 41

Ruw rhenium en resten van rhenium, afval en poeders

8112 49

Rhenium, andere dan ruw, resten, afval en poeders

9.   Delen, samenstellingen en onderdelen van machines

GN-Code

Beschrijving

8482 10

Kogellagers

8482 20

Kegellagers, samenstellingen van conische ringen en conische rollen daaronder begrepen

8482 30

Tonlagers

8482 50

Cilinderlagers, amenstellingen van kooien en rollen daaronder begrepen


BIJLAGE III

Bijlage XXIII bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)

De volgende categorie producten wordt toegevoegd tussen tariefpost 8503 en tariefpost 8504 32:

“8504

Elektrische transformatoren, statische omvormers (bv. gelijkrichters), smoorspoelen en zelfinductiespoelen”

2)

De volgende producten worden geschrapt:

“8504 32

Transformatoren met een vermogen van > 1 kVA doch ≤ 16 kVA (m.u.v. transformatoren met vloeistofisolatie)

8504 33

Transformatoren met een vermogen van meer dan 16 kVA doch niet meer dan 500 kVA

8504 34

Transformatoren met een vermogen van meer dan 500 kVA”


BIJLAGE IV

Bijlage XXXVI bij Verordening (EU) nr. 833/2014 wordt vervangen door:

“BIJLAGE XXXVI

Lijst van partnerlanden voor invoer van ijzer- en staalproducten als bedoeld in artikel 3 octies, lid 1

ZWITSERLAND

NOORWEGEN

VERENIGD KONINKRIJK


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/745/oj

ISSN 1977-0758 (electronic edition)


Top