EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3608

Verordening (Euratom, EGKS, EG) Nr. 3608/93 van de Raad van 20 december 1993 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 1993 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden der Europese Gemeenschappen alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

PB L 328 van 29.12.1993, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3608/oj

31993R3608

Verordening (Euratom, EGKS, EG) Nr. 3608/93 van de Raad van 20 december 1993 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 1993 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden der Europese Gemeenschappen alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

Publicatieblad Nr. L 328 van 29/12/1993 blz. 0001 - 0003


VERORDENING (EURATOM, EGKS, EG) Nr. 3608/93 VAN DE RAAD van 20 december 1993 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 1993 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden der Europese Gemeenschappen alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben,

Gelet op het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen, inzonderheid op artikel 13,

Gelet op het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen en de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van deze Gemeenschappen, vastgesteld bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 259/68 (1), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 3947/92 (2), inzonderheid op de artikelen 63, 64, 65, 65 bis en 82 van het Statuut en bijlage XI van de Statuut, alsmede op artikel 20, eerste alinea, en artikel 64 van de Regeling,

Gezien het voorstel van de Commissie,

Overwegende dat het, na een onderzoek naar het bezoldigingspeil van de ambtenaren en andere personeelsleden aan de hand van het door de Commissie opgestelde rapport, wenselijk is gebleken de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden van de Europese Gemeenschappen uit hoofde van het jaarlijks onderzoek 1993 aan te passen,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Met ingang van 1 juli 1993 wordt:

a) de in artikel 66 van het Statuut opgenomen tabel van de maandelijkse basissalarissen vervangen door de hierna volgende tabel:

"" ID="1">A 1> ID="2">412 056> ID="3">433 946> ID="4">455 836> ID="5">477 726> ID="6">499 616> ID="7">521 506"> ID="1">A 2> ID="2">365 667> ID="3">386 555> ID="4">407 443> ID="5">428 331> ID="6">449 219> ID="7">470 107"> ID="1">A 3/LA 3> ID="2">302 840> ID="3">321 110> ID="4">339 380> ID="5">357 650> ID="6">375 920> ID="7">394 190> ID="8">412 460> ID="9">430 730"> ID="1">A 4/LA 4> ID="2">254 416> ID="3">268 677> ID="4">282 938> ID="5">297 199> ID="6">311 460> ID="7">325 721> ID="8">339 982> ID="9">354 243"> ID="1">A 5/LA 5> ID="2">209 757> ID="3">222 183> ID="4">234 609> ID="5">247 035> ID="6">259 461> ID="7">271 887> ID="8">284 313> ID="9">296 739"> ID="1">A 6/LA 6> ID="2">181 267> ID="3">191 157> ID="4">201 047> ID="5">210 937> ID="6">220 827> ID="7">230 717> ID="8">240 607> ID="9">250 497"> ID="1">A 7/LA 7> ID="2">156 033> ID="3">163 797> ID="4">171 561> ID="5">179 325> ID="6">187 089> ID="7">194 853"> ID="1">A 8/LA 8> ID="2">137 999> ID="3">143 565"> ID="1">B 1> ID="2">181 267> ID="3">191 157> ID="4">201 047> ID="5">210 937> ID="6">220 827> ID="7">230 717> ID="8">240 607> ID="9">250 497"> ID="1">B 2> ID="2">157 053> ID="3">164 416> ID="4">171 779> ID="5">179 142> ID="6">186 505> ID="7">193 868> ID="8">201 231> ID="9">208 594"> ID="1">B 3> ID="2">131 734> ID="3">137 857> ID="4">143 980> ID="5">150 103> ID="6">156 226> ID="7">162 349> ID="8">168 472> ID="9">174 595"> ID="1">B 4> ID="2">113 941> ID="3">119 250> ID="4">124 559> ID="5">129 868> ID="6">135 177> ID="7">140 486> ID="8">145 795> ID="9">151 104"> ID="1">B 5> ID="2">101 847> ID="3">106 144> ID="4">110 441> ID="5">114 738"> ID="1">C 1> ID="2">116 217> ID="3">120 902> ID="4">125 587> ID="5">130 272> ID="6">134 957> ID="7">139 642> ID="8">144 327> ID="9">149 012"> ID="1">C 2> ID="2">101 078> ID="3">105 374> ID="4">109 670> ID="5">113 966> ID="6">118 262> ID="7">122 558> ID="8">126 854> ID="9">131 150"> ID="1">C 3> ID="2">94 293> ID="3">97 972> ID="4">101 651> ID="5">105 330> ID="6">109 009> ID="7">112 688> ID="8">116 367> ID="9">120 046"> ID="1">C 4> ID="2">85 196> ID="3">88 648> ID="4">92 100> ID="5">95 552> ID="6">99 004> ID="7">102 456> ID="8">105 908> ID="9">109 360"> ID="1">C 5> ID="2">78 560> ID="3">81 779> ID="4">84 998> ID="5">88 217"> ID="1">D 1> ID="2">88 780> ID="3">92 662> ID="4">96 544> ID="5">100 426> ID="6">104 308> ID="7">108 190> ID="8">112 072> ID="9">115 954"> ID="1">D 2> ID="2">80 949> ID="3">84 397> ID="4">87 845> ID="5">91 293> ID="6">94 741> ID="7">98 189> ID="8">101 637> ID="9">105 085"> ID="1">D 3> ID="2">75 344> ID="3">78 569> ID="4">81 794> ID="5">85 019> ID="6">88 244> ID="7">91 469> ID="8">94 694> ID="9">97 919"> ID="1">D 4> ID="2">71 041> ID="3">73 955> ID="4">76 869> ID="5">79 783">

b) - in artikel 1, lid 1, van bijlage VII van het Statuut, het bedrag van 6 180 Bfr. vervangen door het bedrag van 6 236 Bfr.; - in artikel 2, lid 1, van bijlage VII van het Statuut, het bedrag van 7 959 Bfr. vervangen door het bedrag van 8 031 Bfr.; - in artikel 69, tweede zin, van het Statuut en in artikel 4, lid 1, tweede alinea, van bijlage VII daarvan, het bedrag van 14 219 Bfr. vervangen door het bedrag van 14 347 Bfr; - in artikel 3, eerste alinea, van bijlage VII van het Statuut, het bedrag van 7 113 Bfr. vervangen door het bedrag van 7 177 Bfr.

Artikel 2

Met ingang van 1 juli 1993 wordt de in artikel 63 van de Regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden opgenomen tabel van de maandelijkse basissalarissen vervangen door de hierna volgende tabel:

"" ID="1">A> ID="2">I> ID="3">193 463> ID="4">217 427> ID="5">241 391> ID="6">265 355"> ID="2">II> ID="3">140 412> ID="4">154 093> ID="5">167 774> ID="6">181 455"> ID="2">III> ID="3">117 994> ID="4">123 251> ID="5">128 508> ID="6">133 765"> ID="1">B> ID="2">IV> ID="3">113 352> ID="4">124 447> ID="5">135 542> ID="6">146 637"> ID="2">V> ID="3">89 034> ID="4">94 903> ID="5">100 772> ID="6">106 641"> ID="1">C> ID="2">VI> ID="3">84 676> ID="4">89 662> ID="5">94 648> ID="6">99 634"> ID="2">VII> ID="3">75 790> ID="4">78 368> ID="5">80 946> ID="6">83 524"> ID="1">D> ID="2">VIII> ID="3">68 502> ID="4">72 536> ID="5">76 570> ID="6">80 604"> ID="2">IX> ID="3">65 968> ID="4">66 888> ID="5">67 808> ID="6">68 728">

Artikel 3

Met ingang van 1 juli 1993 wordt het bedrag van de vaste vergoeding, bedoeld in artikel 4 bis van bijlage VII van het Statuut, vastgesteld op: - 3 743 Bfr. per maand voor de ambtenaren die zijn ingedeeld in de rang C 4 of C 5, - 5 738 Bfr. per maand voor de ambtenaren die zijn ingedeeld in de rang C 1, C 2 of C 3.

Artikel 4

De pensioenen waarop op 1 juli 1993 recht bestond, worden met ingang van die datum berekend aan de hand van de in artikel 66 van het Statuut opgenomen tabel van de maandelijkse salarissen, zoals gewijzigd bij artikel 1, onder a), van deze verordening.

Artikel 5

Met ingang van 1 juli 1993 wordt de in artikel 63, tweede alinea, van het Statuut vermelde datum van 1 juli 1992 vervangen door 1 juli 1993.

Artikel 6

1. Met ingang van 16 mei 1993 bedragen de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden die werkzaam zijn in een van de hierna genoemde landen respectievelijk: Berlijn 114,2 Muenchen 111,7 Griekenland 94,1 Spanje 114,3 Italië (behalve Varese) 122,8 Portugal 102,4 Culham 108,8 2. Met ingang van 1 juli 1993 bedragen de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op de bezoldiging van de ambtenaren en andere personeelsleden die werkzaam zijn in de hierna genoemde landen respectievelijk: België 100,0 Denemarken 123,9 Duitsland (3)() (behalve Berlijn en Muenchen) 99,8 Berlijn 113,0 Muenchen 110,6 Griekenland 83,2 Spanje 93,5 Frankrijk 116,1 Ierland 91,5 Italië (behalve Varese) 101,2 Varese 94,3 Luxemburg 100,0 Nederland 101,6 Portugal 88,8 Verenigd Koninkrijk (behalve Culham) 103,8 Culham 94,23. De aanpassingscoëfficiënten voor de pensioenen worden vastgesteld overeenkomstig artikel 92, lid 1, van het Statuut. De artikelen 3 tot en met 10 van Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 2175/88 (4) blijven van toepassing.

Artikel 7

Met ingang van 1 juli 1993 wordt de in artikel 10, lid 1, van bijlage VII van het Statuut opgenomen tabel vervangen door de hierna volgende tabel:

"" ID="1">A 1 t/m A 3 en LA 3> ID="2">2 432> ID="3">1 146> ID="4">1 671> ID="5">959"> ID="1">A 4 t/m A 8 en LA 4 t/m LA 8 en categorie B> ID="2">2 360> ID="3">1 070> ID="4">1 602> ID="5">836"> ID="1">Overige rangen> ID="2">2 141> ID="3">997> ID="4">1 378> ID="5">689">

Artikel 8

Met ingang van 1 juli 1993 worden de bedragen van de toeslagen voor continu- of ploegendienst, bedoeld in artikel 1 van Verordening (EGKS, EEG, Euratom) nr. 300/76 (5), vastgesteld op 10 849, 16 374, 17 903 en 24 409 Bfr.

Artikel 9

Met ingang van 10 juli 1993 wordt op de in artikel 4 van Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 260/68 (6) genoemde bedragen een coëfficiënt toegepast van 3,882198.

Artikel 10

Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.Gedaan te Brussel, 20 december 1993. Voor de Raad De Voorzitter A. BOURGEOIS

(1) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 1.

(2) PB nr. L 404 van 31. 12. 1992, blz. 1.

(3)() Onverminderd de besluiten die de Raad moet nemen ingevolge het voorstel van de Commissie van 10 september 1991 (SEC(91) 1612 def.). (4) PB nr. L 191 van 22. 7. 1988, blz. 1. (5) PB nr. L 38 van 13. 2. 1976, blz. 1. Verordening aangevuld bij Verordening (Euratom, EGKS, EEG) nr. 1307/87 (PB nr. L 124 van 13. 5. 1987, blz. 6) en laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 3761/92 (PB nr. L 383 van 29. 12. 1992, blz. 1). (6) PB nr. L 56 van 4. 3. 1968, blz. 8. Verordening laatstelijk bewijzigd bij Verordening (EEG, Euratom, EGKS) nr. 3761/92 (PB nr. L 383 van 29. 12. 1992, blz. 1).

Top