EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:1989:067:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, C 67, 17 maart 1989


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7079

C 67
32e jaargang
17 maart 1989
Volledig nummerUitgave in de Nederlandse taal

 

Mededelingen en bekendmakingen

  

Nummer

Inhoud

Bladzijde

 
  

Mededelingen

 
  

Raad

89/C 67/01

Vaststelling door de Raad van gemeenschappelijke standpunten in het kader van de samenwerkingsprocedure van artikel 149, lid 2, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap

1

  

Commissie

89/C 67/02

Ecu

2

89/C 67/03

Bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen van de titels van de ontwerpen van technische voorschriften waarvan uit hoofde van Richtlijn 83/189/EEG van de Raad van 28 maart 1983, gewijzigd bij Richtlijn 88/182/EEG, van de Raad van 22 maart 1988 door de Lid-Staten mededeling is gedaan

3

89/C 67/04

Uitnodiging tot het indienen van voorstellen voor demonstratieprojecten, acties voor bewustmaking van het publiek en acties inzake informatiebeheer op het gebied van milieubescherming (MEDSPA-89-1)

4

89/C 67/05

Mededeling C(89) 481 van de Commissie krachtens artikel 9, lid 9, van Verordening (EEG) nr. 3420/83 van de Raad van 14 november 1983

6

 
  

II Voorbereidende besluiten

 
  

Commissie

89/C 67/06

Opnieuw behandeld voorstel voor een besluit van de Raad tot vaststelling van een specifiek programma van de Europese Economische Gemeenschap voor onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van industriële fabricagetechnologieën en toepassingen van geavanceerde materialen — Brite/Euram (1989-1992)

7
NL


Top