EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2023:134:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 134, 22 mei 2023


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0758

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 134

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

66e jaargang
22 mei 2023


Inhoud

 

I   Wetgevingshandelingen

Bladzijde

 

 

RICHTLIJNEN

 

*

Richtlijn (EU) 2023/977 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 betreffende de uitwisseling van informatie tussen de rechtshandhavingsinstanties van de lidstaten en tot intrekking van Kaderbesluit 2006/960/JBZ van de Raad

1

 

 

II   Niet-wetgevingshandelingen

 

 

VERORDENINGEN

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/978 van de Commissie van 12 mei 2023 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Grebbestadostron” (BOB))

25

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/979 van de Commissie van 15 mei 2023 tot inschrijving van een naam in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen (“Nueces de Nerpio” (BOB))

27

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/980 van de Commissie van 16 mei 2023 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2016/799 wat betreft slimme overgangstachografen en het gebruik van de Galileo Open Service Navigation Message Authentication door dergelijke tachografen, en tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1228 ( 1 )

28

 

*

Uitvoeringsverordening (EU) 2023/981 van de Commissie van 17 mei 2023 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 37/2010 betreffende de indeling van de stof praziquantel wat de maximumwaarde voor residuen ervan in levensmiddelen van dierlijke oorsprong betreft ( 1 )

36

 

 

BESLUITEN

 

*

Besluit (EU) 2023/982 van de Raad van 15 mei 2023 tot benoeming van een plaatsvervanger in het Comité van de Regio’s, voorgedragen door de Republiek Finland

39

 

*

Besluit (EU) 2023/983 van de Raad van 15 mei 2023 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep inzake de Europese Overeenkomst nopens de arbeidsvoorwaarden voor de bemanningen van motorrijtuigen in het internationale vervoer over de weg (AETR) en in de Werkgroep voor Wegvervoer van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties en, indien van toepassing, met betrekking tot een mededeling van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op grond van artikel 21, lid 1, van de AETR, met betrekking tot een wijziging om een overmachtclausule in te voeren

41

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/984 van de Commissie van 15 mei 2023 tot wijziging van de bijlage bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2021/641 betreffende bepaalde noodmaatregelen in verband met uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza in bepaalde lidstaten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3324)  ( 1 )

44

 

*

Uitvoeringsbesluit (EU) 2023/985 van de Commissie van 15 mei 2023 tot vaststelling van bepaalde tijdelijke noodmaatregelen in verband met Afrikaanse varkenspest in Italië (Kennisgeving geschied onder nummer C(2023) 3325)  ( 1 )

63

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit (EU) 2023/701 van 21 maart 2023 van de bij het akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd-Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie ingestelde gemengde raadgevende werkgroep ( PB L 92 van 30.3.2023 )

67

 

*

Rectificatie van Besluit (EU) 2023/702 van de Raad van 21 maart 2023 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, met betrekking tot een vast te stellen besluit, te formuleren aanbevelingen en af te leggen gezamenlijke en unilaterale verklaringen ( PB L 92 van 30.3.2023 )

70

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst.

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top