EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:267:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 267, 27 september 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2598

Publicatieblad

van de Europese Unie

L 267

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Wetgeving

49e jaargang
27 september 2006


Inhoud

 

I   Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing

Bladzijde

 

*

Verordening (EG) nr. 1411/2006 van de Raad van 25 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 817/2006 van de Raad tot verlenging van de beperkende maatregelen tegen Birma/Myanmar en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 798/2004

1

 

*

Verordening (EG) nr. 1412/2006 van de Raad van 25 september 2006 betreffende bepaalde beperkende maatregelen ten aanzien van Libanon

2

 

 

Verordening (EG) nr. 1413/2006 van de Commissie van 26 september 2006 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

14

 

*

Verordening (EG) nr. 1414/2006 van de Commissie van 26 september 2006 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de markt van de Gemeenschap van maïs die in het bezit is van het Hongaarse interventiebureau

16

 

*

Verordening (EG) nr. 1415/2006 van de Commissie van 26 september 2006 met betrekking tot de opening van een permanente openbare inschrijving voor verkoop op de markt van de Gemeenschap van maïs die in het bezit is van het Slowaakse interventiebureau

19

 

*

Verordening (EG) nr. 1416/2006 van de Commissie van 26 september 2006 houdende specifieke bepalingen ter uitvoering van artikel 7, lid 2, van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten van Amerika betreffende de handel in wijn ten aanzien van de bescherming van oorsprongsbenamingen uit de VS in de Gemeenschap

22

 

*

Verordening (EG) nr. 1417/2006 van de Commissie van 26 september 2006 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1898/2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad, wat betreft maatregelen voor de afzet van room, boter en boterconcentraat op de markt van de Gemeenschap

34

 

 

Verordening (EG) nr. 1418/2006 van de Commissie van 26 september 2006 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2805/95 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de wijnbouwsector

38

 

 

II   Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 

 

Commissie

 

*

Beschikking van de Commissie van 22 september 2006 tot vaststelling van de technische specificaties betreffende de normen voor biometrische kenmerken in verband met de ontwikkeling van het visuminformatiesysteem (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 3699)

41

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 september 2006 tot vervanging van de communautaire voorraden levend verzwakt vaccin tegen klassieke varkenspest (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4197)

44

 

*

Beschikking van de Commissie van 25 september 2006 tot wijziging van Beschikking 2005/393/EG wat betreft beperkingsgebieden in verband met bluetongue (Kennisgeving geschied onder nummer C(2006) 4227)  ( 1 )

45

 

 

Rectificaties

 

*

Rectificatie van Besluit nr. 1/2006 van het Comité douanesamenwerking EG-Turkije van 26 september 2006 tot vaststelling van toepassingsbepalingen van Besluit nr. 1/95 van de Associatieraad EG-Turkije (2006/646/EG) ( PB L 265 van 26.9.2006 )

48

 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.

Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top