EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:267:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 267, 27. syyskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 267

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
27. syyskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1411/2006, annettu 25 päivänä syyskuuta 2006, Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o 798/2004 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 817/2006 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1412/2006, annettu 25 päivänä syyskuuta 2006, tietyistä Libanonia koskevista rajoittavista toimenpiteistä

2

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1413/2006, annettu 26 päivänä syyskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1414/2006, annettu 26 päivänä syyskuuta 2006, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Unkarin interventioelimen hallussa olevan maissin myymiseksi yhteisön markkinoilla

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1415/2006, annettu 26 päivänä syyskuuta 2006, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan maissin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1416/2006, annettu 26 päivänä syyskuuta 2006, Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan yhteisön välisen viinikauppasopimuksen 7 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanoa koskevista erityissäännöistä Yhdysvaltain alkuperänimitysten suojaamisen osalta yhteisössä

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1417/2006, annettu 26 päivänä syyskuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1418/2006, annettu 26 päivänä syyskuuta 2006, viinialan vientitukien vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2805/95 muuttamisesta

38

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä syyskuuta 2006, viisumitietojärjestelmän kehittämiseen liittyviä biometrisiä tunnisteita koskevien standardien teknisistä eritelmistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 3699)

41

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, klassisen sikaruton heikennetyn elävän rokotteen yhteisössä olevien varastojen uusimisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4197)

44

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2006, päätöksen 2005/393/EY muuttamisesta niiltä osin kuin se koskee bluetongue-tautiin liittyviä rajoitusvyöhykkeitä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4227)  ( 1 )

45

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan yhteisön ja Turkin tulliyhteistyökomitean päätös N:o 1/2006, tehty 26 päivänä syyskuuta 2006, EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätöksen N:o 1/95 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (2006/646/EY) ( EUVL L 265, 26.9.2006 )

48

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top