EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:070:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 70, 09 maart 2004


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 70
47e jaargang
9 maart 2004
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 40/94 inzake het Gemeenschapsmerk (1) 1
*Verordening (EG) nr. 423/2004 van de Raad van 26 februari 2004 tot vaststelling van herstelmaatregelen voor bepaalde kabeljauwbestanden 8
Verordening (EG) nr. 424/2004 van de Commissie van 8 maart 2004 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 12
*Verordening (EG) nr. 425/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot vaststelling, voor het visseizoen 2004, van de ophoudprijzen en de verkoopprijzen van de Gemeenschap voor de in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten 14
*Verordening (EG) nr. 426/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot vaststelling van de communautaire verkoopprijzen voor de in bijlage II bij Verordening (EG) nr. 104/2000 van de Raad genoemde visserijproducten voor het visseizoen 2004 22
*Verordening (EG) nr. 427/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot vaststelling van de referentieprijzen voor bepaalde visserijproducten voor het visseizoen 2004 24
*Verordening (EG) nr. 428/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor verkoopuitstel en van de forfaitaire premie voor bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2004 27
*Verordening (EG) nr. 429/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 tot vaststelling van het bedrag van de steun voor particuliere opslag van bepaalde visserijproducten in het visseizoen 2004 29
*Verordening (EG) nr. 430/2004 van de Commissie van 4 maart 2004 betreffende de vaststelling van de forfaitaire waarde van de in het visseizoen 2004 uit de markt genomen visserijproducten, die in aanmerking wordt genomen voor de berekening van de financiële vergoeding en het hierop betrekking hebbende voorschot 30
*Richtlijn 2004/20/EG van de Commissie van 2 maart 2004 tot wijziging van Richtlijn 91/414/EEG van de Raad teneinde chloorprofam op te nemen als werkzame stof (1) 32

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2004/227/EC
*Beschikking van de Raad van 26 februari 2004 tot wijziging van Beschikking 2002/736/EG waarbij Griekenland gemachtigd wordt tot toepassing van een maatregel die afwijkt van artikel 2 en artikel 28 bis van de Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 35
2004/228/EC
*Beschikking van de Raad van 26 februari 2004 waarbij Spanje wordt gemachtigd een maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 21 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der lidstaten inzake omzetbelasting 37
Commissie
2004/229/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 maart 2004 tot vaststelling van de lijst van bedrijven in Letland die voor de invoer van vers vlees in de Gemeenschap zijn goedgekeurd (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 662) (1) 39
2004/230/EC
*Beschikking van de Commissie van 5 maart 2004 tot wijziging van Beschikking 2003/467/EG houdende erkenning van sommige provincies in Italië als vrij van boviene tuberculose en boviene brucellose (kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 666) (1) 41
2004/231/EC
*Besluit van de Commissie van 8 maart 2004 tot beëindiging van de antidumpingprocedure betreffende de invoer van koudgewalste platte producten van roestvrij staal uit de Verenigde Staten van Amerika 43
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top