Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:070:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 70, 09. marts 2004


Display all documents published in this Official Journal
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2520

L 70
47. årgang
9. marts 2004
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 422/2004 af 19. februar 2004 om ændring af forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (1) 1
*Rådets forordning (EF) nr. 423/2004 af 26. februar 2004 om foranstaltninger til genopretning af torskebestande 8
Kommissionens forordning (EF) nr. 424/2004 af 8. marts 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 12
*Kommissionens forordning (EF) nr. 425/2004 af 4. marts 2004 om fastsættelse for fangståret 2004 af EF-tilbagetagelses- og -salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag I til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 14
*Kommissionens forordning (EF) nr. 426/2004 af 4. marts 2004 om fastsættelse for fangståret 2004 af EF-salgspriser for de fiskevarer, der er anført i bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 22
*Kommissionens forordning (EF) nr. 427/2004 af 4. marts 2004 om fastsættelse for fangståret 2004 af referencepriser for visse fiskevarer 24
*Kommissionens forordning (EF) nr. 428/2004 af 4. marts 2004 om fastsættelse for fangståret 2004 af prolongationsstøtten og den faste støtte for visse fiskevarer 27
*Kommissionens forordning (EF) nr. 429/2004 af 4. marts 2004 om fastsættelse for fangståret 2004 af støtten til privat oplagring af visse fiskevarer 29
*Kommissionens forordning (EF) nr. 430/2004 af 4. marts 2004 om fastsættelse for fiskevarer, der tages tilbage fra markedet i fangståret 2004, af de standardværdier, som indgår i beregningen af den finansielle udligning og det tilsvarende forskud 30
*Kommissionens direktiv 2004/20/EF af 2. marts 2004 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage chlorpropham som aktivt stof (1) 32

II Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2004/227/EC
*Rådets beslutning af 26. februar 2004 om ændring af beslutning 2002/736/EF om bemyndigelse af Den Hellenske Republik til at træffe en foranstaltning, der fraviger artikel 2 og artikel 28a i sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 35
2004/228/EC
*Rådets beslutning af 26. februar 2004 om bemyndigelse af Spanien til at anvende en foranstaltning, der fraviger artikel 21 i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter 37
Kommissionen
2004/229/EC
*Kommissionens beslutning af 5. marts 2004 om listen over virksomheder i Letland, der er godkendt til indførsel af fersk kød til EF (meddelt under nummer K(2004) 662) (1) 39
2004/230/EC
*Kommissionens beslutning af 5. marts 2004 om ændring af beslutning 2003/467/EF for så vidt angår erklæringen om, at visse provinser i Italien er fri for kvægtuberkulose og kvægbrucellose (meddelt under nummer K(2004) 666) (1) 41
2004/231/EC
*Kommissionens afgørelse af 8. marts 2004 om afslutning af antidumpingproceduren vedrørende importen af visse koldtvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Amerikas Forenede Stater 43
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top