EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:299:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 299, 18 november 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Unie
ISSN 1725-2598

L 299
46e jaargang
18 november 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2021/2003 van de Commissie van 17 november 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
Verordening (EG) nr. 2022/2003 van de Commissie van 17 november 2003 tot vaststelling van de minimumverkoopprijzen voor rundvlees, te koop aangeboden in het kader van de in Verordening (EG) nr. 1853/2003 bedoelde tweede openbare inschrijving 3
*Verordening (EG) nr. 2023/2003 van de Commissie van 17 november 2003 inzake de stopzetting van de visserij op kabeljauw door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 5
*Verordening (EG) nr. 2024/2003 van de Commissie van 17 november 2003 inzake de stopzetting van de visserij op heek door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 6
*Verordening (EG) nr. 2025/2003 van de Commissie van 17 november 2003 inzake de stopzetting van de visserij op leng door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 7
*Verordening (EG) nr. 2026/2003 van de Commissie van 17 november 2003 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 8
*Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd 9

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/798/EC
*Besluit van de Raad van 5 juni 2003 betreffende de sluiting van een overeenkomst ter hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie 20
Overeenkomst ter hernieuwing van de Overeenkomst voor samenwerking op wetenschappelijk en technologisch gebied tussen de Europese Gemeenschap en de Russische Federatie 21
2003/799/EC
*Besluit van de Raad van 10 november 2003 houdende wijziging van Besluit 1999/70/EG betreffende de externe accountants van de nationale centrale banken met betrekking tot de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg 23
*Informatie betreffende de inwerkingtreding van het Protocol tot aanpassing van de handelsaspecten van de Europaovereenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, optredend in het kader van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Slovenië, anderzijds, in verband met de resultaten van de onderhandelingen over nieuwe wederzijdse landbouwconcessies 24
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top