EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:018:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 18, 23 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 18
46e jaargang
23 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 112/2003 van de Commissie van 22 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 113/2003 van de Commissie van 22 januari 2003 tot vaststelling van de forfaitaire vergoeding per bedrijfsformulier voor het boekjaar 2003 in het kader van het informatienet inzake landbouwbedrijfsboekhoudingen 3
Verordening (EG) nr. 114/2003 van de Commissie van 22 januari 2003 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor rijst voor de aanvragen die de eerste tien werkdagen van januari 2003 zijn ingediend overeenkomstig Verordening (EG) nr. 327/98 4
Verordening (EG) nr. 115/2003 van de Commissie van 22 januari 2003 tot vaststelling van de invoerrechten in de sector rijst 6
Verordening (EG) nr. 116/2003 van de Commissie van 22 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van olijfolie 9
*Richtlijn 2002/99/EG van de Raad van 16 december 2002 houdende vaststelling van veterinairrechtelijke voorschriften voor de productie, de verwerking, de distributie en het binnenbrengen van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong 11

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2003/49/EC
*Besluit nr. 2/2001 van de Associatieraad EU-Bulgarije van 1 juli 2002 ter verbetering van de in Protocol nr. 3 van de Europaovereenkomst vastgelegde handelsregelingen voor verwerkte landbouwproducten 21
2003/50/EC
*Besluit nr. 4/2002 van de Associatieraad, associatie tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Hongarije, anderzijds, van 9 oktober 2002 inzake de inwerkingtreding van de bijlage betreffende goede laboratoriumpraktijk bij het Protocol van de Europaovereenkomst inzake overeenstemmingsbeoordeling en de aanvaarding van industrieproducten 51
Commissie
2003/51/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 januari 2003 tot verlening van respijt aan Frankrijk om zijn nationale statistische stelsel in overeenstemming te brengen met Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 290) 52
2003/52/EC
*Beschikking van de Commissie van 22 januari 2003 tot verlening van respijt aan Spanje om zijn nationale statistische stelsel in overeenstemming te brengen met Verordening (EG) nr. 1221/2002 van het Europees Parlement en de Raad (kennisgeving geschied onder nummer C(2003) 292) 54

Rectificaties
Rectificatie van Richtlijn 2002/92/EG van de Raad van 3 december 2002 tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG ter verlenging van de termijn tijdens welke de lidstaten kunnen worden gemachtigd een verlaagd BTW-tarief toe te passen op arbeidsintensieve diensten (PB L 331 van 7.12.2002) 55
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top