EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:001:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, L 1, 04 januari 2003


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 1
46e jaargang
4 januari 2003
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 1/2003 van de Raad van 16 december 2002 betreffende de uitvoering van de mededingingsregels van de artikelen 81 en 82 van het Verdrag (1) 1
*Verordening (EG) nr. 2/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2248/2001 betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds, en de interim-overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Kroatië, anderzijds 26
*Verordening (EG) nr. 3/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot wijziging van Verordening (EG) Nr. 153/2002 betreffende bepaalde procedures voor de toepassing van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds, en de interimovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, anderzijds 30
Verordening (EG) nr. 4/2003 van de Commissie van 3 januari 2003 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 34
*Verordening (EG) nr. 5/2003 van de Commissie van 27 december 2002 tot vaststelling, voor het jaar 2003, van de uitvoeringsbepalingen voor de tariefcontingenten voor de producten van de rundvleessector van oorsprong uit Kroatië, Bosnië-Herzegovina, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en de Federale Republiek Joegoslavië 36
*Verordening (EG) nr. 6/2003 van de Commissie van 30 december 2002 betreffende de verspreiding van statistieken inzake het goederenvervoer over de weg (1) 45
Verordening (EG) nr. 7/2003 van de Commissie van 3 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 50
Verordening (EG) nr. 8/2003 van de Commissie van 3 januari 2003 tot wijziging van de invoerrechten in de sector granen 56
Verordening (EG) nr. 9/2003 van de Commissie van 3 januari 2003 tot vaststelling, voor de sector suiker, van de representatieve prijzen en de bedragen van de aanvullende invoerrechten voor melasse 59
Verordening (EG) nr. 10/2003 van de Commissie van 3 januari 2003 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer van witte en ruwe suiker in onveranderde vorm 61
Verordening (EG) nr. 11/2003 van de Commissie van 3 januari 2003 tot vaststelling van het maximumbedrag van de restitutie bij uitvoer van witte suiker voor de twintigste deelinschrijving in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1331/2002 63
Verordening (EG) nr. 12/2003 van de Commissie van 3 januari 2003 tot vaststelling van de wereldmarktprijs voor niet-geëgreneerde katoen 64
*Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen 65

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Commissie
2003/1/EC
*Beschikking van de Commissie van 18 december 2002 betreffende de kennisgeving, krachtens artikel 95, lid 5, van het EG-Verdrag, door de Franse Republiek van de nationale bepalingen inzake de beperking van de invoer en het in de handel brengen van bepaalde chloorhoudende NK-meststoffen met een hoog stikstofgehalte (kennisgeving geschied onder nummer C(2002) 5113) (1) 72
(1) Voor de EER relevante tekst
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top