EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:001:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 1, 04. januar 2003


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 1
46. årgang
4. januar 2003
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (1) 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2/2003 af 19. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2248/2001 om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Kroatien på den anden side samt af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Kroatien 26
*Rådets forordning (EF) nr. 3/2003 af 19. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 153/2002 om visse procedurer for anvendelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på den anden side samt af interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien 30
Kommissionens forordning (EF) nr. 4/2003 af 3. januar 2003 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 34
*Kommissionens forordning (EF) nr. 5/2003 af 27. december 2002 om gennemførelsesbestemmelser for 2003 til toldkontingenterne for oksekødsprodukter med oprindelse i Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og Forbundsrepublikken Jugoslavien 36
*Kommissionens forordning (EF) nr. 6/2003 af 30. december 2002 om formidling af statistikker om vejgodstrafik (1) 45
Kommissionens forordning (EF) nr. 7/2003 af 3. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter 50
Kommissionens forordning (EF) nr. 8/2003 af 3. januar 2003 om ændring af importtold for korn 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 9/2003 af 3. januar 2003 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2003 af 3. januar 2003 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 11/2003 af 3. januar 2003 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 20. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1331/2002 63
Kommissionens forordning (EF) nr. 12/2003 af 3. januar 2003 om fastsættelse af verdensmarkedsprisen for ikke-egreneret bomuld 64
*Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne 65

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2003/1/EC
*Kommissionens beslutning af 18. december 2002 om de nationale bestemmelser til begrænsning af import og markedsføring af visse chlorholdige NK-gødninger med højt nitrogenindhold, som Den Franske Republik har meddelt i henhold til EF-traktatens artikel 95, stk. 5 (meddelt under nummer K(2002) 5113) (1) 72
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top