EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:064:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 64, 07 maart 2002


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 64
45e jaargang
7 maart 2002
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 417/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 18 februari 2002 betreffende het versneld invoeren van de vereisten inzake een dubbelwandige uitvoering of een gelijkwaardig ontwerp voor enkelwandige olietankschepen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2978/94 van de Raad 1
Verordening (EG) nr. 418/2002 van de Commissie van 6 maart 2002 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 6
*Verordening (EG) nr. 419/2002 van de Commissie van 6 maart 2002 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2390/1999 tot vaststelling van de uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1663/95 wat betreft de vorm en de inhoud van de boekhoudkundige informatie die de lidstaten ter beschikking van de Commissie moeten houden in het kader van de goedkeuring van de rekeningen van het EOGFL, afdeling Garantie 8
Verordening (EG) nr. 420/2002 van de Commissie van 6 maart 2002 betreffende de nieuwe toewijzing van de rechten op invoer van jonge mannelijke mestrunderen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1095/2001 10
Verordening (EG) nr. 421/2002 van de Commissie van 6 maart 2002 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand februari 2002 11
*Richtlijn 2002/23/EG van de Commissie van 26 februari 2002 houdende wijziging van de bijlagen bij de Richtlijnen 86/362/EEG, 86/363/EEG en 90/642/EEG van de Raad tot vaststelling van maximumgehalten aan residuen van bestrijdingsmiddelen in en op respectievelijk granen, levensmiddelen van dierlijke oorsprong en bepaalde producten van plantaardige oorsprong, met inbegrip van groenten en fruit 13

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Raad
2002/192/EC
*Besluit van de Raad van 28 februari 2002 betreffende het verzoek van Ierland deel te mogen nemen aan bepalingen van het Schengenacquis 20
2002/193/EC
*Beschikking van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de toekenning door de regering van de Franse Republiek van buitengewone nationale steun voor de distillatie van bepaalde producten van de wijnsector 24
2002/194/EC
*Beschikking van de Raad van 28 februari 2002 betreffende de toekenning door de regering van de Italiaanse Republiek van buitengewone nationale steun voor de distillatie van bepaalde producten van de wijnsector 26
Commissie
2002/195/EC
*Beschikking van de Commissie van 17 oktober 2001 betreffende de steunregeling die Italië voornemens is ten uitvoer te leggen ten gunste van de sectoren productie, verwerking en afzet van producten van bijlage I van het Verdrag (wet nr. 81 van de regio Sicilië van 7 november 1995) (kennisgeving geschied onder nummer C(2001) 3060) 27

Rectificaties
Besluit 2001/822/EG van de Raad van 27 november 2001 betreffende de associatie van de LGO met de Europese Economische Gemeenschap ("LGO-besluit") (PB L 314 van 30.11.2001) 39
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top