EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:316:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 316, 15 december 2000


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 316
43e jaargang
15 december 2000
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
*Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad van 11 december 2000 betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin 1
Verordening (EG) nr. 2726/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 11
*Verordening (EG) nr. 2727/2000 van de Commissie van 14 december 2000 inzake de stopzetting van de visserij op heek door vaartuigen die de vlag van Spanje voeren 13
*Verordening (EG) nr. 2728/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot opening van de in artikel 30 van Verordening (EG) nr. 1493/1999 van de Raad bedoelde crisisdistillatie in bepaalde wijnbouwgebieden in Duitsland 14
*Verordening (EG) nr. 2729/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de controles in de wijnbouwsector 16
*Beschikking nr. 2730/2000/EGKS van de Commissie van 14 december 2000 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van cokes van steenkool in stukken met een diameter van meer dan 80 mm uit de Volksrepubliek China en tot definitieve inning van het voorlopig recht 30
*Verordening (EG) nr. 2731/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2543/95 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen voor de uitvoercertificatenregeling in de sector olijfolie 42
*Verordening (EG) nr. 2732/2000 van de Commissie van 14 december 2000 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1318/93 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2067/92 van de Raad betreffende acties ter bevordering van de verkoop en de afzet van kwaliteitsrundvlees 43
*Verordening (EG) nr. 2733/2000 van de Commissie van 14 december 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2342/1999 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen voor de premieregelingen in de sector rundvlees 44
*Verordening (EG) nr. 2734/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1627/89 betreffende de aankoop van rundvlees door middel van inschrijving en houdende afwijking en wijziging van Verordening (EG) nr. 562/2000 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1254/1999 van de Raad wat de openbare interventieaankoop in de sector rundvlees betreft 45
Verordening (EG) nr. 2735/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelproducten 49
Verordening (EG) nr. 2736/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1303/2000 tot vaststelling van de balans en de steunbedragen voor de voorziening van de Canarische Eilanden met producten van de sectoren eieren en slachtpluimvee in het kader van de in de artikelen 2 tot en met 4 van Verordening (EEG) nr. 1601/92 van de Raad bedoelde regeling, met betrekking tot de steunbedragen 56
Verordening (EG) nr. 2737/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge 58
Verordening (EG) nr. 2738/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag 60
Verordening (EG) nr. 2739/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1701/2000 62
Verordening (EG) nr. 2740/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van zachte tarwe in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2014/2000 63
Verordening (EG) nr. 2741/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van gerst in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2317/2000 64
Verordening (EG) nr. 2742/2000 van de Commissie van 14 december 2000 betreffende de offertes voor de uitvoer van rogge die zijn meegedeeld in het kader van de openbare inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 1740/2000 65
Verordening (EG) nr. 2743/2000 van de Commissie van 14 december 2000 tot vaststelling van de maximumrestitutie bij uitvoer van haver in het kader van de inschrijving bedoeld in Verordening (EG) nr. 2097/2000 66
*Verordening (EG) nr. 2744/2000 van de Raad van 14 december 2000 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1950/97 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op de invoer van zakken van polyethyleen of van polypropyleen van oorsprong uit onder andere India 67

II Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing
Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden
2000/791/EC
*Besluit van de Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden van 11 februari 2000 tot opstelling van een code van goed administratief gedrag 69
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top