EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:333:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 333, 24 december 1999


Display all documents published in this Official Journal
Publicatieblad
van de Europese Gemeenschappen
ISSN 0378-7087

L 333
42e jaargang
24 december 1999
Uitgave in de Nederlandse taalWetgeving

InhoudI Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing
Verordening (EG) nr. 2766/1999 van de Commissie van 23 december 1999 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit 1
*Verordening (EG) nr. 2767/1999 van de Commissie van 23 december 1999 tot instelling van een invoercertificatenregeling voor uit Marokko ingevoerde tomaten 3
*Verordening (EG) nr. 2768/1999 van de Commissie van 22 december 1999 tot vaststelling, voor het jaar 2000, van de bepalingen voor de toepassing van het tariefcontingent voor rundvlees dat is vastgesteld bij de Europaovereenkomst tussen de Gemeenschap en de Republiek Slovenië 5
*Verordening (EG) nr. 2769/1999 van de Commissie van 23 december 1999 betreffende de afgifte van op grond van Verordening (EG) nr. 2624/1999 aangevraagde invoercertificaten voor rijst van oorsprong uit de landen en gebieden overzee (LGO) (aanvullende tranche voor 1999) 8
*Verordening (EG) nr. 2770/1999 van de Commissie van 23 december 1999 inzake de stopzetting van de visserij op tong door vaartuigen die de vlag van Zweden voeren 10
*Verordening (EG) nr. 2771/1999 van de Commissie van 16 december 1999 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 1255/1999 van de Raad ten aanzien van de interventiemaatregelen op de markt voor boter en room 11

Rectificaties
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2547/1999 van de Commissie van 2 december 1999 tot vaststelling van de specifieke wisselkoers voor de vergoeding van de opslagkosten in de suikersector voor de maand november 1999 (PB L 308 van 3.12.1999) 44
Rectificatie van Verordening (EG) nr. 2710/1999 van de Commissie van 20 december 1999 tot vaststelling van de voor het eerste halfjaar van 2000 beschikbare hoeveelheid voor bepaalde producten in de sector melk en zuivelproducten op grond van de regelingen waarin is voorzien bij de Europaovereenkomsten tussen, enerzijds, de Gemeenschap en, anderzijds, de Republiek Hongarije, de Republiek Polen, de Tsjechische Republiek, de Slowaakse Republiek, Bulgarije, Roemenië en Slovenië en van de regeling waarin is voorzien bij de overeenkomsten betreffende vrijhandel en met handel verband houdende zaken tussen de Gemeenschap en de Baltische staten (PB L 327 van 21.12.1999) 44
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.

Top