EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1999:333:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 333, 24. joulukuuta 1999


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 333
42. vuosikerta
24. joulukuuta 1999
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2766/1999, annettu 23 päivänä joulukuuta 1999, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2767/1999, annettu 23 päivänä joulukuuta 1999, Marokosta tuotavia tomaatteja koskevan tuontitodistusjärjestelmän käyttöön ottamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2768/1999, annettu 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön sekä Slovenian tasavallan välisessä Eurooppa-sopimuksessa määrätyn naudanlihaa koskevan tariffikiintiön soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta vuodeksi 2000 5
*Komission asetus (EY) N:o 2769/1999, annettu 23 päivänä joulukuuta 1999, merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 2624/1999 mukaisesti jätettyjen hakemusten osalta (vuoden 1999 tuontia koskeva kiintiön lisäerä) 8
*Komission asetus (EY) N:o 2770/1999, annettu 23 päivänä joulukuuta 1999, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 2771/1999, annettu 16 päivänä joulukuuta 1999, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 11

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2547/1999, annettu 2 päivänä joulukuuta 1999, sokerialan varastointikustannusten korvausmäärään sovellettavan erityisen valuuttakurssin vahvistamisesta marraskuuksi 1999 (EYVL L 308, 3.12.1999) 44
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2710/1999, annettu 20 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön sekä Unkarin tasavallan, Puolan tasavallan, Tˇsekin tasavallan, Slovakian tasavallan, Bulgarian, Romanian ja Slovenian välisissä Eurooppa-sopimuksissa ja yhteisön sekä Bulgarian maiden välisissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2000 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevien maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden määrästä (EYVL L 327, 21.12.1999) 44
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top