EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:083:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 83, 13 april 1995


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 83
38e jaargang
13 april 1995Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EG) Nr. 820/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1021/94 betreffende met name een permanente inschrijving voor de vaststelling van heffingen en/of restituties bij uitvoer van witte suiker

1

 

*

Verordening (EG) nr. 821/95 van de Commissie van 12 april 1995 betreffende de opening van aanvullende contingenten voor de invoer in de Gemeenschap van een aantal textielprodukten uit bepaalde derde landen, waarmee in 1995 aan handelsbeurzen in de Europese Gemeenschap wordt deelgenomen

2

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 822/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2577/94 tot vaststelling van bijzondere maatregelen voor van 1 augustus tot en met 31 december 1994 afgegeven uitvoercertificaten voor mout

7

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 823/95 VAN DE COMMISSIE van 10 april 1995 tot instelling van een voorlopig anti-dumpingrecht op de invoer van natriumcarbonaat van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika

8

  

VERORDENING (EG) Nr. 824/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 betreffende Verordening (EG) nr. 121/94 inzake de vrijstelling van de heffing bij invoer voor bepaalde produkten van de sector granen, in het kader van de Overeenkomsten tussen de Europese Gemeenschap enerzijds en, respectievelijk, de Republiek Polen, de Republiek Hongarije, de Tsjechische Republiek en de Slowaakse Republiek anderzijds

19

  

VERORDENING (EG) Nr. 825/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 tot vaststelling van forfaitaire invoerwaarden voor de bepaling van de invoerprijzen van bepaalde soorten groenten en fruit

20

  

VERORDENING (EG) Nr. 826/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen in de sector melk en zuivelprodukten

22

  

VERORDENING (EG) Nr. 827/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

27

  

VERORDENING (EG) Nr. 828/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 tot vaststelling van de maximumrestituties voor de uitvoer van olijfolie voor de negende deelinschrijving in het kader van de bij Verordening (EG) nr. 2517/94 geopende permanente openbare inschrijving

30

 

*

VERORDENING (EG) Nr. 829/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 houdende afwijking van Verordening (EG) nr. 1223/94 houdende bijzondere uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van voorfixatiecertificaten voor bepaalde landbouwprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van goederen die niet onder bijlage II van het Verdrag vallen, alsmede afwijking van Verordening (EEG) nr. 3665/87 houdende gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen van het stelsel van restituties bij uitvoer voor landbouwprodukten

32

  

VERORDENING (EG) Nr. 830/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 tot vaststelling van de mate waarin gevolg kan worden gegeven aan de op 10 en 11 april 1995 ingediende aanvragen om certificaten voor voorfixatie van de restitutie bij de uitvoer van bepaalde produkten van de sector slachtpluimvee

34

  

VERORDENING (EG) Nr. 831/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

35

  

VERORDENING (EG) Nr. 832/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

37

  

VERORDENING (EG) Nr. 833/95 VAN DE COMMISSIE van 12 april 1995 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

39

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

  

Gemengd Comité van de EER

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 11/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

41

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 12/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

43

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 13/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

44

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 14/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

45

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 15/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

46

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 16/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

47

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 17/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage II (Technische voorschriften, normen, keuring en certificatie) bij de EER-Overeenkomst

48

 

*

Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 18/95 van 24 februari 1995 tot wijziging van bijlage XIX (Consumentenbescherming) bij de EER-Overeenkomst

49
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top