EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1995:083:TOC

Europeiska gemenskapernas officiella tidning, L 83, 13 april 1995


Display all documents published in this Official Journal

Europeiska gemenskapernas
officiella tidning

ISSN 1024-3054

L 83
trettioåttonde årgången
13 april 1995Svensk utgåva

 

Lagstiftning

  

Innehållsförteckning

 

Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk

 
 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 820/95 av den 12 april 1995 om ändring av förordning (EG) nr 1021/94 särskilt om en stående anbudsinfordran i syfte att fastställa avgifter eller bidrag vid export av vitsocker

1

 

*

Kommissionens förordning (EG) nr 821/95 av den 12 april 1995 om öppnande av tilläggskvoter för import till gemenskapen av vissa textilprodukter med ursprung i vissa tredje länder som deltar i handelsmässor inom gemenskapen under 1995

2

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 822/95 av den 12 april 1995 om ändring av förordning (EG) nr 2577/94 om särskilda åtgärder rörande exportlicenser för malt utfärdade mellan den 1 augusti och den 31 december 1994

7

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 823/95 av den 10 april 1995 om införandet av en tillfällig antidumpningstull på import av dinatriumkarbonat med ursprung i USA

8

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 824/95 av den 12 april 1995 rörande förordning (EG) nr 121/94 om den befrielse från importavgift för vissa spannmålsprodukter som fastställs i avtalen mellan Europeiska gemenskapen och Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien

19

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 825/95 av den 12 april 1995 om fastställande av schablonvärden vid import för bestämning av ingångspriset för vissa frukter och grönsaker

20

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 826/95 av den 12 april 1995 om fastställande av importavgifterna för mjölk och mjölkprodukter

22

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 827/95 av den 12 april 1995 om fastställande av de lägsta avgifterna på import av olivolja och avgifter på import av andra produkter från olivoljesektorn

27

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 828/95 av den 12 april 1995 om fastställande av de högsta exportbidragen för olivolja för den nionde anbudsinfordran enligt den nionde anbudsinfordran som utfärdas genom förordning (EG) nr 2517/94

30

 

*

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 829/95 av den 12 april 1995 om undantag från förordning (EG) nr 1223/94 om särskilda tillämpningsföreskrifter för systemet med förutfastställelselicenser för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga II till fördraget och om undantag från förordning (EEG) nr 3665/87 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för systemet med exportbidrag för jordbruksprodukter

32

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 830/95 av den 12 april 1995 om fastställande av i vilken utsträckning ansökningar om licenser för förutfastställelse av exportbidrag för vissa produkter inom fjäderfäsektorn som inlämnats den 10 och 11 april 1995 kan godkännas

34

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 831/95 av den 12 april 1995 om fastställande av importavgifter för vitsocker och råsocker

35

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 832/95 av den 12 april 1995 om fastställande av importavgifterna för spannmål och för mjöl och krossgryn av vete eller råg

37

  

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 833/95 av den 12 april 1995 om fastställande av importavgifter för ris och brutet ris

39

 
  

II Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk

 
  

EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

  

Gemensamma EES-kommittén

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 11/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

41

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 12/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

43

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 13/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

44

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 14/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

45

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 15/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

46

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 16/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) til EES-avtalet

47

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 17/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga II (Tekniska bestämmelser, standarder, provning och certifiering) till EES-avtalet

48

 

*

Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 18/95 av den 24 februari 1995 om ändring av bilaga XIX (Konsumentskydd) till EES-avtalet

49
SVDe rättsakter vilkas titlar är tryckta med fin stil är sådana rättsakter som har avseende på den löpande handläggningen av jordbrukspolitiska frågor. De har normalt en begränsad giltighetstid.
Beträffande alla övriga rättsakter gäller att titlarna är tryckta med fetstil och föregås av en asterisk.


Top