EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:143:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 143, 7 juni 1991


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 143
34e jaargang
7 juni 1991Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

Verordening (EEG) nr. 1534/91 van de Raad van 31 mei 1991 betreffende de toepassing van artikel 85, lid 3, van het Verdrag op bepaalde groepen van overeenkomsten, besluiten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen in de verzekeringssector

1

  

Verordening (EEG) nr. 1535/91 van de Commissie van 6 juni 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

4

  

Verordening (EEG) nr. 1536/91 van de Commissie van 6 juni 1991 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

6

  

Verordening (EEG) nr. 1537/91 van de Commissie van 6 juni 1991 tot vaststelling van de minimumheffingen bij invoer van olijfolie en van de heffingen bij invoer van de overige produkten van de sector olijfolie

8

 

*

Verordening (EEG) nr. 1538/91 van de Commissie van 5 juni 1991 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 1906/90 van de Raad tot vaststelling van handelsnormen voor vlees van pluimvee

11

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1539/91 VAN DE COMMISSIE van 6 juni 1991 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1991, van ten opzichte van Spanje en Portugal geldende communautaire aanbiedingsprijzen voor tafeldruiven #

23

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1540/91 VAN DE COMMISSIE van 6 juni 1991 tot vaststelling van de referentieprijzen voor tafeldruiven voor het verkoopseizoen 1991 #

25

  

Verordening (EEG) nr. 1541/91 van de Commissie van 6 juni 1991 betreffende de aanvragen om ARH-certificaten die in de periode van 1 tot en met 3 juni 1991 in de sector granen zijn ingediend voor invoer van zachte tarwe in Portugal

27

  

Verordening (EEG) nr. 1542/91 van de Commissie van 6 juni 1991 houdende instelling van een compenserende heffing bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Israël

28

  

Verordening (EEG) nr. 1543/91 van de Commissie van 6 juni 1991 houdende toepassing van het recht van het gemeenschappelijk douanetarief op de invoer van verse citroenen van oorsprong uit Israël

30

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 1544/91 VAN DE COMMISSIE van 6 juni 1991 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 641/86 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake de aanvullende regeling voor het handelsverkeer voor de in bijlage XXII bij de Toetredingsakte genoemde produkten van de sector van op basis van groenten en fruit verwerkte produkten, die in Portugal worden ingevoerd #

32

 

*

Verordening (EEG) nr. 1545/91 van de Commissie van 6 juni 1991 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de uitvoering van Verordening (EEG) nr. 598/91 van de Raad met het oog op de levering van varkensvlees bestemd voor de bevolking van de Sowjetunie

33

  

Verordening (EEG) nr. 1546/91 van de Commissie van 6 juni 1991 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

38

  

Verordening (EEG) nr. 1547/91 van de Commissie van 6 juni 1991 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

40

  

Verordening (EEG) nr. 1548/91 van de Commissie van 6 juni 1991 tot vaststelling van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

44

  

Verordening (EEG) nr. 1549/91 van de Commissie van 6 juni 1991 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor rijst en breukrijst

47

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Commissie

  

91/283/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 15 mei 1991 betreffende verzoeken om terugbetaling van anti- dumpingrechten die werden geïnd over de invoer van bepaalde compact-discspelers van oorsprong uit Japan (Amroh BV - Elektronica & Technische Produkten) (Slechts de tekst in de Nederlandse taal is authentiek)

51

  

91/284/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 15 mei 1991 betreffende verzoeken om terugbetaling van anti- dumpingrechten die werden geïnd over de invoer van bepaalde compact-discspelers van oorsprong uit Japan (PIA Hi-Fi Vertriebs GmbH) (Slechts de tekst in de Duitse taal is authentiek)

54

  

91/285/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 21 mei 1991 waarbij Frankrijk wordt gemachtigd een intracommunautair toezicht in te stellen op de invoer van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit enige derde landen (Slechts de tekst in de Franse taal is authentiek) #

57

  

91/286/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Commissie van 4 juni 1991 houdende intrekking van Beschikking 85/594/EEG waarbij Griekenland wordt gemachtigd bepaalde vrijwaringsmaatregelen te nemen op grond van artikel 108, lid 3, van het EEG-Verdrag (Slechts de tekst in de Griekse taal is authentiek)

58
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top