Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1991:143:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 143, 7. juni 1991


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 143
34. årgang
7. juni 1991Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 1534/91 af 31. maj 1991 om anvendelse af Traktatens artikel 85, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, vedtagelser og samordnet praksis på forsikringsområdet

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1535/91 af 6. juni 1991 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

4

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1536/91 af 6. juni 1991 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

6

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1537/91 af 6. juni 1991 om fastsættelse af minimumsimportafgifter for olivenolie samt importafgifter for andre produkter fra olivenoliesektoren

8

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1538/91 af 5. juni 1991 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød

11

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1539/91 af 6. juni 1991 om fastsættelse for høståret 1991 af Fællesskabets tilbudspriser for druer til spisebrug gældende over for Spanien og Portugal

23

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1540/91 af 6. juni 1991 om fastsættelse af referencepriser for druer til spisebrug for produktionsåret 1991

25

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1541/91 af 6. juni 1991 om de ansøgninger om SMS-licenser, der fra 1. til 3. juni 1991 er indgivet for indførsel af blød hvede til Portugal

27

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1542/91 af 6. juni 1991 om opkrævning af en udligningsafgift ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Israel

28

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1543/91 af 6. juni 1991 om anvendelse af den fælles toldtarif på indførsel af friske citroner med oprindelse i Israel

30

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1544/91 af 6. juni 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 641/86 om gennemførelsesbestemmelser til den supplerende mekanisme for samhandelen for så vidt angår produkter forarbejdet på basis af frugt og grønsager, der indføres til Portugal og er omhandlet i bilag XXII til tiltrædelsesakten

32

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1545/91 af 6. juni 1991 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 598/91 vedrørende levering af svinekød bestemt til befolkningen i Sovjetunionen

33

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1546/91 af 6. juni 1991 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

38

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1547/91 af 6. juni 1991 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

40

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1548/91 af 6. juni 1991 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn

44

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1549/91 af 6. juni 1991 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris

47

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Kommissionen

  

91/283/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 15. maj 1991 om anmodninger om tilbagebetaling af antidumpingtold opkrævet på importen af visse CD-afspillere med oprindelse i Japan (Amroh BV - Electronica & Technische Produkten) (Kun den nederlandske udgave er autentisk)

51

  

91/284/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 15. maj 1991 om anmodninger om tilbagebetaling af antidumpingtold opkrævet på importen af visse CD-afspillere med oprindelse i Japan (PIA HI-FI Vertriebs GmbH) (Kun den tyske udgave er autentisk)

54

  

91/285/EØF:

 
 

*

KOMMISSIONENS BESLUTNING af 21. maj 1991 om bemyndigelse af Den Franske Republik til at indføre et tilsyn inden for Fællesskabet med importen af visse tekstilvarer med oprindelse i bestemte lande (Kun den franske udgave er autentisk) (91/285/EØF) #

57

  

91/286/EØF:

 
 

*

Kommissionens beslutning af 4. juni 1991 om ophævelse af beslutning 85/594/EØF om bemyndigelse af Grækenland til at træffe forskellige beskyttelsesforanstaltninger i henhold til EØF- Traktatens artikel 108, stk. 3 (Kun den græske udgave er autentisk)

58
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top