EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:276:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 276, 6 oktober 1990


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 276
33e jaargang
6 oktober 1990Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Verordening (EEG) nr. 2877/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge

1

  

Verordening (EEG) nr. 2878/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd

3

  

Verordening (EEG) nr. 2879/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor rijst en breukrijst

5

  

Verordening (EEG) nr. 2880/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor rijst en breukrijst worden toegevoegd

7

  

Verordening (EEG) nr. 2881/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 houdende verschuiving van de overnamedatum voor door de interventiebureaus krachtens Verordening (EEG) nr. 2848/89 te koop aangeboden rundvlees

9

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2882/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 betreffende de verkoop overeenkomstig de in Verordening (EEG) nr. 2539/84 vastgestelde procedure van door bepaalde interventiebureaus opgeslagen en voor uitvoer bestemd rundvlees met been, houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 569/88 en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 2398/90

10

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2883/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 betreffende het bepalen van de oorsprong van druivesap

13

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2884/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 betreffende het bepalen van de oorsprong van sommige uit eieren verkregen goederen

14

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2885/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 inzake het verlenen van steun voor de particuliere opslag van lange vlasvezels

16

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2886/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 betreffende de verkoop tegen een vooraf vastgestelde prijs van gedroogde vijgen (basisprodukt) van de oogst 1989 aan distilleerderijen

18

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2887/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 tot vaststelling van de bij de berekening van de financieringskosten van de interventies in de vorm van aankoop, opslag en afzet toe te passen rentevoeten

20

  

Verordening (EEG) nr. 2888/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten

21

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2889/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 tot vaststelling van de definitieve maatregelen in verband met de afgifte van de ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten

25

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2890/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 tot vaststelling van bijkomende bepalingen voor de toepassing van de aanvullende regeling voor het handelsverkeer in de sector groenten en fruit, ten aanzien van tomaten, sla, andijvie, wortelen, artisjokken, tafeldruiven en meloenen

26

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2891/90 VAN DE COMMISSIE van 5 oktober 1990 betreffende de afgifte van invoercertificaten voor voorlopig verduurzaamde gekweekte paddestoelen

29

  

Verordening (EEG) nr. 2892/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 tot vaststelling van conservatoire maatregelen ten aanzien van de in de periode van 24 tot en met 29 september 1990 aangevraagde ARH-certificaten in de sector melk en zuivelprodukten

30

  

Verordening (EEG) nr. 2893/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 houdende intrekking van de compenserende heffing en tot wederinstelling van het preferentiële douanerecht bij invoer van verse citroenen van oorsprong uit Turkije

31

  

Verordening (EEG) nr. 2894/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker

32

  

Verordening (EEG) nr. 2895/90 van de Commissie van 5 oktober 1990 tot wijziging van de invoerheffingen voor op basis van granen en rijst verwerkte produkten

34

 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 2896/90 VAN DE RAAD van 5 oktober 1990 houdende verlenging van het voorlopige anti-dumpingrecht op de invoer van kaliumpermanganaat van oorsprong uit de Sowjetunie

36

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

90/495/EEG:

 
 

*

Beschikking van de Raad van 24 september 1990 inzake een financiële actie van de Gemeenschap met het oog op de uitroeiing van infectieuze hematopoiëtische necrose bij zalmachtigen in de Gemeenschap

37

  

90/496/EEG:

 
 

*

Richtlijn 90/496/EEG van de Raad van 24 september 1990 inzake de voedingswaarde-etikettering van levensmiddelen

40

  

90/497/EEG:

 
 

*

BESCHIKKING VAN DE RAAD van 24 september 1990 waarbij het Verenigd Koninkrijk wordt gemachtigd om een facultatieve maatregel toe te passen die afwijkt van artikel 17 van Zesde Richtlijn 77/388/EEG betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting

45

 
  

Rectificaties

 
 

*

Rectificatie van Verordening (EEG) nr. 715/90 van de Raad van 5 maart 1990 inzake de regeling voor landbouwprodukten en bepaalde door verwerking van landbouwprodukten verkregen goederen, van oorsprong uit de ACS-Staten of uit de landen en gebieden overzee (LGO) (PB nr. L 84 van 30.3.1990)

46

 

*

RECTIFICATIE VOOR :# VERORDENING (EEG) Nr. 2689/90 VAN DE COMMISSIE van 19 september 1990 houdende uitvoeringsbepalingen voor de produktiesteunregeling voor sommige graansoorten

46

  

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2873/90 van de Commissie van 4 oktober 1990 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor granen en meel, gries en griesmeel van tarwe of van rogge (PB nr. L 275 van 5.10.1990)

46

  

Rectificatie op Verordening (EEG) nr. 2875/90 van de Commissie van 4 oktober 1990 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer voor mout (PB nr. L 275 van 5.10.1990)

47
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top