EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1990:276:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 276, 6. oktober 1990


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 276
34. årgang
6. oktober 1990Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2877/90 af 5. oktober 1990 om fastsættelse af importafgifterne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug

1

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2878/90 af 5. oktober 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for korn, mel og malt skal forhøjes

3

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2879/90 af 5. oktober 1990 om fastsættelse af importafgifterne for ris og brudris

5

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2880/90 af 5. oktober 1990 om fastsættelse af de præmier, hvormed importafgifterne for ris og brudris skal forhøjes

7

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2881/90 af 5. oktober 1990 om anvendelse af senere overtagelsesdato på kod udbudt til salg af interventionsorganerne i henhold til forordning (EØF) nr. 2848/89

9

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2882/90 af 5. oktober 1990 om salg efter proceduren i forordning (EØF) nr. 2539/84 af ikke-udbenet oksekød fra visse interventionsorganer med henblik på udførsel, om ændring af forordning (EØF) nr. 569/88 og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2398/90

10

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2883/90 af 5. oktober 1990 om bestemmelse af oprindelsen af druesaft

13

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2884/90 af 5. oktober 1990 om bestemmelse af oprindelsen af visse varer fremstillet af æg

14

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2885/90 af 5. oktober 1990 om støtte til privat oplagring af langhør

16

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2886/90 af 5. oktober 1990 om salg til forudfastsat pris af uforarbejdede tørrede figner fra 1989-høsten til destillationsindustrierne

18

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2887/90 af 5. oktober 1990 om fastsættelse af den rentesats, der skal anvendes ved beregningen af finansieringsomkostninger i forbindelse med interventioner i form af opkøb, oplagring og afsætning

20

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2888/90 af 5. oktober 1990 om ændring af eksportrestitutionerne for mælk og mejeriprodukter

21

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2889/90 af 5. oktober 1990 om fastsættelse af endelige foranstaltninger vedrørende udstedelse af SMS-licenser for mælk og mejeriprodukter

25

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2890/90 af 5. oktober 1990 om visse yderligere gennemførelsesbestemmelser for den supplerende mekanisme for samhandelen i sektoren for frugt og grønsager, for så vidt angår tomater, salat, bredbladet endivie, gulerødder, artiskokker, druer til spisebrug og meloner

26

 

*

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2891/90 af 5. oktober 1990 om udstedelse af importlicenser for dyrkede svampe, foreløbigt konserverede

29

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2892/90 af 5. oktober 1990 om beskyttelsesforanstaltninger for så vidt angår ansøgninger om SMS-licenser indgivet fra den 24. til den 29. september 1990 i sektoren for mælk og mejeriprodukter

30

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2893/90 af 5. oktober 1990 om ophævelse af udligningsafgiften og genindførelse af præferencetoldsatsen ved indførsel af friske citroner med oprindelse i Tyrkiet

31

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2894/90 af 5. oktober 1990 om fastsættelse af importafgifterne for hvidt sukker og råsukker

32

  

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2895/90 af 5. oktober 1990 om ændring af importafgifterne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

34

 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 2896/90 af 5. oktober 1990 om forlængelse af gyldighedsperioden for den midlertidige antidumpingtold på importen af kaliumpermanganat med oprindelse i Sovjetunionen

36

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

90/495/EØF:

 
 

*

Rådet beslutning af 24. september 1990 om indførelse af en EF-finansieringsaktion med henblik på udryddelse af infektiøs haematopoietisk nekrose hos laksefisk i Fællesskabet

37

  

90/496/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler

40

  

90/497/EØF:

 
 

*

RAADETS BESLUTNING af 24. september 1990 om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at anvende en fakultativ foranstaltning, der fraviger artikel 17 i sjette direktiv 77/388/EOEF om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter

45

 
  

Berigtigelser

 
 

*

Berigtigelse til Rådets forordning (EØF) nr. 715/90 af 5. marts 1990 om den ordning, der skal gælde for landbrugsprodukter og visse varer fremstillet af landbrugsprodukter med oprindelse i AVS-staterne eller de oversøiske lande og territorier (EFT nr. L 84 af 30. 3.1990)

46

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2873/90 af 4. oktober 1990 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel grove gryn og fine gryn af hvede eller rug (EFT nr. L 275 af 5. 10.1990)

46

  

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2875/90 af 4. oktober 1990 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for malt (EFT nr. L 275 af 5.10. 1990)

46
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top