EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:382:TOC

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 382, 31 december 1988


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 382
31e jaargang
31 december 1988Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Besluiten waarvan de publikatie voorwaarde is voor de toepassing

 
 

*

VERORDENING (EEG) Nr. 4283/88 VAN DE RAAD van 21 december 1988 inzake afschaffing van bepaalde formaliteiten bij uitgang in het grensoverschrijdend intracommunautair verkeer - versoepeling aan de grensovergangen ##

1

 
  

II Besluiten waarvan de publikatie niet voorwaarde is voor de toepassing

 
  

Raad

  

88/657/EEG:

 
 

*

Richtlijn 88/657/EEG van de Raad van 14 december 1988 tot vaststelling van de eisen voor de produktie van en het handelsverkeer in gehakt, vlees in stukken van minder dan 100 gram en vleesbereidingen en tot wijziging van de Richtlijnen 64/433/EEG, 71/118/EEG en 72/462/EEG

3

  

88/658/EEG:

 
 

*

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 14 december 1988 tot wijziging van Richtlijn 77/99/EEG inzake gezondheidsvraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten ##

15

  

88/659/EEG:

 
 

*

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 19 december 1988 tot wijziging van de Richtlijnen 73/132/EEG, 76/630/EEG en 82/177/EEG betreffende de statistische enqûetes over de communautaire veestapels in verband met de invoering van de gecombineerde nomenclatuur ##

34

  

88/660/EEG:

 
 

*

Richtlijn 88/660/EEG van de Raad van 19 december 1988 tot wijziging van Richtlijn 80/215/EEG inzake veterinairrechtelijke vraagstukken op het gebied van het intracommunautaire handelsverkeer in vleesprodukten

35

  

88/661/EEG:

 
 

*

Richtlijn van de Raad van 19 december 1988 betreffende de zoötechnische normen die gelden voor fokvarkens

36

  

88/662/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 21 december 1988 betreffende de voorlopige toepassing van de Internationale Natuurrubberovereenkomst 1987

39

  

88/663/EEG:

 
 

*

RICHTLIJN VAN DE RAAD van 21 december 1988 houdende wijziging van Richtlijn 74/651/EEG inzake de bij invoer van kleine zendingen goederen zonder commercieel karakter toepasselijke belastingvrijstellingen binnen de Gemeenschap ##

40

  

88/664/EEG:

 
 

*

Richtlijn 88/664/EEG van de Raad van 21 december 1988 houdende negende wijziging van Richtlijn 69/169/EEG inzake de harmonisatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot de vrijstellingen van omzetbelastingen en accijnzen die bij invoer worden geheven in het internationale reizigersverkeer

41

  

88/665/EEG:

 
 

*

Richtlijn 88/665/EEG van de Raad van 21 december 1988 tot wijziging van een aantal Richtlijnen betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid- Staten voor wat betreft de bekendmaking in het publikatieblad van de daarin bedoelde verklaringen en certificaten

42

  

88/666/EEG:

 
 

*

Besluit van de Raad van 21 december 1988 inzake de voorlopige toepassing van het goedgekeurde voorlopige proces-verbaal houdende wijziging van de Overeenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en Hong-Kong inzake de handel in textielprodukten

44

  

Agreed Minute

45

  

88/667/EEG:

 
 

*

Richtlijn 88/667/EEG van de Raad van 21 december 1988 houdende vierde wiiziging van Richtlijn 76/768/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake kosmetische produkten

46
NL
Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top