EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1988:382:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 382, 31. december 1988


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 382
31. årgang
31. december 1988Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk

 
 

*

Rådets forordning (EØF) nr. 4283/88 af 21. december 1988 om afskaffelse af visse udgangsformaliteter ved Passage af Fællesskabets indre grænser-udviskning af grænseovergangene

1

 
  

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 
  

Rådet

  

88/657/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 88/657/EØF af 14. december 1988 om krav til fremstilling af og handel med hakket kød, kød i stykker på under 100 g og tilberedt kød, og om ændring af direkiv 64/433/EØF, 71/118/EØF og 72/462/EØF

3

  

88/658/EØF:

 
 

*

RÅDETS DIREKTIV af 14. december 1988 om ændring af direktiv 77/99/EØF om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med kødprodukter inden for Fællesskabet ##

15

  

88/659/EØF:

 
 

*

RÅDETS DIREKTIV af 19. december 1988 om ændring af direktiv 73/132/EØF, 76/630/EØF og 82/177/EØF vedrørende statistiske undersøgelser angående husdyrbestand som følge af indførelsen af Den Kombinerede Nomenklatur ##

34

  

88/660/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 88/660/EØF af 19. december 1988 om ændring af direktiv 80/215/EØF om veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med samhandelen med kødprodukter inden for Fællesskabet

35

  

86/661/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 19. december 1988 om zootekniske normer for avlssvin

36

  

88/662/EØF:

 
 

*

Rådets afgørelse fra 21. december 1988 om midlertidig anvendelse af den internationale naturgummioverenskomst af 1987

39

  

88/663/EØF:

 
 

*

RÅDETS DIREKTIV af 21. december 1988 om ændring af direktiv 74/651/EØF om afgiftsfritagelse ved indførsel af varer i småforsendelser uden erhvervsmæssig karakter inden for Fællesskabet ##

40

  

88/664/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 88/664/EØF af 21. december 1988 om niende ændring af direktiv 69/169/EØF om harmonisering af lovgivningen om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik

41

  

88/665/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 88/665/EØF af 21. december 1988 om ændring af en række direktiver om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning for så vidt angå offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende af de i direktiverne omhandlede attester og certifikater

42

  

88/666/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv af 21. december 1988 om midlertidig anvendelse af det godkendte protokollat om ændring af aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Hongkong om handel med tekstilvarer

44

  

Agreed Minute

45

  

88/667/EØF:

 
 

*

Rådets direktiv 88/667/EØF af 21. december 1988 om fjerde ændring af direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler

46
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top