EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:302:TOC

Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 302, 15 november 1985


Display all documents published in this Official Journal

Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen

ISSN 0378-7087

L 302
28e jaargang
15 november 1985Uitgave in de Nederlandse taal

 

Wetgeving

  

Inhoud

 

Documenten betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschappen

 
  

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, ADVIES VAN DE COMMISSIE VAN 31 MEI 1985 MET BETREKKING TOT DE VERZOEKEN OM TOETREDING TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN VAN DE PORTUGESE REPUBLIEK

3

 

*

Besluit van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 11 juni 1985 inzake de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

5

  

DOCUMENTEN BETREFFENDE DE TOETREDING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, BESLUIT VAN DE RAAD VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VAN 11 JUNI 1985 BETREFFENDE DE TOELATING VAN HET KONINKRIJK SPANJE EN DE PORTUGESE REPUBLIEK TOT DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR ATOOMENERGIE

7

 

*

Verdrag (ondertekend op 12 juni 1985) tussen het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (Lid-Staten der Europese Gemeenschappen) en het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek, betreffende de toetreding van het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

9

  

- Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek en de aanpassing van de Verdragen

23

  

Protocol nr. 1 betreffende de statuten van de Europese Investeringsbank

398

  

Protocol nr. 2 betreffende de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla

400

  

Protocol nr. 3 betreffende het goederenverkeer tussen Spanje en Portugal gedurende de periode waarin de overgangsmaatregelen van toepassing zijn

410

  

Protocol nr. 4 mechanisme houdende aanvulling van de tegenprestaties in het kader van door de Gemeenschap met derde landen gesloten visserijovereenkomsten

422

  

Protocol nr. 5 betreffende de deelneming van de nieuwe Lid-Staten aan het vermogen van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal

422

  

Protocol nr. 6 betreffende de in artikel 34 van de Toetredingsakte bedoelde Spaanse jaarlijkse tariefcontingenten voor de invoer van automobielen van post ex 87.02 A I b) van het gemeenschappelijk douanetarief

423

  

Protocol nr. 7 betreffende de Spaanse kwantitatieve contingenten

424

  

Protocol nr. 8 betreffende Spaanse octrooien

424

  

Protocol nr. 9 betreffende de handel in textielprodukten tussen Spanje en de Gemeenschap in haar huidige samenstelling

425

  

Protocol nr. 10 betreffende de herstructurering van de Spaanse ijzer- en staalindustrie

431

  

Protocol nr. 11 betreffende prijsvoorschriften

434

  

Protocol nr. 12 betreffende de regionale ontwikkeling van Spanje

435

  

Protocol nr. 13 betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met het Koninkrijk Spanje

435

  

Protocol nr. 14 betreffende katoen

436

  

Protocol nr. 15 betreffende de definitie van de Portugese basisrechten voor bepaalde produkten

437

  

Protocol nr. 16 betreffende de toekenning door de Portugese Republiek van de vrijstelling van douanerechten bij invoer van bepaalde goederen

445

  

Protocol nr. 17 betreffende de handel in textielprodukten tussen Portugal en de andere Lid-Staten van de Gemeenschap

446

  

Protocol nr. 18 betreffende de regeling voor de invoer in Portugal van automobielen uit de andere Lid-Staten

456

  

Protocol nr. 19 betreffende Portugese octrooien

458

  

Protocol nr. 20 betreffende de herstructurering van de Portugese ijzer- en staalindustrie

459

  

Protocol nr. 21 betreffende de economische en industriële ontwikkeling van Portugal

462

  

Protocol nr. 22 betreffende de uitwisseling van kennis op nucleair gebied met de Portugese Republiek

462

  

Protocol nr. 23 betreffende de regeling voor de invoer in Portugal van automobielen uit derde landen

463

  

Protocol nr. 24 betreffende de landbouwstructuren van Portugal

464

  

Protocol nr. 25 betreffende de toepassing in Portugal van de produktiedisciplines die zijn ingesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

465

 

*

Slotakte (ondertekend op 12 juni 1985)

466

  

Gemeenschappelijke verklaring van intentie betreffende de ontwikkeling en intensivering van de betrekkingen met de landen van Latijns-Amerika

479

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de economische en sociale ontwikkeling van de autonome gebieden van de Azoren en Madeira

479

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het vrije verkeer van werknemers

480

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende werknemers van de huidige Lid-Staten die in Spanje of Portugal zijn gevestigd en Spaanse of Portugese werknemers die in de Gemeenschap zijn gevestigd, alsmede hun gezinsleden

480

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de opheffing van de monopolies die in de nieuwe Lid-Staten op landbouwgebied bestaan

480

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de aanpassing van het "acquis communautaire" in de sector plantaardige oliën en vetten

481

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de regeling voor het handelsverkeer in landbouwprodukten tussen het Koninkrijk Spanje en de Portugese Republiek

481

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de invoer uit derde landen van aan de ARH onderworpen produkten

481

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing van het regulerende bedrag op tafelwijn

482

  

Gemeenschappelijke verklaring inzake de ARH in de sector granen

482

  

Gemeenschappelijke verklaring inzake Protocol nr. 2 betreffende de Canarische Eilanden en Ceuta en Melilla

482

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende Protocol nr. 2

483

  

Gemeenschappelijke verklaring inzake artikel 9 van Protocol nr. 2

483

  

Gemeenschappelijke verklaring inzake de betrekkingen op visserijgebied met derde landen

483

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de met bepaalde derde landen te sluiten protocollen

483

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de opneming van de peseta en de escudo in de Ecu

484

  

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de toepassing op Berlijn van het besluit inzake de toetreding tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en van het Verdrag inzake de toetreding tot de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

484

  

Verklaring van de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland betreffende de omschrijving van de uitdrukking "onderdanen"

484

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Spaanse ijzer- en staalindustrie

485

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de prijzen van de landbouwprodukten in Spanje

485

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende in bepaalde gebieden voortgebrachte Spaanse kwaliteitswijnen

486

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende bepaalde overgangsmaatregelen en bepaalde gegevens op landbouwgebied wat Spanje betreft

486

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het actieprogramma dat in de sector groenten en fruit dient te worden uitgewerkt voor de fase van verificatie van de convergentie wat Spanje betreft

487

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de invloed op het handelsverkeer met de andere Lid-Staten van de bij wijze van overgangsmaatregel door het Koninkrijk Spanje gehandhaafde nationale steunmaatregelen

487

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toepassing in Spanje van communautaire sociaalstructurele maatregelen in de wijnbouwsector alsmede van de voorschriften om de oorsprong van Spaanse wijn te kunnen bepalen en de commerciële bewegingen ervan te kunnen volgen

487

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toekomstige regeling voor het handelsverkeer met Andorra

488

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de toegang tot de Portugese aardoliemarkt

488

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de Portugese ijzer- en staalindustrie

489

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de eerste richtlijn van de Raad van 12 december 1977 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de toegang tot en de uitoefening van de werkzaamheden van kredietinstellingen

489

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de prijzen van landbouwprodukten in Portugal

490

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende het actieprogramma dat voor de eerste overgangsetappe moet worden opgesteld voor produkten waarvoor een overgang in etappes geldt voor wat Portugal betreft

491

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende bepaalde overgangsmaatregelen en bepaalde gegevens op landbouwgebied voor wat Portugal betreft

491

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende wijn in Portugal

492

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de voorziening van de suikerraffinerende industrie in Portugal

492

  

Gemeenschappelijke verklaring betreffende de invoering van het gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde in Portugal

492

  

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de toegang van Spaanse en Portugese werknemers tot werkzaamheden in loondienst in de huidige Lid-Staten

492

  

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de bijstand voor Spanje en Portugal uit het Europees Social Fonds

493

  

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de bijstand voor Spanje en Portugal uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

493

  

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de voorziening van de suikerraffinerende nijverheid in Portugal

493

  

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende communautaire steun voor het toezicht en de controle op de wateren

493

  

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende de aanpassing en de modernisering van de Portugese economie

494

  

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap betreffende toepassing van het mechanisme van communautaire leningen ten gunste van Portugal

494

  

Verklaring van de Europese Economische Gemeenschap inzake de toepassing van het regulerend bedrag

494

  

Verklaring van het Koninkrijk Spanje: COPACE-zone

494

  

Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende Latijns-Amerika

495

  

Verklaring van het Koninkrijk Spanje betreffende Euratom

495

  

Verklaring van de Portugese Republiek inzake de compenserende vergoedingen bedoeld in artikel 358

495

  

Verklaring van de Portugese Republiek: COPACE-zone

496

  

Verklaring van de Portugese Republiek betreffende monetaire aangelegenheden

496

  

Voorlichtings- en overlegprocedure voor de aanvaarding van bepaalde besluiten en andere maatregelen die moeten worden genomen tijdens de periode die aan de toetreding voorafgaat

497
NLBesluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten, waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.


Top