EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:1985:302:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 302, 15. november 1985


Display all documents published in this Official Journal

De Europæiske Fællesskabers
Tidende

ISSN 0378-6994

L 302
28. årgang
15. november 1985Dansk udgave

 

Retsforskrifter

  

Indhold

 

Dokumenter vedrørende kongeriget Spaniens og republikken Portugals tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber

 
  

DOKUMENTER VEDROERENDE KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS TILTROEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, KOMMISSIONENS UDTALELSE AF 31. MAJ 1985 OM KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS ANSOEGNING OM TILTRAEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

3

 

*

Afgørelse truffet af Rådet for De europæiske Fællesskaber den 11. juni 1985 om kongeriget Spaniens og republikken Portugals tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab

5

  

DOKUMENTER VEDROERENDE KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS TILTROEDELSE AF DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER, AFGOERELSE TRUFFET AF RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER DEN 11. JUNI 1985 OM KONGERIGET SPANIENS OG REPUBLIKKEN PORTUGALS OPTAGELSE I DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB OG I DET EUROPAEISKE ATOMENERGIFAELLESSKAB

7

 

*

Traktat underskrevet den 12. juni 1985 mellem kongeriget Belgien, kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Den hellenske Republik, Den franske Republik, Irland, Den italienske Republik, storhertugdømmet Luxembourg, kongeriget Nederlandene, Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland (medlemmer af De europæiske Fællesskaber) og kongeriget Spanien, republikken Portugal, om kongeriget Spaniens og republikken Portugals tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og af Det europæiske Atomenergifællesskab

9

  

- Akt vedrørende vilkårene for kongeriget Spaniens og republikken Portugals tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne

23

  

Protokoller Protokol nr. 1 vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank

398

  

Protokol nr. 2 om De kanariske Øer samt Ceuta og Melilla

400

  

Protokol nr. 3 om samhandelen med varer mellem Spanien og Portugal i anvendelsesperioden for overgangsforanstaltningerne

410

  

Protokol nr. 4 - Mekanisme vedrørende supplerende modydelser inden for rammerne af fiskeriaftaler indgået af Fællesskabet med tredjelande

422

  

Protokol nr. 5 om de nye medlemsstaters deltagelse i Det europæiske Kul- og Stålfællesskabs fonde

422

  

Protokol nr. 6 om årlige spanske toldkontingenter for indførsel af automobiler henhørende under pos. ex 87.02 A I b) i den fælles toldtarif, omhandlet i artikel 34 i tiltrædelsesakten

423

  

Protokol nr. 7 om de spanske kvantitative kontingenter

424

  

Protokol nr. 8 om spanske patenter

424

  

Protokol nr. 9 om samhandelen med tekstilvarer mellem Spanien og Fællesskabet i dets nuværende samensætning

425

  

Protokol nr. 10 om strukturomlægning inden for den spanske jern- og stålindustri

431

  

Protokol nr. 11 om regler vedrørende priser

434

  

Protokol nr. 12 om Spaniens regionaludvikling

435

  

Protokol nr. 13 om udveksling med kongeriget Spanien af viden på kerneenergiområdet

435

  

Protokol nr. 14 om bomuld

436

  

Protokol nr. 15 om fastsættelse af de portugisiske basistoldsatser for visse varer

437

  

Protokol nr. 16 om republikken Portugals indrømmelse af toldfritagelse ved indførsel af visse varer

445

  

Protokol nr. 17 om samhandelen med tekstilvarer mellem Portugal og Fællesskabets øvrige medlemsstater

446

  

Protokol nr. 18 om ordningen for indførsel til Portugal af automobiler fra de øvrige medlemsstater

456

  

Protokol nr. 19 om portugisiske patenter

458

  

Protokol nr. 20 om strukturomlægning inden for den portugisiske jern- og stålindustri

459

  

Protokol nr. 21 om Portugals økonomiske og industrielle udvikling

462

  

Protokol nr. 22 om udveksling med republikken Portugal af viden på kerneenergiområdet

462

  

Protokol nr. 23 om ordningen for indførsel til Portugal af automobiler fra tredjelande

463

  

Protokol nr. 24 om landbrugsstrukturerne i Portugal

464

  

Protokol nr. 25 om gennemførelsen i Portugal af produktionsdiscipliner, der indføres inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik

465

 

*

Slutakt (underskrevet den 12. juni 1985)

466

  

Fælles hensigtserklæring om udvikling og intensivering af forbindelserne med de latinamerikanske lande

479

  

Fælleserklæring om den økonomiske og sociale udvikling i de autonome regioner Azorerne og Madeira

479

  

Fælleserklæring om arbejdskraftens frie bevægelighed

480

  

Fælleserklæring om arbejdstagere fra de nuværende medlemsstater, bosat i Spanien eller Portugal, og om spanske og portugisiske arbejdstagere, bosat i Fællesskabet, samt om deres familiemedlemmer

480

  

Fælleserklæring om afskaffelsen af monopoler i de nye medlemsstater inden for landbrugsområdet

480

  

Fælleserklæring om tilpasning af den gældende fællesskabsret i sektoren for vegetabilske fedtstoffer

481

  

Fælleserklæring om den ordning, der finder anvendelse i samhandelen med landbrugsprodukter mellem kongeriget Spanien og republikken Portugal

481

  

Fælleserklæring om indførsel fra tredjelande af produkter undergivet SMS

481

  

Fælleserklæring om anvendelse af reguleringsbeløbet for bordvine

482

  

Fælleserklæring om SMS i kornsektoren

482

  

Fælleserklæring om protokol nr. 2 om De kanariske Øer samt Ceuta og Melilla

482

  

Fælleserklæring om protokol nr. 2

483

  

Fælleserklæring om artikel 9 i protokol nr. 2

483

  

Fælleserklæring om fiskeriforbindelserne med tredjelande

483

  

Fælleserklæring om de protokoller, der skal afsluttes med visse tredjelande

483

  

Fælleserklæring om optagelse af peseta og escudo i ECU en

484

  

Erklæring fra regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland om anvendelsen på Berlin af afgørelsen om tiltrædelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab samt af traktaten om tiltrædelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab og Det europæiske Atomenergifællesskab

484

  

Erklæring fra regeringen for Forbundsrepublikken Tyskland om begrebet »statsborgere«

484

  

Fælleserklæring om den spanske jern- og stålindustri

485

  

Fælleserklæring om priserne på landbrugsprodukter i Spanien

485

  

Fælleserklæring om spanske kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsområder

486

  

Fælleserklæring om visse overgangsforanstaltninger og visse forhold på landbrugsområdet for så vidt angår Spanien

486

  

Fælleserklæring om det aktionsprogram, der skal udarbejdes for fasen med efterprøvning af overensstemmelse, inden for frugt- og grønsagssektoren for så vidt angår Spanien

487

  

Fælleserklæring om incidensen på samhandelen med de øvrige medlemsstater af de nationale støtteordninger, der som overgangsforanstaltning opretholdes af kongeriget Spanien

487

  

Fælleserklæring om gennemførelse i Spanien af Fællesskabets socio-strukturelle foranstaltninger i vinsektoren samt af bestemmelser, der gør det muligt af fastslå spanske vines oprindelse og at følge deres handelsbevægelser

487

  

Fælleserklæring om den fremtidige ordning for samhandelen med Andorra

488

  

Fælleserklæring om adgang til det portugisiske oliemarked

488

  

Fælleserklæring om den portugisiske jern- og stålindustri

489

  

Fælleserklæring om Rådets første direktiv af 12. december 1977 om samordning af lovgivningen om adgang til at optage og udøve virksomhed som kreditinstitut

489

  

Fælleserklæring om priserne på landbrugsprodukter i Portugal

490

  

Fælleserklæring om det aktionsprogram for første etape af overgangen der skal udarbejdes for produkter undergivet en etapevis overgang for så vidt angår Portugal

491

  

Fælleserklæring om visse overgangsforanstaltninger og visse forhold på landbrugsområdet for så vidt angår Portugal

491

  

Fælleserklæring om vin i Portugal

492

  

Fælleserklæring om forsyning af sukkerraffineringsindustrien i Portugal

492

  

Fælleserklæring om indførelse af det fælles merværdiafgiftssystem i Portugal

492

  

Erklæring fra Det europæiske økonomiske Fællesskab om spanske og portugisiske arbejdstageres adgang til lønnet beskæftigelse i de nuværende medlemsstater

492

  

Erklæring fra Det europæiske økonomiske Fællesskab om Spaniens og Portugals deltagelse i Den europæiske Socialfonds midler

493

  

Erklæring fra Det europæiske økonomiske Fællesskab om Spaniens og Portugals deltagelse ved fordelingen af midlerne under Den europæiske fond for Regionaludvikling

493

  

Erklæring fra Det europæiske økonomiske Fællesskab om forsyning af sukkerraffineringsindustrien i Portugal

493

  

Erklæring fra Fællesskabet om fællesskabsstøtte til overvågning og kontrol med farvandene

493

  

Erklæring fra Det europæiske økonomiske Fællesskab om tilpasning og modernisering af den portugisiske økonomi

494

  

Erklæring fra Det europæiske økonomiske Fællesskab om anvendelse af mekanismen med fællesskabslån til fordel for Portugal

494

  

Erklæring fra Fællesskabet om anvendelse af ordningen med reguleringsbeløb

494

  

Erklæring fra kongeriget Spanien: CECAF-området

494

  

Erklæring fra kongeriget Spanien om Latinamerika

495

  

Erklæring fra kongeriget Spanien om Euratom

495

  

Erklæring fra republikken Portugal om udligningsgodtgørelser omhandlet i artikel 358

495

  

Erklæring fra republikken Portugal: CECAF-området

496

  

Erklæring fra republikken Portugal om monetære spørgsmål

496

  

Informations- og konsultationsprocedure for vedtagelse af visse afgørelser og andre foranstaltninger, der skal træffes i perioden forud for tiltrædelsen

497
DADe akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.


Top