EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:229:TOC

Publicatieblad van de Europese Unie, C 229, 8 augustus 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0995

doi:10.3000/19770995.C_2013.229.nld

Publicatieblad

van de Europese Unie

C 229

European flag  

Uitgave in de Nederlandse taal

Mededelingen en bekendmakingen

56e jaargang
8 augustus 2013


Nummer

Inhoud

Bladzijde

 

II   Mededelingen

 

MEDEDELINGEN VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 229/01

Uitnodiging opmerkingen te maken over de ontwerpverordening van de Commissie betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de toepassing van de Europese Unie op de minimis-steun

1

2013/C 229/02

Ontwerp Verordening (EU) nr. …/… van de Commissie van 17 juli 2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (1)

1


 

IV   Informatie

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

 

Europese Commissie

2013/C 229/03

Wisselkoersen van de euro

10

 

INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE LIDSTATEN

2013/C 229/04

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

11

2013/C 229/05

Door de lidstaten meegedeelde informatie betreffende sluiting van de visserij

11

 

INFORMATIE OVER DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

Toezichthoudende Autoriteit van de EVA

2013/C 229/06

Beknopte informatie van de EVA-staten betreffende overheidssteun die wordt verleend krachtens het in punt 1. j) van bijlage XV van de EER-Overeenkomst genoemde besluit (Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar worden verklaard (de algemene groepsvrijstellingsverordening))

12

2013/C 229/07

Geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst

16

2013/C 229/08

Geen staatssteun in de zin van artikel 61, lid 1, van de EER-Overeenkomst

17

2013/C 229/09

Uitnodiging om overeenkomstig artikel 1, lid 2, in deel I van Protocol nr. 3 bij Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie, opmerkingen te maken over staatssteun met betrekking tot de financiering van concerthal en congrescentrum Harpa te Reykjavík (IJsland)

18

2013/C 229/10

Uitnodiging om opmerkingen te maken overeenkomstig artikel 1, lid 2, van deel I van Protocol 3 bij de Overeenkomst tussen de EVA-Staten betreffende de oprichting van een Toezichthoudende Autoriteit en een Hof van Justitie over staatssteunvraagstukken met betrekking tot mogelijke steun voor de Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

31


 

V   Adviezen

 

ANDERE HANDELINGEN

 

Europese Commissie

2013/C 229/11

Bekendmaking van een aanvraag overeenkomstig artikel 50, lid 2, onder a), van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen

43


 


 

(1)   Voor de EER relevante tekst

NL

 

Top