Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2013:229:TOC

Úradný vestník Európskej únie, C 229, 8. august 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.229.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 229

European flag  

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 56
8. augusta 2013


Číslo oznamu

Obsah

Strana

 

II   Oznámenia

 

OZNÁMENIA INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 229/01

Výzva na predkladanie pripomienok k návrhu nariadenia Komisie o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis

1

2013/C 229/02

Návrh nariadenie Komisie (EÚ) č. …/… zo 17. júla 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis  (1)

1


 

IV   Informácie

 

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Európska komisia

2013/C 229/03

Výmenný kurz eura

10

 

INFORMÁCIE ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

2013/C 229/04

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

11

2013/C 229/05

Informácie oznámené členskými štátmi o ukončení rybolovu

11

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA EURÓPSKEHO HOSPODÁRSKEHO PRIESTORU

 

Dozorný úrad EZVO

2013/C 229/06

Informácie oznámené štátmi EZVO o štátnej pomoci poskytnutej v súlade s aktom uvedeným v bode 1j prílohy XV k Dohode o EHP [nariadenie Komisie (ES) č. 800/2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách)]

12

2013/C 229/07

Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

16

2013/C 229/08

Neexistencia štátnej pomoci v zmysle článku 61 ods. 1 Dohody o EHP

17

2013/C 229/09

Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu k štátnej pomoci týkajúcej sa koncertnej haly a konferenčného centra Harpa

18

2013/C 229/10

Výzva na predloženie pripomienok podľa článku 1 ods. 2 časti I protokolu 3 k Dohode medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu k štátnej pomoci týkajúcej sa možnej pomoci pre Nasjonal digital læringsarena (NDLA)

31


 

V   Oznamy

 

INÉ AKTY

 

Európska komisia

2013/C 229/11

Uverejnenie žiadosti podľa článku 50 ods. 2 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny

43


 


 

(1)   Text s významom pre EHP

SK

 

Top