EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Aansprakelijkheid van scheepseigenaars bij ongevallen

Aansprakelijkheid van scheepseigenaars bij ongevallen

Passagiers die betrokken zijn bij een scheepsongeval moeten een passende schadeloosstelling krijgen voor alle verlies of schade die ze lijden. Daartoe moeten scheepseigenaars gepaste verzekeringsregelingen zijn aangegaan.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 392/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de aansprakelijkheid van vervoerders van passagiers over zee bij ongevallen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening legt geharmoniseerde regels vast voor de aansprakelijkheid en verzekering voor scheepvaartbedrijven die passagiers over zee vervoeren. Ze voert in het Europees recht de voorzieningen in van het Verdrag van Athene van 1974 inzake het vervoer van passagiers en hun bagage over zee en richtlijnen van de Internationale Maritieme Organisatie.

KERNPUNTEN

  • De wetgeving is van toepassing op alle schepen die onder de vlag van een EU-land varen, die naar of uit een Europese haven varen, of die een Europese vervoersovereenkomst hebben afgesloten (d.w.z. een contract tussen de vervoerder en zijn passagiers waarin rechten, plichten en aansprakelijkheden zijn vastgelegd).
  • De wetgeving is momenteel van toepassing op zowel internationale als binnenlandse reizen, maar niet op binnenlandse reizen waarbij het schip op minder dan vijf mijl van de kustlijn blijft.
  • De aansprakelijkheid van de exploitant van het schip betreft passagiers, hun bagage en voertuigen, alsmede mobiliteitshulpmiddelen voor passagiers met beperkte mobiliteit.
  • Voor alle letsel en schade veroorzaakt door een scheepvaartincident (d.w.z. schipbreuk, kapseizen, aanvaring of stranden van het schip, explosie of brand aan boord, of een defect aan het schip) hoeven slachtoffers geen schuld van de vervoerder te bewijzen om vergoed te worden.
  • Scheepsexploitanten moeten een voorschot betalen om de onmiddellijke economische behoeften te dekken van passagiers die zijn overleden of gewond geraakt ten gevolge van een scheepvaartincident. De betaling van een voorschot staat niet gelijk met de erkenning van aansprakelijkheid door het scheepvaartbedrijf.
  • Het minimale voorschot voor het overlijden van een passagier is 21 000 EUR.
  • Scheepvaartbedrijven moeten passagiers begrijpelijke informatie over hun rechten verstrekken.
  • Deze informatie moet beschikbaar zijn op alle verkooppunten, met inbegrip van telefoon en internet, en moet worden verstrekt voor of uiterlijk bij het vertrek.
  • Uiterlijk drie jaar nadat de wetgeving van kracht is geworden (31 december 2012), moet de Europese Commissie een rapport klaar hebben over hoe de wetgeving wordt toegepast.
  • EU-landen kunnen de toepassing van de wetgeving uitstellen voor schepen die uitsluitend binnenlandse reizen maken die onder de verordening vallen. Voor schepen die minder dan 20 mijl van de kust reizen, is de uiterste deadline 31 december 2018. Voor alle andere schepen is de deadline 31 december 2016.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Vanaf 29 mei 2009.

Voor meer informatie, zie passagiersrechten, op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 392/2009

29.5.2009

-

PB L 131 van 28.5.2009, blz. 24-46

Laatste bijwerking 30.09.2015

Top