EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Eurydice – Europees informatienetwerk voor onderwijssystemen en –beleid

Eurydice – Europees informatienetwerk voor onderwijssystemen en –beleid

 

SAMENVATTING VAN:

Resolutie van de Raad en de ministers van Onderwijs over het Eurydice-informatienetwerk voor het onderwijs

WAT IS HET DOEL VAN DE RESOLUTIE?

Het doel van de resolutie is de versterking en ontwikkeling van het Eurydice-netwerk, dat informatie verschaft over nationale en Europese structuren, systemen en ontwikkelingen op het gebied van onderwijs.

KERNPUNTEN

  • Het Eurydice-netwerk is een enorme bron van vergelijkbare informatie over Europese onderwijssystemen en -beleid en biedt een brede waaier vergelijkende analyses over verschillende onderwerpen van de onderwijssystemen. Het netwerk steunt empirisch onderbouwde Europese samenwerking op de gebieden van onderwijs en een leven lang leren.
  • Eurydice omvat momenteel 42 nationale eenheden gebaseerd in alle 38 landen die deelnemen aan het Erasmus+-programma.
  • De informatie verstrekt door nationale Eurydice-eenheden bevat informatie met betrekking tot officiële documenten, zoals wetten, besluiten en aanbevelingen. Deze informatie wordt door de centrale Eurydice-eenheid (met basis in Brussel) gecombineerd met andere gegevensbronnen – zoals statistische gegevens van Eurostat, de UOE-database (een gemeenschappelijke database van Unesco, OECD en Eurostat) en de resultaten van internationale onderwijsonderzoeken – om de finale rapporten te produceren.
  • Met dit werk wil Eurydice het begrip, de samenwerking, het vertrouwen en de mobiliteit op Europese en internationale niveaus bevorderen. Het netwerk bestaat uit nationale eenheden in de Europese landen en wordt gecoördineerd door het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur (EACEA) van de EU.
  • Alle Eurydice-publicaties zijn gratis ter beschikking op de Eurydice-website of in druk op aanvraag

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie:

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Resolutie van de Raad en de ministers van Onderwijs, in het kader van de Raad bijeen, van 6 december 1990 betreffende het Eurydice-informatienetwerk voor het onderwijs in de Europese Gemeenschap [PB C 329 van 31.12.1990, blz. 23-24].

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 1288/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 tot vaststelling van „Erasmus+”: het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en tot intrekking van Besluiten nr. 1719/2006/EG, nr. 1720/2006/EG en nr. 1298/2008/EG (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 50-73).

Laatste bijwerking 11.07.2016

Top