EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017XC1201(02)

Bekendmaking — Openbare raadpleging — Door Japan voor bescherming in de EU voorgestelde geografische aanduidingen

OJ C 409, 1.12.2017, p. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.12.2017   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 409/16


BEKENDMAKING — OPENBARE RAADPLEGING

Door Japan voor bescherming in de EU voorgestelde geografische aanduidingen

(2017/C 409/08)

In het kader van de onderhandelingen die met Japan worden gevoerd over een vrijhandelsovereenkomst (hierna „de overeenkomst” genoemd), waarin ook een hoofdstuk over geografische aanduidingen wordt opgenomen, hebben de Japanse autoriteiten de bijgaande lijst van geografische aanduidingen voorgelegd met de bedoeling die in het kader van de overeenkomst te laten beschermen. De Europese Commissie gaat momenteel na of deze geografische aanduidingen op grond van de toekomstige overeenkomst dienen te worden beschermd als geografische aanduidingen in de zin van artikel 22, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom.

De Commissie geeft lidstaten, derde landen en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon met een rechtmatig belang die in een lidstaat of een derde land gevestigd of woonachtig is, de mogelijkheid om bezwaar tegen een dergelijke bescherming aan te tekenen door de indiening van een met redenen omkleed bezwaarschrift.

Bezwaarschriften moeten de Commissie bereiken binnen twee maanden te rekenen vanaf de datum van publicatie van deze bekendmaking. Zij moeten worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: AGRI-A4@ec.europa.eu

De bezwaarschriften zullen slechts worden onderzocht als zij binnen de genoemde termijn worden ontvangen en als daarin wordt aangetoond dat de voorgestelde naam, indien hij zou worden beschermd:

a)

strijdig is met de naam van een planten- of dierenras en de consument daardoor zou kunnen worden misleid met betrekking tot de werkelijke oorsprong van het product;

b)

geheel of gedeeltelijk homoniem is met een naam die in de Unie reeds is beschermd op grond van Verordening (EU) nr. 1151/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 21 november 2012 inzake kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen (1), of met een naam die is opgenomen in de overeenkomsten die de Unie heeft gesloten met de volgende landen:

de SADC-EPO-staten (Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibië, Swaziland en Zuid-Afrika) (2)

Zwitserland (3)

Korea (4)

Midden-Amerika (5)

Colombia, Peru en Ecuador (6)

Montenegro (7)

Bosnië en Herzegovina (8)

Servië (9)

Moldavië (10)

Oekraïne (11)

Georgië (12)

c)

gezien de faam en de bekendheid van een handelsmerk en de duur van de periode waarin dat merk reeds in gebruik is, de consument zou kunnen misleiden met betrekking tot de werkelijke identiteit van het product;

d)

schade zou toebrengen aan een bestaande geheel of gedeeltelijk identieke naam of een handelsmerk of aan bestaande producten die op de datum van publicatie van deze bekendmaking sedert ten minste vijf jaar legaal op de markt zijn;

e)

blijkens verstrekte gegevens generiek is.

De genoemde criteria zullen worden beoordeeld voor wat betreft het grondgebied van de Unie, dat, als het om intellectuele-eigendomsrechten gaat, alleen betrekking heeft op het grondgebied waar de betrokken rechten beschermd zijn. De mogelijke bescherming van deze namen in de Europese Unie hangt af van de succesvolle afronding van deze onderhandelingen en de daaruit voortvloeiende rechtshandeling.

Lijst van geografische aanduidingen  (13)

Door Japan voor bescherming in de EU voorgestelde geografische aanduidingen (14)

Productcategorie

Image

” (Kurosaki Chamame)

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — groene sojabonen

Image

” (Higashine Sakuranbo)/„Higashine Cherry”

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — kersen

Image

” (Odate Tonburi)

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — verwerkte kochiazaden

Image

” (Oita Kabosu)

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — citrusvruchten

Image

” (Sunki)

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — ingelegde groenten

Image

” (Tagonoura Shirasu)

Verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren en producten op basis van verse vis en schaal-, schelp- en weekdieren — vis

Image

” (Manganji Amatou)

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — groene pepers

Image

” (Iinuma Kuri)

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — kastanjes

Image

” (Kisyu Kinzanji Miso)

Andere in bijlage I bij het Verdrag genoemde producten (specerijen enz.) — kruiderij

Image

” (Mishima Bareisho)/„Mishima Bareisho”

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — aardappelen

Image

” (Mitou Gobou)

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — klitwortel

Image

” (Kitou Yuzu)

Groenten, fruit en granen, in ongewijzigde staat of verwerkt — Yuzu-citrusvruchten


(1)  PB L 343 van 14.12.2012, blz. 1.

(2)  Besluit (EU) 2016/1623 van de Raad van 1 juni 2016 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de economische partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de SADC-EPO-staten, anderzijds (PB L 250 van 16.9.2016, blz. 1).

(3)  Besluit 2002/309/EG, Euratom van de Raad en, wat betreft de overeenkomst inzake Wetenschappelijke en Technologische samenwerking, van de Commissie van 4 april 2002 betreffende de sluiting van zeven overeenkomsten met de Zwitserse Bondsstaat (PB L 114 van 30.4.2002, blz. 1), en met name de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de handel in landbouwproducten — bijlage 7.

(4)  Besluit 2011/265/EU van de Raad van 16 september 2010 betreffende de ondertekening namens de Europese Unie en de voorlopige toepassing van de Vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds (PB L 127 van 14.5.2011, blz. 1).

(5)  Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (PB L 346 van 15.12.2012, blz. 3).

(6)  Handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds (PB L 354 van 21.12.2012, blz. 3), en Protocol van toetreding tot de handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Colombia en Peru, anderzijds, om rekening te houden met de toetreding van Ecuador (PB L 356 van 24.12.2016, blz. 3).

(7)  Besluit 2007/855/EG van de Raad van 15 oktober 2007 inzake de ondertekening en sluiting van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Montenegro, anderzijds (PB L 345 van 28.12.2007, blz. 1).

(8)  Besluit 2008/474/EG van de Raad van 16 juni 2008 inzake de ondertekening en sluiting van een Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en Bosnië en Herzegovina, anderzijds — Protocol 6 (PB L 169 van 30.6.2008, blz. 10).

(9)  Besluit 2010/36/EG van de Raad van 29 april 2008 inzake de ondertekening en sluiting van de Interimovereenkomst betreffende de handel en aanverwante zaken tussen de Europese Gemeenschap, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds (PB L 28 van 30.1.2010, blz. 1).

(10)  Besluit 2013/7/EU van de Raad van 3 december 2012 betreffende de ondertekening van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Moldavië inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 10 van 15.1.2013, blz. 1).

(11)  Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (PB L 161 van 29.5.2014, blz. 3).

(12)  Besluit 2012/164/EU van de Raad van 14 februari 2012 betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Georgië inzake de bescherming van geografische aanduidingen van landbouwproducten en levensmiddelen (PB L 93 van 30.3.2012, blz. 1).

(13)  In Japan geregistreerde lijst die de Japanse autoriteiten in het kader van de onderhandelingen hebben verstrekt.

(14)  De transcripties tussen haakjes worden louter ter informatie gegeven.


Top