EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:320:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, L 320, 30 ta' Novembru 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-074X

doi:10.3000/1977074X.L_2013.320.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

L 320

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Leġiżlazzjoni

Volum 56
30 ta' Novembru 2013


Werrej

 

II   Atti mhux leġiżlattivi

Paġna

 

 

FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

 

2013/694/UE

 

*

Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew u l-Bank Ċentrali Ewropew dwar il-modalitajiet prattiċi tal-eżerċizzju tar-responsabbiltà demokratika u tas-superviżjoni tal-eżerċizzju tal-kompiti mogħtija lill-BĊE fil-qafas tal-Mekkaniżmu Superviżorju Uniku

1

 

 

2013/695/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2013 dwar l-iffirmar, f’isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Azerbajġan dwar il-faċilitazzjoni tal-ħruġ ta’ viżi

7

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1218/2013 tas-27 ta’ Novembru 2013 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-aringa fiż-żoni IV, VIId u fl-ilmijiet tal-UE taż-żona IIa minn bastimenti li jtajru l-bandiera tal-Pajjiżi l-Baxxi

8

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1219/2013 tas-27 ta’ Novembru 2013 li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-aringa fl-ilmijiet tal-UE u l-ilmijiet Norveġiżi taż-żona IV fit-Tramuntana ta’ 53° 30′ N minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Franza

10

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1220/2013 tas-27 ta’ Novembru 2013 li li jistabbilixxi projbizzjoni tas-sajd għall-bakkaljaw fiż-żona 3M tan-NAFO minn bastimenti li jtajru l-bandiera ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea

12

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1221/2013 tad-29 ta’ Novembru 2013 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 476/2013 li jiffissal-limitu kwantitattiv għall-esportazzjonijiet taz-zokkor barra mill-kwota sa tmiem is-sena tas-suq 2013/2014 u li jirrevoka r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 968/2013

14

 

*

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1222/2013 tad-29 ta’ Novembru 2013 dwar l-awtorizzazzjoni tal-aċidu propjoniku, il-propjonat tas-sodju u l-propjonat tal-ammonju bħala addittivi tal-għalf għar-ruminanti, il-majjali u t-tjur ( 1 )

16

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1223/2013 tad-29 ta’ Novembru 2013 li jipprovdi għal tnaqqis mill-kwota tas-sajd għas-salamun allokata lill-Polonja fl-2013 u fis-snin sussegwenti fis-subdiviżjonijiet 22-31 tal-ICES minħabba sajd eċċessiv fl-2012

20

 

*

Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1224/2013 tad-29 ta’ Novembru 2013 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 800/2008 rigward il-perjodu tal-applikazzjoni tiegħu

22

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1225/2013 tad-29 ta’ Novembru 2013 li jistabbilixxi l-valuri standard tal-importazzjoni għad-determinazzjoni tal-prezz ta' dħul ta' ċertu frott u ħxejjex

24

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1226/2013 tad-29 ta’ Novembru 2013 li jistabbilixxi d-dazji għall-importazzjoni fis-settur taċ-ċereali applikabbli mill-1 ta’ Diċembru 2013

26

 

 

Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) Nru 1227/2013 tad-29 ta’ Novembru 2013 li jistabbilixxi l-koeffiċjenti ta’ allokazzjoni għal-liċenzji tal-esportazzjoni għal ċerti prodotti tal-ħalib li għandhom jiġu esportati lejn ir-Repubblika Dominikana skont il-kwota msemmija fir-Regolament (KE) Nru 1187/2009

29

 

 

DEĊIŻJONIJIET

 

 

2013/696/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà EUTM Mali/2/2013 tat-12 ta’ Novembru 2013 dwar l-istabbiliment tal-Kumitat ta' Kontributuri għall-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-Forzi Armati tal-Mali (EUTM Mali)

31

 

 

2013/697/PESK

 

*

Deċiżjoni tal-Kumitat Politiku u ta’ Sigurtà EUTM Mali/3/2013 tat-12 ta’ Novembru 2013 dwar l-aċċettazzjoni tal-kontributi ta' Stati terzi għall-missjoni militari tal-Unjoni Ewropea biex tikkontribwixxi għat-taħriġ tal-Forzi Armati ta' Mali (EUTM Mali)

33

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill 2013/698/PESK tal-25 ta’ Novembru 2013 b'appoġġ għal mekkaniżmu ta' globali rappurtar dwar armi ħfief u ta' kalibru żgħir illeċtiti u armi konvenzjonali oħrajn u munizzjoni illeċiti biex jitnaqqas ir-riskju tal-kummerċ illeċitu tagħhom

34

 

 

2013/699/UE

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill tal-25 ta’ Novembru 2013 li taħtar membru Latvjan u żewġ membri supplenti Latvjani fil-Kumitat tar-Reġjuni

43

 

 

2013/700/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2013 dwar it-twaqqif ta’ Stħarriġ Soċjali Ewropew bħala Konsorzju Ewropew għal Infrastruttura ta’ Riċerka (ESS ERIC)

44

 

 

2013/701/UE

 

*

Deċiżjoni ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2013 dwar it-twaqqif ta’ Konsorzju għal Infrastruttura ta’ Riċerka fil-Bijobanek u fir-Riżorsi Bijomolekulari (BBMRI-ERIC) bħala Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka

63

 

 

ATTI ADOTTATI MINN KORPI STABBILITI PERMEZZ TA' FTEHIMIET INTERNAZZJONALI

 

*

Deċiżjoni tal-Kunsill Ministerjali tal-Komunità tal-Enerġija D/2013/03/MC-EnC dwar l-estensjoni tat-tul ta’ żmien tat-Trattat dwar il-Komunità tal-Enerġija

81

 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT

L-Atti li t-titoli tagħhom huma stampati b'tipa ċara huma dawk li għandhom x'jaqsmu mal-maniġment ta' kuljum ta' materji agrikoli, u li ġeneralment huma validi għal perijodu limitat.

It-titoli ta'l-atti l-oħra kollha huma stampati b'tipa skura u mmarkati b'asterisk quddiemhom.

Top