EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2016:303:TOC

Il-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea, C 303, 19 ta' Awwissu 2016


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 303

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 59
19 ta' Awwissu 2016


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

I   Riżoluzzjonijiet, rakkomandazzjonijiet u opinjonijiet

 

OPINJONIJIET

 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew

 

il-517 Sessjoni Plenarja tal-KESE fis-25 u t-26 ta' Mejju 2016

2016/C 303/01

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-faħam indiġenu fit-tranżizzjoni tal-enerġija tal-UE” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

1

2016/C 303/02

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-impatt tal-konklużjonijiet tal-COP 21 fuq il-politika Ewropea tat-trasport” (Opinjoni fuq inizjattiva proprja)

10

2016/C 303/03

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Xogħol diċenti fil-ktajjen tal-provvista globali” (opinjoni fuq inizjattiva proprja)

17

2016/C 303/04

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-innovazzjoni bħala mutur għal mudelli ekonomiċi ġodda” (opinjoni esploratorja)

28

2016/C 303/05

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “L-ekonomija kollaborattiva u l-awtoregolazzjoni” (Opinjoni esploratorja)

36

2016/C 303/06

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “REFIT” (Opinjoni esploratorja)

45

2016/C 303/07

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “In-natura dejjem tinbidel tar-relazzjonijiet tax-xogħol u l-impatt tagħha fuq iż-żamma ta’ paga li tiggarantixxi l-għajxien u l-impatt tal-iżviluppi teknoloġiċi fuq is-sistema tas-sigurtà soċjali u l-liġi tax-xogħol” (Opinjoni esploratorja)

54

2016/C 303/08

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Sistemi alimentari aktar sostenibbli” (opinjoni esploratorja)

64

2016/C 303/09

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Forum tas-Soċjetà Ċivili dwar l-Iżvilupp Sostenibbli Ewropew” (opinjoni esploratorja)

73


 

III   Atti preparatorji

 

IL-KUMITAT EKONOMIKU U SOĊJALI EWROPEW

 

il-517 Sessjoni Plenarja tal-KESE fis-25 u t-26 ta' Mejju 2016

2016/C 303/10

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew — Programm ta’ ħidma annwali tal-Unjoni għall-Istandardizzazzjoni Ewropea għall-2016” [COM(2015) 686 final]

81

2016/C 303/11

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approvazzjoni u s-sorveljanza tas-suq ta' vetturi bil-mutur u l-karrijiet tagħhom, u ta' sistemi, komponenti u unitajiet tekniċi separati maħsuba għal tali vetturi” [COM(2016) 31 final — 2016/0014 (COD)]

86

2016/C 303/12

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2014/65/UE dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji fir-rigward ta’ ċerti data” [COM(2016) 56 final – 2016/0033 (COD)] u dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji kif ukoll ir-Regolament (UE) Nru 596/2014 dwar l-abbuż tas-suq u r-Regolament (UE) Nru 909/2014 dwar titjib fis-saldu tat-titoli fl-Unjoni Ewropea u dwar depożitorji ċentrali tat-titoli fir-rigward ta’ ċerti dati” [COM(2016) 57 final – 2016/0034 (COD)]

91

2016/C 303/13

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Komunikazzjoni mill-Kummissjoni — Ninvestu f'impjiegi u tkabbir — nimmassimizzaw il-kontribuzzjoni tal-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej” (COM(2015) 639 final)

94

2016/C 303/14

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet, tar-regolamenti u tad-dispożizzjonijiet amministrattivi tal-Istati Membri fir-rigward tar-rekwiżiti tal-aċċessibbiltà għall-prodotti u s-servizzi” [COM(2015) 615 final – 2015/0278 (COD)]

103

2016/C 303/15

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar“Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 768/2005 li jistabbilixxi Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd” (COM(2015) 669 final — 2015/0308 (COD)), “Il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill — Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u ġestjoni effettiva tal-fruntieri esterni tal-Ewropa” (COM(2015) 673 final) u “L-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Gwardja Ewropea tal-Fruntiera u tal-Kosta u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2007/2004, ir-Regolament (KE) Nru 863/2007 u d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2005/267/KE” (COM(2015) 671 final — 2015/0310 (COD))

109

2016/C 303/16

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġestjoni sostenibbli ta’ flotot tas-sajd esterni, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1006/2008” [COM(2015) 636 final – 2015/0289 (COD)]

116

2016/C 303/17

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-merkurju, u li jirrevoka r-Regolament (KE) Nru 1102/2008” (COM(2016) 39 final — 2016/023 (COD))

122

2016/C 303/18

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu tal-banda ta’ frekwenzi 470-790 MHz fl-Unjoni” (COM(2016) 43 final — 2016/0027 (COD))

127

2016/C 303/19

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-futur tar-relazzjonijiet tal-UE mal-Grupp tal-AKP”

131

2016/C 303/20

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar il-Komunikazzjoni konġunta lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni “Rieżami tal-Politika Ewropea tal-Viċinat” (JOIN(2015) 50 final)

138

2016/C 303/21

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 258/2014 dwar l-istabbiliment ta’ Programm tal-Unjoni għas-sostenn ta' attivitajiet speċifiċi fil-qasam tar-rappurtar u l-awditjar għall-perjodu 2014-2020” [COM(2016) 202 final – 2016/0110 (COD)]

147

2016/C 303/22

Opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar “Il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jiffissa r-rata ta’ aġġustament prevista fir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1306/2013 għall-pagamenti diretti għas-sena kalendarja 2016” (COM(2016) 159 final — 2016/0086 (COD))

148


MT

 

Top