EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2009:075:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 75, 2009. gada 21. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5112

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 75

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

52. sējums
2009. gada 21. marts


Saturs

 

I   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana ir obligāta

Lappuse

 

 

REGULAS

 

 

Komisijas Regula (EK) Nr. 239/2009 (2009. gada 20. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

1

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 240/2009 (2009. gada 20. marts), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1282/2006 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām

3

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 241/2009 (2009. gada 20. marts), ar kuru saistībā ar “jaunu eksportētāju” sāk pārskatīšanu attiecībā uz Padomes Regulu (EK) Nr. 1911/2006, ar ko piemēro galīgo antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes urīnvielas un amonija nitrāta šķīdumu importam un ar kuru atceļ maksājumu attiecībā uz viena šīs valsts eksportētāja importu un nosaka šā importa reģistrāciju

5

 

*

Komisijas Regula (EK) Nr. 242/2009 (2009. gada 20. marts), ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1183/2005, ar ko nosaka dažus īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret personām, kuras pārkāpj ieroču embargo attiecībā uz Kongo Demokrātisko Republiku

8

 

 

II   Tiesību akti, kuri pieņemti, piemērojot EK/Euratom līgumus, un kuru publicēšana nav obligāta

 

 

LĒMUMI

 

 

Komisija

 

 

2009/252/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 11. marts) par atkāpēm no dažiem noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 177/2008, ar ko izveido kopēju uzņēmumu reģistru sistēmu statistikas vajadzībām (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1568)  (1)

11

 

 

2009/253/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 19. marts), ar ko no Kopienas finansējuma izslēdz atsevišķus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda (ELVGF) Garantiju nodaļu un uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1945)

15

 

 

2009/254/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 20. marts), ar ko groza Lēmumu 2008/855/EK attiecībā uz dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar klasisko cūku mēri Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1668)  (1)

22

 

 

2009/255/EK

 

*

Komisijas Lēmums (2009. gada 20. marts), ar ko groza Lēmumu 2003/135/EK attiecībā uz klasiskā cūku mēra izskaušanas plānu savvaļas cūkām un savvaļas cūku ārkārtas vakcinācijas plānu pret klasisko cūku mēri dažās Ziemeļreinas-Vestfālenes un Reinzemes-Pfalcas federālās zemes daļās (Vācijā) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 1669)

24

 

 

Labojums

 

*

Labojums Komisijas Regulā (EK) Nr. 77/2009 (2009. gada 26. janvāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi (OV L 23, 27.1.2009.)

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top