EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2007:073:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 73, 2007. gada 30. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5201

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 73

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

50. sējums
2007. gada 30. marts


Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

 

II   Informācija

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTA INFORMĀCIJA

 

Komisija

2007/C 073/01

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4511 — Crédit Agricole/Cariparma/Friuladria) (1)

1

2007/C 073/02

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4578 — LBO France/Santé Partenaires) (1)

1

2007/C 073/03

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4573 — Candover/Parques Reunidos) (1)

2

2007/C 073/04

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4499 — Holding Gonvarri/ASSC/ASSC Slovakia) (1)

2

2007/C 073/05

Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4337 — Thales/Alcatel Divisions Transport et Systèmes) (1)

3

2007/C 073/06

Grozījumu pieteikuma publikācija saskaņā ar 6. panta 2. punktu Padomes Regulā (EK) Nr. 510/2006 par lauksaimniecības produktu un pārtikas produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un cilmes vietu nosaukumu aizsardzību

4


 

IV   Paziņojumi

 

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU PAZIŅOJUMI

 

Komisija

2007/C 073/07

Euro maiņas kurss

8

2007/C 073/08

Kopsavilkums par Kopienas lēmumiem attiecībā uz zāļu tirdzniecības atļaujām no 1.2.2007. līdz 28.2.2007.(Publicēts atbilstīgi 13. pantam vai 38. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 726/2004

9

2007/C 073/09

Kopsavilkums par Kopienas lēmumiem attiecībā uz zāļu tirdzniecības atļaujām no 1.1.2007. līdz 31.1.2007.(Publicēts atbilstīgi 13. pantam vai 38. pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 726/2004)

14

2007/C 073/10

Valstu reģionālā atbalsta pamatnostādnes 2007.-2013. gadam — Valsts reģionālā atbalsta karte: Beļģija, Bulgārija, Rumānija (1)

15

 

DALĪBVALSTU PAZIŅOJUMI

2007/C 073/11

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (1)

18

2007/C 073/12

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem (1)

21


 

V   Atzinumi un paziņojumi

 

ADMINISTRATĪVAS PROCEDŪRAS

 

Komisija

2007/C 073/13

Media 2007 — Projektu izstrāde, izplatīšana, popularizēšana un apmācību organizēšana — Aicinājums projektu pieteikumam — EACEA 06/2007 — Atbalsts Eiropas filmu un audiovizuālo darbu demonstrēšanai televīzijā

24

 

PROCEDŪRAS, KAS SAISTĪTAS AR KONKURENCES POLITIKAS ĪSTENOŠANU

 

Komisija

2007/C 073/14

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4615 — Merlin/Tussauds) (1)

26

2007/C 073/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M. 4588 — Petroplus/Coryton Refinery Business) — Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (1)

27

2007/C 073/16

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4631 — Carlyle Riverstone/First Reserve/ Dresser) (Dokuments attiecas uz EEZ) (1)

28

2007/C 073/17

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4545 — Statoil/Hydro) (1)

29

2007/C 073/18

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4523 — Travelport/Worldspan) (1)

30


 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

 

Top