EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2022:114:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 114, 2022. gada 12. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 114

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

65. gadagājums
2022. gada 12. aprīlis


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/590 (2022. gada 6. aprīlis), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 138/2004 attiecībā uz reģionālajiem ekonomikas pārskatiem lauksaimniecībā ( 1 )

1

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2022/591 (2022. gada 6. aprīlis) par vispārējo Savienības vides rīcības programmu līdz 2030. gadam

22

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/592 (2022. gada 11. aprīlis), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

37

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/593 (2022. gada 1. marts) par atļauju Litsea cubeba (Lour.) Pers. ogu ēterisko eļļu lietot par barības piedevu noteiktu sugu dzīvniekiem ( 1 )

44

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/594 (2022. gada 8. aprīlis), ar ko Regulu (EK) Nr. 474/2006 groza attiecībā uz tādu gaisa pārvadātāju sarakstu, kuru darbība Savienībā ir aizliegta vai kuriem piemēro darbības ierobežojumus Savienībā ( 1 )

49

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/595 (2022. gada 11. aprīlis), ar ko groza dažas regulas par ierobežojošiem pasākumiem un izveido vienotu sarakstu minēto regulu pielikumiem, kuros norādīta dalībvalstu kompetento iestāžu kontaktinformācija un adrese paziņojumu sniegšanai Eiropas Komisijai

60

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/596 (2022. gada 11. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

68

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/597 (2022. gada 11. aprīlis), ar ko veicina neatkarīgu neizplatīšanas un atbruņošanās domnīcu Eiropas tīklu

75

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2022/598 (2022. gada 5. aprīlis) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu, attiecībā uz grozījumu minētā līguma 4. protokolā par izcelsmes noteikumiem, un ar ko atceļ Lēmumu (ES) 2020/2058 ( 1 )

88

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/599 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme (2BSvs) atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

173

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/600 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas Bonsucro EU atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

176

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/601 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas Better Biomass atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

179

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/602 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas International Sustainability & Carbon Certification- ISCC EU atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

182

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/603 (2022. gada 8. aprīlis) par shēmas KZR INiG atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

185

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/604 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

188

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/605 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas REDcert-EU atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

191

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/606 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS EU RED) atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

194

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/607 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

197

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/608 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC) atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

200

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/609 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas SURE atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

203

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/610 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC) atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

206

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/611 (2022. gada 8. aprīlis) par brīvprātīgās shēmas Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) atzīšanu vajadzībām pierādīt atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2018/2001 noteiktajām prasībām attiecībā uz biodegvielām, bioloģiskajiem šķidrajiem kurināmajiem, biomasas kurināmajiem/degvielām, nebioloģiskas izcelsmes atjaunīgajām šķidrajām un gāzveida degvielām un reciklēta oglekļa degvielām ( 1 )

209

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) 2022/328 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā ( OV L 49, 25.2.2022. )

212

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2022/558 (2022. gada 6. aprīlis), ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes grafīta elektrodu sistēmu importam ( OV L 108, 7.4.2022. )

213

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs), par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā ( OV L 229, 31.7.2014. )

214

 

*

Labojums Padomes Regulā (ES) Nr. 692/2014 (2014. gada 23. jūnijs) par ierobežojumiem attiecībā uz Krimas vai Sevastopoles izcelsmes preču importu Savienībā, reaģējot uz Krimas un Sevastopoles nelikumīgo aneksiju ( OV L 183, 24.6.2014. )

215

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ.

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top